Abaddon - The Fall Of Ur

Abaddon - The Fall Of Ur [berov]

V sumerské mytologii je An (An = "nebe"), nebo také Anu (v akkadštině) bohem nebes, pánem souhvězdí a králem bohů, který žije se svojí ženou, bohyní Ki (v sumerštině Ki = "Země") nebo také Antu (v akkadštině) v nejvyšších patrech nebes.

Lidé věřili, že má moc soudit ty, kdo spáchali nějaký zločin a že stvořil hvězdy jako vojáky, kteří mají zničit zlo.

Jeho symbolem je královský diadém. Jeho nejbližším služebníkem je bůh Ilabrat.

Co je však důležitější, je otcem Enlila, starověkého Mezopotámského boha větru, vzduchu, země a bouří a také předkem Anunnaki, nejvyšším zdrojem autority.

Anunnaki jsou považováni za nebeské bytosti, které přišly před tisíciletími na Zemi.

Anunnaki jsou považováni za nebeské bytosti, které přišly před tisíciletími na Zemi.

Označení Anunnaki, pokud jej rozdělíme, lze přeložit zhruba následovně: Anu = "nebesa", nna = "sestoupit", ki = "Země" - neboli "Ti, kdo sestoupili na Zemi z nebes."

V dnešní době je stále více lidí přesvědčeno o tom, že se nejednalo o bohy ani anděly, ale bytosti z jiné planety, které přišly na Zemi vybaveny vyspělou technikou a vědomostmi, které jim umožnily manipulaci s těly a myslí méně vyvinuté rasy, kterou tak zotročili.

Tyto bytosti považovali méně vyvinutí lidé za ztělesnění nebeských bohů, s mocí vládnout nad zemí i nebesy.

Jinými slovy, lidé si tyto bytosti z jiného světa mylně vyložili jako nadřazená božstva, mimo jiné i proto, že disponovali technologií, které lidé nerozuměli a jejíž používání si vykládali jako nadpřirozené schopnosti těchto bytostí.

An byl jedním z nejmocnějších a nejsilnějších bohů sumerského panteonu a všichni Anunnaki byli považování za potomky Anu a jeho ženy Ki.

Mezi Anunnaki patří sedm bohů: An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu a Inanna.

Zvláštní je, že sumerské záznamy, které se o Anunnaki zmiňují, je nepopisují jako éterické bytosti nebo bytosti, které jsou nějakým způsobem pro smrtelníky nedosažitelné, ale jako bytosti z masa a krve, které kráčely mezi lidmi. Tento popis se tedy dost výrazně liší od naší obvyklé představy bohů.

Tito bohové byli pro Sumery v každém ohledu naprosto skuteční. Žili společně s lidmi ve starověkých městech a jednalo se o fyzické bytosti, které jedly, spaly a také umíraly.

Každý mohl bohy spatřit - jsou popisováni jak často cestují do nebes ve svých mocných nebeských lodích, které dýchaly oheň, zněly jako hrom a způsobovaly, že se hory otřásaly.

Anu.jpg

Anu byl z těchto bohů nejstarší, byl považován za jejich otce a je jedním z trojice nejmocnějších bohů, která zahrnovala Anu, Enlila, boha vzduchu a Enkiho, boha země. Je považován za otce a prvního krále bohů.

Anu je spojován s chrámem E-anna ve městě Uruk (v bibli je označeno jako Erech), které se nacházelo jižně od Babylónu a je považováno za původní místo, kde byl Anu uctíván.

Název jeho chrámu ve městě Uruk lze psát také jako E-an-na, neboli "dům nebes". "Na nebesích vládne Anu ze svého trůnu, se všemi znaky své moci: žezlem, diadémem, pokrývkou hlavy, holí..."

Hvězdy byly považovány za jeho armádu.

Král pak symbolicky přebíral moc přímo od boha Anu. Proto se také bohové dovolávali pouze panovníků a nikoliv ostatních smrtelníků.

Anu byl:

  • "otcem bohů" (abû ilâni)
  • "otcem nebes" (ab shamê)
  • "králem nebes" (il shamê)

Západosemitská obdoba boha Anu je bůh Ël.

Také se zdá, že Anu má ekvivalent v bohu Dagonovi, kterého uctívali Filištíni a Féničané.

Co se týče hvězd, byl Anu spojován s oblastí nebes souběžnou s rovníkem, která se nazývala "Anuova cesta". Později byla tato oblast definována jako oblast rozkládající se mezi tropickými pásy.

Anu byl také spojován s číslem 60, které bylo pro Sumery svatým číslem.