USS Eldridge (DE-173) vyfotografovaná v roce 1944.

USS Eldridge (DE-173) vyfotografovaná v roce 1944.

28. října 1943 spočívá doprovodný torpédoborec USS Eldridge (DE-173) pokojně na hladině přístavu amerického námořnictva ve Filadelfii.

Loď byla spuštěna na vodu před pouhými třemi měsíci a byla pojmenována na počest hrdinských činů nadporučíka Johna Eldridge mladšího, námořního letce, který byl zabit v akci na Šalamounových ostrovech 2. listopadu 1942.

Loď však neměla namířeno do Pacifiku aby pomstila smrt toho, po kom byla pojmenována. Její úlohou bylo doprovázet námořní konvoje ve středomoří. Byla tedy, jako mnoho dalších lodí v tomto přístavu, připravována na nasazení v boji.

Najednou, z ničeho nic, zahalila loď nazelenalá záře. Z pohledu těch, kteří celou událost pozorovali, USS Eldridge zmizela. Dokonce ani radar nedokázal zachytit její přítomnost. Když se loď znovu objevila, našlo námořnictvo těla mužů zapuštěná do konstrukce lodi. Jiní členové posádky byli nemocní, další se zbláznili a několik z nich dokonce úplně zmizelo.

Možná, že námořnictvo spojilo síly s fyzikem Albertem Einsteinem a dokázalo při nějakém pokusu využít jednotnou teorii pole. Možná, že Eldridge cestoval mezi dimenzemi, protože se objevily zprávy o tom, že loď byla spatřena v Norfolku ve Virginii. Nebo snad byli do pokusu zapojeni mimozemšťané?

Samozřejmě, že námořnictvo všechno popřelo. Celá událost vešla ve známost jako Filadelfský experiment, nebo také "Projekt duha".

Jediný problém je, že celý výše popsaný příběh je naprostý výmysl, kromě toho, že existovala loď USS Eldridge pojmenovaná na počest hrdinských akcí mladého nadporučíka. Nicméně toto plavidlo v roce 1943 ve Filadelfii vůbec nebylo - loď kotvila v přístavu v New Yorku.

Loděnice amerického námořnictva ve Filadelfii, 1944.

Loděnice amerického námořnictva ve Filadelfii, 1944.

Jak se ale z tohoto příběhu stal jeden z nejcitovanějších bludů 20. století?

V roce 1955 obdržel Morris K. Jessup, autor knihy "The Case for the UFO", několik nesouvislých a trochu zmatených dopisů od muže jménem "Carlos Miguel Allende" (jméno je v uvozovkách, protože jde pravděpodobně o pseudonym). Tento muž ve svých dopisech nejprve komentoval Jessupovu práci a poté se rozepsal o detailech Filadelfského experimentu. Údajně celou událost viděl na vlastní oči z paluby obchodní lodi Andrew Furuseth.

Allende tvrdil, že loď byla teleportována do Norfolku a zpět za pomoci jednotné teorie pole, jejímž autorem byl Albert Einstein. Tento pokus měl však katastrofální následky pro posádku lodi. Allende později dodal, že Albert Einstein ho osobně zasvětil do problematiky týkající se neviditelnosti a nadsvětelného cestování.

Jessup Allendovi odepsal a ptal se, zda může poskytnou nějaký důkaz svých tvrzení. Allende odepsal a tentokrát se podepsal jako "Carl Allen". Žádné konkrétní důkazy však neposkytl, pouze další, ještě zmatenější tvrzení. Jessup vyhodnotil Allendeho jako šílence - už to, že něco takového řekl ufolog a konspirační teoretik o celém případu dost vypovídá.

Poté, v roce 1957, navštívili Jessupa dva důstojníci z Kanceláře námořního výzkumu (Office of Naval Research, ONR). Obdrželi totiž kopii Jessupovy knihy "The Case for the UFO", která byla popsána poznámkami od někoho, kdo měl o UFO zdánlivě hodně informací a měli s sebou několik kopií této knihy i s vepsanými poznámkami. Jessup ihned rozpoznal Allendeho rukopis.

Jessup zemřel v roce 1959 - spáchal sebevraždu. To jen přililo olej do ohně konspirátorům, kteří ihned začali spekulovat o tom, že byl zavražděn, protože měl příliš mnoho informací o Allendem a Filadelfském experimentu.

Takže se objevily zvěsti o tom, že ONR poslala své vyšetřovatele na adresu, odkud byly Allendeho dopisy odeslány a našla jen desítky let opuštěnou farmu.

Tyto drobné detaily a zvěsti upoutaly pozornost vyšetřovatele paranormálních jevů Roberta Goermana. Podařilo se mu zkontaktovat muže jménem Carl Allen, protože z jeho adresy byla odeslána kniha s poznámkami, kterou obdržela ONR. Tato adresa se navíc nacházela v Novém Kensingtonu v Pensylvánii, kde shodou okolností bydlel i Goerman.

Ukázalo se, že Carl Allen je velice excentrický a kreativní muž, samotář, který si libuje ve vymýšlení příběhů. Goerman poté shromáždil a porovnal všechna fakta, která Allen uváděl, a naprosto přesvědčivě prokázal, že se Filadelfský experiment nikdy nestal. S tímto závěrem také několikrát vystoupil v televizi, například. v pořadu Mýty historie (History’s Mysteries) nebo Záhady (The Unexplained).

Kancelář námořního výzkumu pak vydala následující prohlášení:

"Během let obdrželo námořnictvo nesčetné množství dotazů ohledně takzvaného Filadelfského experimentu nebo Projektu a role, jakou měla Kancelář námořního výzkumu v těchto událostech sehrát. Frekvence těchto dotazů se pravidelně zvyšuje vždy, když je Filadelfský experiment zmíněn v médiích, tisku nebo různých vědeckofantastických příbězích."

"Kancelář námořního výzkumu nikdy nezkoumala neviditelnost, ani v roce 1943 ani nikdy později (ONR byla založena v roce 1946). Z pohledu dnešních vědeckých poznatků vědci ONR nevěří, že popisovaný experiment by byl proveditelný, tím méně v roce 1943. Tento experiment tedy zůstává výsadou vědeckofantastické literatury."

Sci-fi je jediné správné označení, které si celý tento příběh zaslouží. Celá teorie se totiž rozpadá už ve svých základech, pokud si uvědomíme, že Spojené státy Americké vyvinuli během druhé světové války atomovou bombu. Praktiky byl tento vývoj završen v roce 1945. Je jen těžko představitelné, že by úspěšné završení prací na teleportaci o dva roky dříve nevedlo k jejímu praktickému využití a rychlému ukončení války.

[YouTube]

Samotná Kancelář námořního výzkumu si myslí, že za zrodem příběhu o Filadelfském experimentu stojí její pokusy s demagnetizací, které měly za cíl ochránit lodě před magnetickými minami, nebo pokusy, které probíhaly v 50. letech na lodi USS Timmerman, kde by nainstalován vysokofrekvenční generátor, který produkoval koronové výboje.

USS Timmerman, 1953.

USS Timmerman, 1953.

Co však dělá tento případ výjimečným je to, že poté, co vešel Filadelfský experiment v širší známost, přihlásili se další dva nebo tři lidé s tvrzením, že byli teleportováni. Ukázalo se však, že jde o čiré výmysly, přesto však jejich smyšlené příběhy nadále kolují.

To ale neznamená, že v celém příběhu nejsou nezodpovězené otázky. Proč se ONR obtěžovala s návštěvou Jessupa v roce 1957? Proč udělali kopie knihy doplněné poznámkami, která jim byla doručena?

Goerman je přesvědčen, a také to několikrát uvedl, že si myslí, že se nejednalo o žádné oficiální vyšetřování, ale za návštěvou stál osobní zájem obou důstojníků, kteří byli prostě jen zvědaví. Ostatně, tomu se ani nelze divit - už samotná kniha o UFO vyvolávala v lidech zvědavost a její doplnění o na první pohled zajímavé poznámky nemohlo zůstat bez povšimnutí.

Celý příběh tedy dodnes vyvolává otázky. Je sice prokazatelně smyšlený, ale komunitou kospiračních teoreticků cirkuluje dál a vzhledem k tomu, že se již stal jakousi součástí celého folklóru kolem utajovaných experimentů, není pravděpodobné, že by se na něj zapomnělo.