Anunnaki.jpeg

Podle sumerské mytologie byli Anunna, nebo Anunnaki, původně, nejmocnějšími bohy a žili spolu s bohem Anu na nebesích.

Později, aniž by bylo nějak vysvětleno proč, byly za nebeské bohy považováni Igigi, zatímco pojem Anunna začal být používán k označení bohů podsvětí, zejména sedmi bohů kteří měli moc soudit člověka v podsvětí.

V pověsti o Atrahasisovi je uvedeno, že předtím, než byl stvořen člověk, museli bohové pracovat, aby se uživili.

Poté začal pojem Anunna označovat skupinu nadřazených bohů, pro které museli Igigi pracovat, dokud se nevzbouřili a neodmítli dále pokračovat v práci.

Enki pak stvořil lidstvo, aby pak pokračovalo v práci kterou nižší bohové odmítli dělat a skrz kult těmto bohům odevzdávalo plody své práce.

V pověsti Enúma eliš je stvoření lidstva přisuzováno Mardukovi, který poté rozdělil Anunna na ty, kdo budou vládnout nebesům a ty, kdo budou vládnout Zemi a přidělil jim úkoly.

Anunna, vděčení Mardukovi, poté založili Babylon a v něm postavili na jeho počet chrám Esagila.

Kdo tedy byli Anunnaki?

Kdo tedy byli Anunnaki?

Pojem Anunna se ve své akkadské formě znovu objevil v roce 1964 po publikaci knihy "Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization", jejímž autorem je Adolph Leo Oppenheim, který zpopularizoval celý tento koncept, jež byl později převzat mnoha lidmi a dále rozvíjen.

Například Zecharia Sitchin publikoval od roku 1970 tucet knih, známých jako "Chronicles of the Earth", ve kterých do detailu popisoval Anunnaki.

Ve svých knihán nabídl také překlady sumerských hliněných destiček a textů, které byly napsány klínovým písmem a které údajně popisují Anunnaki.

V knize "12th Planet" Sitchin popisuje příchod Anunnaki na Zemi z údajné planety Nibiru, ke kterému došlo před asi 450 000 lety. V té době údajně dorazily na Zemi vysoké bytosti (s výškou okolo 3 metrů) s bílou kůží a dlouhými vlasy a vousy, které se usadily v Mezopotámii a které později pomocí genetického inženýrství urychlily evoluci Neandrtálců na Homo Sapiens tím, že do jejich genetického kódu přidali svůj vlastní. Tím získali otroky, které potřebovali na práci.

Podle Sitchina se jejich technologii, kterou měli k dispozici, nedokážeme ani dnes vyrovnat.

Sitchin tvrdí, že dávní obyvatelé Nibiru dokázali cestovat vesmírem a bravurně zvládali manipulaci s geny a zanechali stopy po své existenci po celé planetě, přičemž v těchto pozůstatcích lze vypozorovat přítomnost neznámé technologie, které byla použita při stavbě významných monumentů, jako jsou pyramidy (Egyptské, Mayské, Aztécké, Čínské), Stonehenge, Baalbek, rytiny v Nazca nebo Machu Picchu.

Těchto teorií je celá řada a to, co někteří považují za mezihvězdné návštěvníky, považuje většina vědců za pouhý mýtus.

Ale co když byli Anunnaki skuteční? Kdo byli a kteří z nich byli první? Jaký je jejich rodokmen? Můžeme jej vůbec sestavit a vystopovat jejich předky?

Na internetu lze najít různé "rodokmeny" které se od sebe mnohdy značně liší. Následující rodokmen například vychází spíše z Babylonské mytologie, což dokazuje to, že v něm je zahrnut Tiamat a Marduk.

Grand Assembly of the Anunnaki

Grand Assembly of the Anunnaki [Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings, Bantam Press, New York, 1999]

Zde je pak trochu odlišná verze:

Genealogie Sumersko-Akkadských bohů

Genealogie Sumersko-Akkadských bohů [Wikimedia]