Underwater-Pyramid.jpg

Atlantida je bezpochyby objevem, o němž sní snad všichni archeologové navzdory tomu, že jej mnozí z nich označují za mýtus. V průběhu let mnozí badatelé a cestovatelé tvrdili, že našli konečné důkazy o tom, že Atlantida kdysi existovala. Do dnešního dne však nikdo nepřinesl skutečný důkaz na podporu těchto tvrzení a Atlantida tak zatím zůstává jen starodávným příběhem.

První zprávy o Atlantidě pocházejí od muže jménem Sonchis ze Sais. Jeho vyprávění převzal Solón a později převyprávěl Platón v podobě, v jaké známe legendu o Atlantidě dnes. A je to právě Platón, kdo nám sdělil, kde se Atlantida nacházela.

Atlantida byla mocnou vojenskou ostrovní říší, která existovala údajně už 9 000 let před Solónem.

Nacházela na za Héraklovými sloupy a její rozloha byla větší než rozloha Lybie a Malé Asie dohromady.

Moc této říše byla tak velká, že ovládala západní Evropu a severní Afriku až do chvíle, kdy ji zastavily Atény.

V ten okamžik udeřila na říši blíže neurčená katastrofa, která způsobila, že celý ostrov i s armádami, které z něj pocházely, zmizel.

"Pod tíhou obrovských vln a zemětřesení, během jediného nešťastného dne... [celý národ] ...byl pohlcen Zemí a ostrov Atlantida... zmizel v hlubinách moře."

Platón

Atlantis.jpg

Mořem, kde se nacházela Atlantida, krátce po události nebylo možné proplout. V průběhu let pak Atéňané i Řekové na celou událost zapomněli, k čemuž přispělo i to, že tuto katastrofu přežilo jen velice málo očitých svědků.

V Egyptě však povědomí o této události zůstalo zachováno a o tisíce let později se o ní dozvěděl i Solón, který ji zakomponoval do svých spisů.

Existuje tedy za Héraklovými sloupy něco, co by naznačovalo, kde se Atlantida nacházela? Kupodivu ano. Azorské ostrovy jsou skupinou vulkanických ostrovů, které se nacházejí zhruba tisíc kilometrů od hlavního města Portugalska, Lisabonu. Nacházejí se přesně v místech, kde byla podle Platóna i Atlantis.

A právě v této oblasti, mezi ostrovy São Miguel a Terceira údajně výzkumníci objevili pod hladinou oceánu obrovskou pyramidu.

Jak ukazují záběry z médií, údajná pyramida má čtvercový tvar a je perfektně orientována podle světových stran. Prvotní odhady uvádějí, že stavba je vysoká zhruba 60 metrů a její základna má rozlohu 8 000 m2. Výzkumníci tvrdí, že tato stavba byla potopena pod vodou nejméně 20 000 let, potopila se tedy na konci poslední doby ledové, kdy hladiny oceánů rapidně stouply vlivem tání pevninských ledovců.

Podle novinových článků, které vyšly v Portugalsku, byl prvním mužem, který pyramidu objevil mořeplavec Diocleciano Silva.

Reportáž informující o objevu podvodní pyramidy (anglické titulky). [YouTube]

Silva údajně pyramidu objevil když si vyjel na ryby a přitom sledoval záběry ze svých batymetrických přístrojů (batymetrie je pojmenování používané pro studium hlubin oceánů a jezer, je to tedy obdoba pozemní topografie). Pyramida ho na první pohled zaujala zejména svým pravidelným tvarem a také orientací podle světových stran.

Mohlo by se jednat skutečně o pyramidu? Nebo je to jen další z řady prapodivných přírodních formací? Na tyto otázky zatím odpověď neznáme a budeme si na jejich rozluštění počkat do doby, než se na místo vydá seriózní vědecká expedice.