Caral.jpg

Už před 5 000 lety dokázala starověká civilizace v dnešním Peru postavit neuvěřitelné Pyramidy, stejně majestátní, jako ty, které později stavěli Egypťané. Vědci věří, že pyramidy v Peru jsou o více než 500 let starší než pyramidy v Gíze.

Caral je archeologické naleziště, kde se nachází pozůstatky hlavního města starověké civilizace Caral.

Caral charakterizuje neuvěřitelně přesné plánování a vyspělé stavební metody.

Caral charakterizuje neuvěřitelně přesné plánování a vyspělé stavební metody. [Testigo Directo Noticias]

V údolí Supe, 182 kilometrů severně od města Lima, 23 kilometrů od pobřeží a v nadmořské výšce 350 metrů se nachází místo, kde před 5 000 lety vzkvétala civilizace a které je považováno za nejstarší město v Americe.

Nikde jinde v Americe neobjevili vědci pozůstatky města s chrámy, monumenty a pyramidy v takovém množství a takové rozmanitosti, jako zde.

Proto byl Caral prohlášen organizací UNESCO za místo světového dědictví.

Starověká civilizace Caral je považována za moderní kulturu, podobně jako kultura Egypta, Indie, Sumeru, Číny, nicméně přes to se od nich značně liší. Kultura Caral se vyvíjela v naprosté izolaci.

Jedna z pyramid v Caralu.

Jedna z pyramid v Caralu.

V Americe se jedná o nejstarší známou předhispánskou civilizaci, o 1 500 let starší, než Olmécká civilizace, která se vyvinula v oblasti dnešního Mexika a je jednou z nejvýznamnějších civilizací střední Ameriky.

Stáří civilizace Caral bylo nezávisle potvrzeno 146 rodiokarbonovými měřeními, které provedly laboratoře z celých Spojených států amerických. Podle jejich výsledků je Caral asi 5 000 let staré, což znamená, že se zdejší kultura vyvinula tisíce let před ostatními kulturami Ameriky.

Zdejší pyramidy jsou dalším důvod, proč je tato civilizace výjimečná.

V Caralu najdeme mnoho pyramid různých tvarů i velikostí.

Nachází se zde celkem 7 velkých pyramid, které obklopuje několik menších. Dohromady se zde nachází až 32 pyramid.

Panoramatický pohled na Caral.

Panoramatický pohled na Caral.

Stavitelé rozdělili toto město do dvou částí - severní a jižní. Obě části odděluje vyschlé říční koryto.

V severní části se nachází 6 pyramid, které dohromady obklopují prázdný prostor.

V jižní části je nejvýraznější Amfiteátrová pyramida, se kterou je zarovnáno několik dalších budov.

Každá z pyramid v Caralu sloužila k více účelům a každá měla jinou roli v sociálním a náboženském životě místních obyvatel.

Letecký pohled na pyramidy v Caralu.

Letecký pohled na pyramidy v Caralu. [Turandino]

Pyramidy v Caralu

Hlavní pyramida, nebo také "Piramide Mayor", je 153,52 metrů dlouhá, 109,42 metrů široká a 28 metrů vysoká. Skládá se ze stupňovité pyramidy a kruhového prostranství, které je k ní připojeno. Vzhůru na vrchol pyramidy vede 9 metrů široké schodiště, které stoupá do výšky 28 metrů.

Takzvaná "Piramide de la Cantera" je dlouhá 78 metrů, široká 56 metrů a vysoká 13,4 metrů.

Nižší pyramida, nebo také "Piramide Menor" je dlouhá 45,8 metrů, široká 37 metrů a vysoká 7,5 metru.

V Caralu se také nachází takzvaná "Piramide de la Galeria" dlouhá 110 metrů, široká 80 metrů a vysoká 17 metrů.

Další pyramidou je pyramida "Huanaca" s délkou 55 metrů a výškou 12 metrů.

Největší pyramidou je však "Anfiteátrová pyramida", tato pyramida je 155 dlouhá, 81 metrů široká a 11 metrů vysoká.

Nejmenší je naopak "Pyramida kruhového oltáře", která je 426 metrů dlouhá, 28 metrů široká a pouhé 4 metry vysoká.

Nejen, že kultura obývající Caral dokázala vybudovat velkolepé pyramidy, jejich technologie byly také na velice vysoké úrovni, když uvážíme, že se jednalo o kulturu existující před 5 000 lety.

Jak poznamenává server As noted by andina.com.pe:

"Co se týče využití energie a mechaniky kapalin, obyvatelé Caralu se spoléhali jen nazývaný Venturiho efekt, kdy nechávali vítr podzemními tunely aby ve svých ohništích dosáhli vyšší teploty."

"Pokud jde o farmacii, používali obyvatelé Caralu vrbu, která obsahuje aktivní látku nacházející se i v aspirinu, aby si ulevili od bolesti."

"Další zajímavostí jsou nepochybně jejich inženýrské dovednosti, které jim umožnili postavit stavby odolné zemětřesení, které stojí a fungují i po 5 000 letech."

Patrně nejzajímavější skutečností však je, že nikde na území Caralu nebyly nalezeny zbraně, zohavená těla nebo jakékoliv známky boje. To ukazuje na to, že se jednalo o mimořádně mírumilovnou kulturu s vysoce vyvinutými diplomatickými schopnostmi.