Proxima b v představách umělce.

Proxima b v představách umělce.

V srpnu 2016 oznámili astronomové objev planety Proxima b, potencionálně obyvatelné planety obíhající hvězdu Proxima Centauri, nejbližší známou hvězdu sousedící se Sluneční soustavou vzdálenou zhruba 4 světelné roky.

Proxima Centauri má velikost asi 1/8 Slunce (M☉) a její průměrná hustota je oproti Slunci asi 40%.

Objev Proximy b astronomický svět velice nadchl, protože věří, že jsme objevili mimozemský svět velice podobný Zemi, schopný udržet na svém povrchu život v podobě, v jaké ho známe i my. Někteří dokonce Proximu b nazývali druhou Zemí nebo dvojčetem Země.

Proxima-B-explained.jpg

Nyní analýza nových dat ukázala přítomnost dalšího mimozemského světa obíhajícího Proximu Centauri: planety Proxima c.

S pomocí vysoce citlivého spektrografu HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) instalovaného na 3,6 metrů širokém teleskopu ESA v observatoři La Silla v Chile našli astronomové, zapojení do projektu Červené tečky, signál, o kterém věří, že ukazuje na přítomnost další planety obíhající kolem Proxima Centauri.

Probíhající kampaň Červené tečky (Red Dots) se zabývá hledáním planet obíhajících naše nejbližší trpasličí hvězdy: Proximu Centauri, Barnardovu hvězdu a hvězdu Ross 154.

Stejně jako hvězda ovlivňuje svoji gravitací planety, planety stejně tak ovlivňují svoji hvězdu, a způsobují tak její oscilaci, změnu vlnové délky jejího světla a změny jasnosti. Tyto změny nejsou pouhým okem pozorovatelné, ale díky vysoce citlivým přístrojům jsme schopni je detekovat. Pokud se takovéto změny pravidelně opakují, mohou ukazovat na přítomnost planety obíhající hvězdu.

Tento objev je naprostou senzací, zejména proto, že odborníci jsou stále přesvědčeni, že Proxima b, objevená v roce 2016 by mohla mít na svém povrchu život.

Objev Proximy c tak jen zvyšuje naše šance na nalezení obyvytelných planet mimo Sluneční soustavu.

Následující graf ukazuje data z roku 2016 (levá horní část), která potvrdila existenci Proximy b. Graf ukazuje změnu radiální rychlosti hvězdy, ve které jsou jasně patrné periodické cykly trvající 11,2 dnů. Nová měření (pravá horní část) spektrografem HARPS ukazují další, velice podobný signál, který by mohl ukazovat na existenci další planety.

reddots-Proxima-B-and-C.jpg

Jak poznamenal server Astrobilology.com, nová data nejen potvrdila původní objev Proximy b, ale obsahují také další signál - viditelný už v měření z roku 2016, který nám naznačuje že je toho zde možná k objevování ještě víc. Aby však mohli astronomové zaujmout nějaké stanovisko, potřebují statisticky prokazatelný výsledek.

Aby se astronomové ujistili, že skutečně našli v datech planetu, používají kvantitativní matematické nástroje, jako je například periodogram (v dolní části obrázku), který jim umožňuje sledovat opakující se signály v datech - zobrazené jako špičkové hodnoty - které mohou znamenat přítomnost planety.

První signál (bílý) patří Proximě b. Druhý signál (červený), pokrývající období asi 200 dnů, by měla být hypotetická planeta Proxima c.

Kampaň Červené tečky bude pokračovat ještě do konce září, takže příštích pár týdnů bude pro potvrzení existence Proximy c kritických.