Jak poznamenává The Express: "3 000 let staré lebky z Paracas se svými protáhlými mozkovnami byly dlouho vyzdvihovány lovci UFO jako nezvratný důkaz toho, že na Zemi kdysi žili mimozemšťané."

paracas-skull-1.jpg

V roce 2015 výzkumník Brian Foerster provedl průzkum DNA těchto lebek se závěrem, že tyto lebky nepatří do žádné známé evoluční větve lidstva, což vedlo mnohé ke spekulacím o tom, že jde o opravdový důkaz toho, že mimozemšťané kdysi žili na Zemi. V té době Foerster poznamenal:

"Mitochondriální DNA (děděná po matce) vykazuje mutace, které nebyly dosud nikdy pozorovány, u primátů ani u jiných zvířat. Tyto mutace naznačují, že zde máme co dělat s úplně novým humanoidem, velice odlišným od Homo sapiens, Neandrtálců nebo Denisovanů."

"Nejsem si jistý, jestli tato DNA vůbec patří do známého evolučního stromu."

Pokud to ale nejsou lidé, kdo nebo co to je?

Všimněte si dvou malých otvorů v lebkách z Paracas. Tyto otvory nebyly nalezeny na žádné jiné lidské lebce z tohoto období.

Všimněte si dvou malých otvorů v lebkách z Paracas. Tyto otvory nebyly nalezeny na žádné jiné lidské lebce z tohoto období.

Forester však v testech DNA pokračoval a nyní tvrdí, že lebky nakonec opravdu patří lidským bytostem.

"Ukázalo se, že DNA lebek z Paracas je příbuzná s DNA, kterou můžeme najít u dalších protáhlých lebek, které byly nalezeny například v oblasti Černého a Kaspického moře."

"Pan Foerster je přesvědčen, že protáhlý tvar lebek nebyl způsoben pouze umělou deformací mozkovny, ale genetickou dispozicí díky níž byl objem některých mozkoven až o 25 procent větší a váha lebek až o 60 procent vyšší než je tomu u běžných lidských lebek."

"To znamená, že deformace nebyla pouze výsledkem umělých zásahů, protože tyto zásahy sice dokáží změnit tvar lebky, ale nezvětší její objem."

Další fyziologickou vlastností lebek z Paracas jsou mimořádné velké oční důlky.

Další fyziologickou vlastností lebek z Paracas jsou mimořádné velké oční důlky.

Na sympóziu v Los Angeles pak Foerster uvedl:

"Co víme jistě je, že lebky z Paracas nepatřili lidem, kteří by byli původními Američany. Pravděpodobně se zde díváme na nějaký poddruh člověka. DNA z těchto lebek je hodně příbuzná kosterním pozůstatkům nalezeným ve východní Evropě a západní Asii."

Je tedy případ uzavřen? Jednalo se o poddruh člověka, který měl kořeny někde mezi Evropou a Asii a do Peru migroval? Podle některých to tak jednoduché rozhodně není a stále bychom měli brát v potaz možnost, že se jedná o hybridy lidí a mimozemšťanů. The Conspiracy Club, který se tímto případem obsáhle zabývá k tomu dodává:

"Důsledky této analýzy jsou obrovské. Máme tu před sebou pozůstatky lidí. I tak se ale stále musíme ptát - kdo byli záhadní lidé z Paracas?"

"Vyvinuli se zde na Zemi v prostředí tak odlišném, že nakonec vypadali jako návštěvníci z jiného světa?"

Na tyto otázky zatím stále odpovědi nemáme, prozatím to ale vypadá, že lebky z Paracas skutečně patřily lidem.