Tato radikální nová myšlenka vyvozuje velice zajímavé a také kontroverzní závěry. Kromě jiných věcí tvrdí 33 vědců podepsaných pod novou studií, že chobotnice mohly dorazit na Zemi před stovkami milionů let pomocí panspermie, vezoucí se uvnitř komet a asteroidů.

Octopus.jpg

Jejich práce v podstatě tvrdí, že život se nevyvinul na Zemi, ale někde jinde ve vesmíru a na Zemi přiletěl před stovkami milionů let.

A reakce vědecké veřejnosti? Ticho spojené v úžasem a obdivem.

Toto senzační tvrzení je součástí zprávy nazvané "Původ Kambrické exploze - pozemský nebo mimozemský?", jejímiž autory je více než 30 vědců a která byla publikována v prestižním Progress in Biophysics and Molecular Biology.

Studie naznačuje, že původ náhlého rozvoje života na Zemi během Kambria, takzvané Kambrické exploze, by mohl být ve hvězdách, díky kometám a asteroidům bombardujícím Zemi, které s sebou přinesly organické látky.

Studie také naznačuje, že náš vesmír by mohl fungovat jako jediná biosféra a že život na Zemi tak vůbec nemusí mít pozemský původ. Podle této teorie by "celý soubor obyvatelných planet v naší galaxii mohlo tvořit jedinou propojenou biosféru".

Pokud by tato teorie byla pravdivá, mělo by to obrovský dopad, protože by to znamenalo, že život je ve vesmíru naprosto běžný. Navíc by to znamenalo, že se mimozemské organismy vyvinuly dávno před tím, než se objevil jakýkoliv život na Zemi.

To ale není vše. Odborníci se zaměřili zejména na chobotnice, které se na Zemi náhle objevily před 70 až 250 miliony let, tedy po Kambrické explozi.

"Genetický kód chobotnic je neuvěřitelně složitý. Obsahuje více než 33 000 proteinů kódujících jednotlivé geny, mnohem více, než kolik jich je v lidské DNA. Pokud si k tomu přidáme jejich velký mozek, složitou nervovou soustavu, oči fungující podobně jako kamery, schopnost regenerace a okamžité kamufláže změnou barvy a tvaru těla, je téměř vyloučeno, aby se takovýto živočich zničeho nic objevil na evoluční scéně." tvrdí vědci ve své studii.

"Transformace genů vedoucí od prvních podvodních živočichů až k sépiím, olihním a chobotnicím je naprosto nevídaná a není možné ji nalézt u žádného jiného tvora - je tedy na místě předpokládat, že tyto geny jsou na evolučním žebříčku mnohem výše, než bylo v té době možné. Z našeho pohledu je pak to, že pocházejí z mimozemského zdroje naprosto přijatelné vysvětlení. Pravděpodobně byly životními formami na Zemi přijaty jako již fungující soubor genů uložený uvnitř kryogenicky chráněné matice, například zmrzlých oplodněných vajíčkách chobotnice."

Je docela dobře možné, že život přiletěl na Zemi uvnitř komet nebo asteroidů.

Je docela dobře možné, že život přiletěl na Zemi uvnitř komet nebo asteroidů.

"To, že kryogenicky konzervovaná vejce chobotnic a/nebo olihní dorazila na Zemi uvnitř ledových těles by proto nemělo být automaticky zamítáno, protože to dokonale vysvětluje jejich náhlý výskyt v pozemských oceánech před zhruba 270 miliony let."

Není bez zajímavosti, že hlavonožci jsou považováni za jedny z nejinteligentnějších bezobratlých tvorů na planetě. Mají největší poměr velikosti mozku a těla a odborníci už dlouho naznačují, že disponují schopností učit se pozorováním, což je činí naprosto jedinečnými.

Peter Godfrey-Smit ve své knize "Jiná mysl: chobotnice, moře a kořeny vědomí" doslova uvedl: "Pokud bychom dokázali s bezobratlými živočichy navázat vědomý kontakt, nebylo by to proto, že máme stejnou historii, ani proto že jsme si příbuzní, ale proto, že evoluce vyvinula vědomou mysl vícekrát. Pravděpodobně by to bylo nejblíže, kdy bychom se přiblížili k setkání s inteligentní mimozemskou formou života."