Aby člověk dosáhl stavu, který je označován jako "duhové tělo" a byl schopen oprostit se od fyzické formy existence a přeměnit své tělo v čistou energii, musí po mnoho let usměrňovat tok svých myšlenek a udržovat své myšlení pouze pozitivní. V průměru údajně každých 5 let některý z mnichů dokáže dosáhnout tohoto stavu. Tento proces je velice náročný, ale někteří mniši, kteří tohoto stavu dosáhli, údajně dokázali obtisknout během proměny do kamene svoji ruku nebo nohu. Podle očitých svědectví trvá zhruba 7 dní, než se tělo zmenší a přemění v čisté světlo.

rainbow-body.jpg

V Sufismu, který je často označován jako "islámský mysticismus", "vnitřní dimenze islámu" nebo "fenomén mysticismu uvnitř islámu", se tento stav nazývá "nejsvětější tělo" nebo také "nadřazené nebeské tělo".

Taoisté jej označují jako "diamantové tělo" a těm, kteří tohoto stavu dosáhli, přezdívají "nesmrtelní" nebo "chodci v oblacích".

Jogínské školy a tantrické učení ho označují jako "božsé tělo", zatímco jóga Kriya jej nazývá "tělo blaha".

Vedanta tento stav označuje jako "supravodivé tělo" a staří Egypťané mu říkali "zářící tělo bytosti", nebo také "karast".

V Mitraické liturgii je nazýváno "perfektním tělem", Corpus Hermeticum ho označuje jako "nemrtelné tělo" a v alchymistické tradici je nejčastěji nazýváno "zlatým tělem".

Není trochu zvláštní, kolik různých filozofických proudů a učení má pro tento stav svůj výraz?

Otisk ruky Padmassanbhavy ve skále u jeskyně Asura v Nepálu.

Otisk ruky Padmassanbhavy ve skále u jeskyně Asura v Nepálu.

Tento zajímavý fenomén však není výsadou pouze starověku. Existují dokonce nedávná svědectví o mniších z Tibetu, kteří tohoto stavu po dlouhém procesu vlastní očisty dosáhli.

Francis Tiso, vysvěcený katolický kněz, například zdokumentoval případ muže jménem Khenpo Achö, Tibetského mnicha z Khamu, který zemřel v roce 1998 a údajně dokázal proměnit své tělo ve světlo.

David Steindl-Rast, benediktinský mnich navrhoval v roce 2002vědecké zkoumání tohoto fenoménu, přičemž řek: "Pokud dokážeme přinést antropologický důkaz toho, že to, co je popisováno jako vzkříšení Ježíše, se stalo i jiným a děje se i v dnešní době, postavilo by to pohled na potenciál člověka do zcela nového světla."

David Steindl-Rast později přímo kontaktovat otce Francise Tisa, o kterém bylo známo, že často cestoval do Tibetu a požádal ho, zda by se na tento fenomén nepodíval trochu detailněji.

Otec Tiso údajně na vlastní oči spatřil duhu nad domem, ve kterém bydlel Khenpo Achö pouhých několik dnů před jeho smrtí v září 1998. Po jeho smrti se tato duha nad domem objevila v dalších několika desítkách případů.

Podle očitých svědků, kteří byli během jeho smrti a krátce po ní přítomni, se tělo Khenpa Achö začalo měnit brzy poté, co naposledy vydechl. Jeho kůže se zbarvila bíle a jeho zjev se začal měnit. Později jej mniši zabalili do žluté róby, kterou nosí všichni mniši že školy Gelugpa. Jak dny ubíhaly, tělo se začalo zmenšovat. Po sedmi dnech z něj nakonec nezůstalo vůbec nic.

Tato událost byla dobře zdokumentována i v místním tisku, který kladl zvláštní důraz na to, že se jednalo o výskyt "duhového těla".

Tulku Pema Rigtsal, mnich z Nepálu tuto transformaci popsal následovně:

"Nedávno, 29. srpna 1998 v Dome Khamngak v Azi Rong v Tibetu, Khenpo Achö, ve věku 80 let, dosáhl fyzického rozložení. Jednoho dne, v poledne, v leže na svém loži, bez toho, aniž by nedávno trpěl jakoukoliv chorobou během recitování šestislabikové mantry, dosáhl Buddhy a základní čistoty, kdy dokázal své srdce dokonale očistit až na úroveň, kterou není schopen intelekt pochopit. Jak se jeho tělo měnilo ve světlo, jeho vrásky mizely a vypadal jako osmileté dítě s nádhernou pletí. Poté, co uběhl týden a lidé se dozvěděli o jeho smrti, provedli v tajnosti posmrtný rituál puja a právě tu dobu se uvnitř domu a nad ním objevily duhy a místo zalilo příjemné aroma. Jeho tělo se postupně stále více smršťovalo až se nakonec připojilo k Buddhovi; nezůstaly dokonce ani jeho vlasy a nehty. Bylo to, jako když odletí pták - lidé okolo neměli nejmenší tušení, kam se tělo podělo."

Také buddhistický mistr H.E. Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche zaznamenal podobnou událost, při které jeho učitel dokázal proměnit své tělo ve světlo:

"...můj drahý učitel Dzogchen Lama Karma Rinpoche odešel 11. listopadu 2013. Včera jsem obdržel neobyčejné novinky od mých Dharmských přítel ze svaté oblasti Dzogchen v Tibetu, že tělo mého učitele se očividně a dramaticky zmenšilo. Tělo Lama Karmy bylo vysoké přibližně 175 centimetrů, ale dva týdny poté, co zemřel, se jeho usazené tělo zmenšilo na necelých 20 centimetrů, což znamená, že se celé jeho tělo, včetně kostry, zmenšilo o více než 90%. Podle Dzogchenské tantry tento zázračný jev ukazuje, že dosáhl malého duhového těla, což je známka, že v tomto životě dosáhl nejvyššího Buddhova učení. Prosím, hluboce se radujte jeho oddanosti praktikování a realizaci učení Dzogchen jako já, který tak nyní činím. Pokud se jeho tělo bude dále zmenšovat, bude tento zázrak označen jako Tělo ze světla nebo Bezatomové tělo."