Rudolph-Frenz-times-square.jpg

Přivolaní policisté po nehodě ohledali tělo, aby zjistili totožnost sraženého muže, ale to, co našli, zdánlivě nedávalo smysl. Našli malý kovový žeton na jedno pivo do podniku, který neznali dokonce ani nejstarší obyvatelé New Yorku. Dále našli účtenku za vyhřebelcování a nakrmeni koně a umytí kočáru ze stodoly na Lexington Avenue. Adresa, která na ní byla uvedena se však nenacházela v žádném z dostupných seznamů adres. Také našli ověření o držení korálků v hodnotě asi 70 dolarů, vizitky se jménem Rudolf Fentz a adresou na Fifth Avenue a v neposlední řadě dopis zaslaný na tuto adresu z Philadelphie v červnu 1876.

Nejpodivnější však bylo, že přes to, že se jednalo v podstatě o starožitnosti, nenesly tyto předměty žádné známky opotřebení nebo stárnutí. Policejní kapitán Hubert Rihm se proto rozhodl zahájit důkladnější vyšetřování, které mělo případ objasnit.

Vyšetřovatel pověřený tímto případem se nejprve vydal na adresu na Fifth Avenue uvedenou na vizitkách. Ukázalo se, že se jedná o sídlo firmy, ve které však jméno Rudolf Fentz nikdo neznal. Zaměřil se proto na adresu uvedenou v seznamu u jména Rudolf Fentz Jr. Když se pokusil někoho na adrese kontaktovat, bylo mu sděleno, že uvedená osoba na této adrese již nebydlí.

vintage-car-crash.jpg

Vyšetřovatel však již byl alespoň na stopě. Podařilo se mu najít bankovní účet vedený na toto jméno, přičemž úředníci v bance mu sdělili, že muž, o jehož účet se jednalo zemřel už před 5 lety. Stále však byla naživu jeho žena a proto se na ni vyšetřovatel obrátil. Ta mu sdělila, že její tchán, po kterém byl její manžel pojmenován, beze stopy zmizel v roce 1876 ve věku 29 let.

Poté byl případ uzavřen. Znepokojujícím, ale přes to oficiálním závěrem vyšetřování bylo, že muž, který se objevil na Times Square, bezohledně vstoupil do silnice a zemřel poté, co byl sražen autem, pocházel z roku 1876.

Mohlo se jednat o cestovatele časem? Tento případ je dodnes prezentován jako jedna z nejpřesvědčivějších ukázek cestování časem, ke kterému dojde proti něčí vůli. Krátce se sice spekulovalo o tom, že se jedná o pouhou fikci založenou na povídce vydané v roce 1954, ale později byly objeveny novinové články z roku 1951 popisující tuto událost a její pravost tak byla potvrzena. Jak se zdá, Rudolf Fentz by opravdu nedobrovolným cestovatelem v čase.