Navzdory faktu, že moderní historie lidstva sahá podle nejnovějších poznatků maximálně několik milionů let do minulosti, existují nálezy, které stále vyvolávají otázky ohledně našeho původu a historie.

Jak je to dlouho, co se na Zemi objevili moderní lidé? Odkud pocházeli? A je možné, že ještě před příchodem Homo sapiens obýval Zemi jiný druh - možná i před desítkami milionů let? Musíme si přiznat, že ačkoliv existují teorie postavené na solidních základech, spolehlivé odpovědi na tyto otázky stále ještě nemáme...

Kladivo starší než lidstvo

V roce 1934 byl v Londýně v Texasu nalezen podivný předmět. Co na první pohled vypadalo jako obyčejné zapomenuté kladivo je ve skutečnosti kladivo uvězněné v kameni.

Co tento nález činí neobyčejně zajímavým je jeho stáří. Kladivo by totiž mohlo být až 500 milionů let staré.

Londýnské kladivo - podivný nález, uvězněný v kameni.

Londýnské kladivo - podivný nález, uvězněný v kameni.

Toto záhadné kladivo je uvězněné ve skále pocházející z období Ordoviku, které skončilo před 445 miliony let. Vědci nicméně poukazují na to, že že kladivo se mohlo dostat do skály i v pozdější době, pouze by to muselo být za výrazně jiných podmínek, než jaké běžně panují na povrchu - zejména by byl potřeba obrovský tlak, který by kladivo doslova vtlačil do skály. Jak by pak ale bylo možné, aby relativně bez úhony přežila i část jeho rukojeti?

Podle analýzy, kterou provedl Metallurgical Institute of Columbia došlo uvnitř rukojeti ke karbonizaci. Hlava kladiva pak byla vyrobena s takovou čistotou materiálu, jaké dosahujeme až v dnešní době. Podle analýzy tvoří hlavu kladiva z 97% železo, ze 2% chlór a z 1% síra.

290 milionů let stará lidská stopa

290 milionů let stará lidská stopa ve skále z období Permu.

290 milionů let stará lidská stopa ve skále z období Permu.

Stopa ve skále z období Permu staré 290 milionů let má na svém povrchu zajímavé detaily.

Skála byla objevena v Novém Mexiku ve formaci skal pocházejících z období Permu. V jedné z těchto skal je obtisknuta lidská stopa. Jak je ale něco takového možné? Období Permu skončilo před 289 miliony let událostí známou jako Permské vymírání, což bylo největší vymírání živočišných druhů v historii Země, Při této události vymřelo téměř 90% mořských a více než 70% suchozemských živočichů. Život na Zemi se z této události vzpamatovával více než 30 milionů let.

Jak poznamenává doktor Don Patton, nalezená stopa je pravá, nejedná se tedy o uměle vytvořený obtisk. Pokud je to skutečně pravda, znamenalo by to, že před stovkami milionů let existoval na Zemi jiný druh lidí. Současná věda tvrdí, že něco takového není možné - znamenalo by to totiž, že nějací lidé existovali na Zemi dávno před ptáky, dinosaury a příchodem moderního člověka.

Obrovská, 200 milionů let stará stopa ve skále

Obrovská stopa stará 200 milionů let. Tento nález už vůbec nedává smysl...

Obrovská stopa stará 200 milionů let. Tento nález už vůbec nedává smysl...

Je obrovská, stará a naprosto zarážející. Na jihu Afriky se poblíž města Mpaluzi, poblíž Svazijských hranic, nachází záhadná skála, která je podle geologů stará 200 milionů let.

V této skále je obtisknuta stopa lidské nohy. Aby toho nebylo málo, je tato stopa doslova obrovská - její délka je neuvěřitelných 120 centimetrů.

Stopa byla objevena už před více než 100 lety, když na ni v roce 1912 náhodou narazil lovec jménem Stoffel Coetzee.

Zkamenělé stopy vozidel

Mnoho badatelů věří, že tyto stopy jsou důkazem, že na Zemi existoval před miliony let vysoce vyvinutá civilizace.

Mnoho badatelů věří, že tyto stopy jsou důkazem, že na Zemi existoval před miliony let vysoce vyvinutá civilizace.

Podle doktora Alexandra Koltypina, geologa a ředitele Národního vědeckého výzkumného ústavu na Moskevské univerzitě ekologie a politologie existují důkazy o tom, že se po celé Zemi nacházejí miliony let staré stavby.

Během své kariéry studoval doktor Koltypin množství starověkých staveb, zejména ve středomoří, u kterých našel mnoho podobností. To ho vedlo k závěru, že tato místa byla nějakým způsobem propojena. Eroze patrná na těchto stavbách, stejně jako složení materiálu ze kterého byly vytvořeny ukazuje na to, že tyto stavby byly postaveny civilizací, která obývala naši planetu už před miliony let.

Kupodivu existují důkazy, které něco takového skutečně naznačují. Stopy nalezené ve Španělsku vypadají jako koleje vyježděné vozidly. Tyto stopy jsou však ve skále, která je 12 milionů let stará a pochází tedy z doby, kdy by po Zemi ještě žádná vozidla jezdit neměla.

300 milionů let starý šroub

Je toto důkaz existence prehistorické civilizace?

Je toto důkaz existence prehistorické civilizace?

V roce 2002 byl v Číně nalezen předmět, který by mohl být důkazem existence prehistorické civilizace. Testy složení tohoto předmětu, provedené v pěti různých čínských ústav byly značně nejednoznačné a dodnes tak vlastně nevíme, z čeho se tento objekt skládá.

Skála, ve které byl předmět nalezen, je však 300 milionů let stará. Z předmětu, který na první pohled nejvíce připomíná šroub, se ihned stala senzace a protože žádní vědci nebyli schopní zjistit jeho přesně složení ani původ, je v současné době nejvíce přijímanou hypotézou ta, podle které se jedná o produkt prehistorické civilizace.