Alien-Planet.jpg

Podle výzkumníků z Caltechu pravděpodobně existuje velká planeta, jejíž gravitace ovlivňuje vzdálené objekty a posílá je na netypické oběžné dráhy kolem Slunce.

Zatím jsme tento svět sice nenašli, ale astronomové jsou přesvědčeni o tom, že existuje.

Ale jak můžeme vědět, zda tam někde uvedená planeta doopravdy je, když neodráží dost světla na to, abychom ji viděli?

Greg Laughlin, astronom z USCS dává této planetě 68,3% šanci, že skutečně existuje.

"Je to velice pravděpodobné, ale ne extrémně pravděpodobné. Podle toho co zatím víme je možnost, že planeta devět existuje jako vyhodit minci do vzduchu." uvedl.

Na druhou stranu, Konstantin Batygin, jeden z výzkumníků na Caltechu, trvá na tom, že šance že planeta devět existuje je minimálně 83%. "Jsem trochu větší realista než Greg." dodal k tomu. Nicméně ostatní výzkumníci si už tak jistí nejsou.

"Mám o tom velice vážné pochybnosti, protože už jsem viděl spoustu výpočtů a předpovědí ohledně planety devět a její pozice, a všechny byly chybné." prohlásil Alan Stern, výzkumník podílející se na misi New Horizons, která vyslala sondu k Plutu.

"Nicméně jsem si jistý, že kolegové této záhadě nakonec přijdou na kloub. Každopádně nepochybuji o existenci jiných velkých planet v jiných soustavách."

Grafické znázornění narušení oběžných drah objektů Kuiperova pásu, za kterým by měla stát planeta devět.

Grafické znázornění narušení oběžných drah objektů Kuiperova pásu, za kterým by měla stát planeta devět. [CALTECH/R. HURT (IPAC)]

V každém případě to, zda za dráhou Neptunu obíhá další masivní svět zůstává i nadále záhadou.

Nicméně nová studie naznačuje, že pokud tato planeta skutečně existuje, pak je velice nepravděpodobné, že by se jednalo o bludnou planetu zachycenou gravitací Slunce. Pravděpodobnější je, že se planeta zformovala blíže ke Slunci a poté byla vytlačena do vzdálených částí Sluneční soustavy.

Astronomové z univerzit v Sheffieldu a v Zurichu provedli simulaci různých scénářů vývoje Sluneční soustavy, včetně těch, při kterých byla gravitací Slunce zachycena bludná planeta.

Zjistili, že šance na to, aby Slunce zachytilo takto velkou planetu volně letící vesmírem jsou velmi malé, přinejlepším 15%.

V závislosti na prvotních podmínkách oblasti, ve které se hvězdy formují, je zachyceno jen asi 5 až 10 planet z 10 000 takovým způsobem, aby skončili na oběžné dráze jakou b měla mít planeta devět.

V rozhovoru pro New Scientist k tomu jeden z astronomů poznamenal: "I kdyby se Slunce zrodilo ve velice dynamickém, nepřátelském a násilném prostředí, v jedné z hustě osídlených hvězdokup, stále by blo velice nepravděpodobné, že by se mu podařilo planetu devět zachytit."

planet-9-2.jpg

Od chvíle, kdy astronomové zmínili možnou existenci planety devět, vyvolala debata o ní více otázek než odpovědí.

Různé studie navíc přinesly různé výsledky a zdá se, že se nemohou shodnout.

Nejdřív dávali astronomové existenci této planety velké šance, později její existenci popírali a poté opět jiná skupina astronomů přišla s ujištěním, že planeta existuje.

Tak jak to tedy je?

Studie z června 2016 zjistila, že planeta devět nemusí vůbec existovat. Hned v červenci téhož roku jiná skupina astronomů přišla s tím, že existuje dostatek důkazů naznačujících že tento svět se někde na kraji Sluneční soustavy nachází.

Nejnovější studie se také spíš přiklánějí k názoru, že tato planeta je skutečná, ale na její definitivní potvrzení si asi budeme muset ještě nějakou dobu počkat.