Tenerife-Pyramids-1.jpg

To, jestli jsou pyramidy, rozseté po celé planetě, pouhou náhodou, nebo se jedná o výtvor podle plánů starodávné, nám neznámé civilizace, která předcházela i takovým impériím, jako byl Egypt nebo Mayská říše, je zatím stále záhadou.

Nicméně z nějakého důvodu civilizace po celé planetě stavěly v dávných dobách obrovské kamenné monumenty ve tvaru pyramid, jejichž přesný účel neznáme.

V Evropě jsou pyramidy poměrně vzácné, nicméně i zde se pyramidy nacházejí.

Tenerife-Pyramids-2.jpg

Pyramidy na Tenerife

Ačkoliv o tom většina lidí vůbec neví, ve Španělsku jsou pyramidy. Nebo alespoň stavby, které pyramidy velice připomínají. Ačkoliv mnoho archeologů jejich existenci neuznává, jeden španělský ostrov má těchto staveb hned několik.

Na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově Tenerife, se nachází až 6 pyramid, které jsou podle mnoha badatelů, kteří je zkoumali, astronomicky orientované a byly postaveny kulturou, která už dávno zmizela z povrchu tohoto ostrova.

Průzkumník Thor Heyerdahl a pyramidy z Guimaru

Na ostrově Tenerife se nachází oblast nazývaná Guimar, kde se tyto záhadné pyramidy nacházejí. Dnes jsou součástí etnografického parku, který založil průzkumník Thor Heyerdahl za finanční podpory Freda Olsena.

Heyerdahl byl první, kdo poté, co si přečetl zprávu o pyramidách v novinách, začal tyto stavby pečlivěji zkoumat. Přestěhoval se na Tenerife a strávil zde výzkumem pyramid zbytek života.

Tenerife-Pyramids-3.jpg

Tento norský průzkumník usoudil, že existuje spojitost mezi pyramidami na Tenerife a podobnými pyramidovými stavbami, na které narazil jinde na světě.

Heyerdahl věřil, že tyto stavby mohly být vybudovány starodávnou civilizací, která byla schopná uskutečnit zaoceánské cesty, a která je chybějícím pojítkem mezi starověkým Egyptem a civilizacemi Amerického kontinentu.

Během svého studia těchto pyramid byl Heyerdahl stále více přesvědčen o tom, že takzvaní Guančové, obyvatelé Tenerife, kteří zde žili ještě před tím, než na ostrov připluli Španělé, byli původními autory těchto pyramid.

Jiní badatelé však s tímto názorem nesouhlasí a nepovažují tyto stavby vůbec za pyramidy. Podle nich jsou tyto údajné pyramidy jen hromadami vulkanické horniny, kterou farmáři navršili když připravovali svoji půdu k pěstování plodin (tady si už nemůžu odpustit poznámku: jasně, vždycky když okopávám záhonek, stavím z nalezených kamenů perfektně pravoúhlé stupňovité stavby...).

Tenerife-Pyramids-4.jpg

Podle badatelů tak tyto údajné pyramidy sloužily maximálně jako kultivační terasy a byly navíc postaveny v 19. století, což opírají o nálezy keramiky ve vykopávkách, které byly provedeny archeology z univerzity v La Laguna.

Nicméně je spousta těch, kdo s tímto většinovým názorem nesouhlasí.

Jedním z nich je Philip Coppens, muž, který pyramidy osobně navštívil a zkoumal.

"Na jednom prostranství mezi dvěma pyramidami začali archeologové s vykopávkami, ale zastavili se na úrovni, která odpovídala 18. století a která byla zhruba 50 ař 150 centimetrů pod zemí. Z nějakého důvodu usoudili, že se už prokopali na dno a že nejstarší vrstvy v okolí těchto staveb jsou 200 let staré. Nevíme, proč už dál v kopání nepokračovali, ale jisté je, že nic nemůže být vzdálenější pravdě, než jejich tvrzení o stáří těchto staveb."

Toto je jediný argument, jediný průzkum, na kterém je celé tvrzení o stáří pyramid, jak ho vědci prezentují, založeno.

Otázkou ale je - proč archeologové přestali kopat poté, co se dostali do pouhých 150 centimetrů? Co je přesvědčilo o tom, že nemá cenu ve vykopávkách pokračovat?

Posvátné rozmístění

Myšlenka, že pyramidy na Tenerife jsou mnohem víc, než jen kultivační terasy, však mezi badateli existuje už poměrně dlouho.

Heyerdahl a jeho následovníci věří, že šest hlavních pyramid na Tenerife bylo postaveno podle nějakého vzoru a je úmyslně zarovnáno způsobem, který byl využíván při obřadních událostech.

Tenerife-Pyramids-5.jpg

V roce 1991 výzkumníci u institutu astrofyziky na Kanárských ostrovech, Juan Antonio Belmonte Avilés, Antonio Aparicio Juan a César Esteban López ukázali, že delší strana těchto pyramid je umístěna vždy tak, aby ukazovala směr pohybu slunce při letním a zimním slunovratu.

Guančové - stavitelé pyramid?

Kdo tedy postavil tyto stavby, které jsou orientovány podle astronomických úkazů?

Podle mnoha výzkumníků to byli Guančové, kdo tyto záhadné stavby postavil.

Guančové jsou sami o sobě záhadou, protože nikdo netuší, kde se tito lidé se světlou kůži na Kanárských ostrovech vzali, zvlášť když vezmeme v úvahu, že Kanárské ostrovy leží téměř na rovníku a sousedí s Afrikou.

Někteří archeologové a antropologové se domnívají, že Guančové byli potomky berberských kmenů ze severní Afriky, pravděpodobně Lybie. Mimochodem té samé Lybie, kde se nacházejí obrovské megalitické stavby a jedno z nejúžasnějších megalitických míst na světě - Baalbek.

Nicméně pověsti tuto teorii rozporují a naznačují, že Guančové byli mnohem víc, než jen potomky Berberů a že jde možná o původní obyvatele Atlantidy, kteří přežili katastrofu, která tuto říši zničila. Tyto teorie říkají, že Guančové přežili jen díky tomu, že se v době kdy se Atlantida potopila, uchýlili do hor, které jediné zůstaly z Atlantidy nad hladinou moře a dnes tvoří souostroví známé jako Kanárské ostrovy.

Ačkoliv se v dnešní době na Tenerife mýty mísí s historickými událostmi, faktem je, že se zde nachází mnoho staveb, které pyramidy připomínají. Šest pyramid v Guimaru je jen jedním z mnoha příkladů. Například poblíž vesnice Santa Barabara se nachází několik dalších staveb, údajně pyramid, které jsou doteď vědci naprosto ignorovány a zůstávají neprozkoumány.