Badatelé z Mořského válečného muzea v Jutsku, kteří pracují na projektu zmapování a záchrany vraků v Severním moři, objevili vrak U-3523 nedaleko Dánského pobřeží.

U-3523-1.jpg

U-3523 patřila k typu ponorek označovaných jako XXI. Jednalo se o první německé ponorky, které byly schopné urazit dlouhé vzdálenosti kompletně pod vodou.

Dosah U-3523 jí navíc umožňoval doplout do Jižní Ameriky bez zastávky.

U-3523 byla potopena 6. května 1945 britským bombardérem B-24 Liberator, ve stejný den, kdy spojenecké síly osvobodily Dánsko od Německé okupace. Historikové věří, že při potopení ponorky zahynulo všech 58 členů její posádky.

Protože však dlouhá léta nebyl vrak ponorky k nalezení, vyrojily se kolem ní různé konspirační teorie.

Nakonec však byl vrak ponorky nalezen zhruba 10 námořních mil od města Skagen, asi 9 mil od pozice, kterou ohlásila posádka bombardéru, který ponorku potopil.

Vrak leží na souřadnicích 57°52'N 10°49'E v hloubce 123 metrů. Přední část ponorky je zcela zasypána pískem, což znesnadňuje přístup k ponorce.

U-3523-2.jpg

Když se na konci druhé světové války Nacistický režim rozpadal, objevily se zvěsti o tom, že se vysoce postavení Nacisté, včetně samotného Adolfa Hitlera, pokoušejí utéct v ponorkách do Jižní Ameriky, přičemž s sebou odvážejí obrovské množství zlata.

Gert Normann Andersen, ředitel muzea, jehož tým za objevem U-3523 stojí, k tomu řekl:

"Objevily se zvěsti, že tato ponorka vezla z Německa velké množství zlata a cenných předmětů, protože odplula z Německa po skončení války."

"Myslím, že tyto zvěsti se objevily hlavně proto, že U-3523 byla velice moderní ponorkou schopnou urazil velkou vzdálenost a někteří Nacisté se i s nakradenými poklady pokoušeli na poslední chvíli uniknout."

"Tato ponorka se však vydala směrem k Norsku, a nevezla žádné Nacisty ani jejich zlato do Jižní Ameriky."

Badatelé z Mořského válečného muzea objevili vrak německé ponorky. [YouTube]

Nedávno odtajněné dokumenty CIA navíc jen posílily tvrzení, že mnoho vysoce postavených Nacistických vůdců, včetně Adolfa Hitlera, uteklo v posledních dnech války do Jižní Ameriky.

Například odtajnění dokument datovaný do 3. října 1955 údajně obsahuje popis bývalého příslušníka SS vystupujícího pod jménem Phillip Citroen toho, jak se Hitler skrýval nejprve v Kolumbii a poté v Argentině.

Aby potvrdil svá tvrzení, dodal tento příslušník SS dokonce fotografii, která byla údajně pořízena v roce 1954 ve městě Tunja v Kolumbii, na které je společně s Adolfem Hitlerem.

Dokument o muži na fotografii uvádí: "Podle Citroena Němci žijící v Tunje tohoto údajného Adolfa Hitlera následují se zápalem vlastním Nacistické minulosti a oslovují jej jako 'der Führer' a také mu salutují způsobem, jakým to činili němečtí vojáci."

hitler-document-3.jpg

Další odtajněný dokument z roku 1945, tentokrát z archivů FBI, nabízí důkaz toho, že Hitler připlul do Argentiny ponorkou dva a půl týdne po pádu Berlína.

Dokument uvádí: "Podle předem připraveného plánu, který zahrnoval i šest nejvýše postavených představitelů Argentiny, na skupinu čekali koně, na které byly za denního světla naloženy veškeré přivezené zásoby a poté následovala celodenní cesta do vnitrozemí k jižnímu úpatí And."

"Za soumraku pak skupina dorazila na ranč, kde se Hitler a jeho společníci nyní údajně skrývají."