Nespočet průzkumníků, včetně slavného Kryštofa Kolumba, používalo vzácné a jedinečné mapy k tomu, aby se dostali na místa, která před nimi ještě nikdo na vlastní oči nespatřil.

Tyto mapy mají bohatou historii danou zejména tím, že je používaly velice slavní průzkumníci. Nyní bude mnoho z těchto starodávných a nesmírně vzácných map nabídnuto v aukci.

Na aukci pořádané v Londýně bude nabídnuto více než 400 různých map a atlasů. Mezi nimi je například i mapa označovaná jako 1472 ‘T-O’ mapa, která je považována za vůbec první tištění atlas světa. Tato mapa zobrazuje uspořádaní Země podle tehdejší křesťanské církve.

Dalším vzácným kouskem je například následující mapa, kterou vytvořil slavný geograf a astronom Claudius Ptolemaeus.

Mapa světa, kterou vytvořil slavný geograf a astronom Claudius Ptolemaeus.

Mapa světa, kterou vytvořil slavný geograf a astronom Claudius Ptolemaeus. [Sotherby's]

Mapa byla publikována v atlasu v roce 1482 a je odborníky považována za jeden z nejranějších příkladů kompletní mapy světa.

Známá je zejména tím, že se jednalo o první známou mapu používající zeměpisnou šířku a délku. Podle odborníků lze její původ vystopovat až do druhého století našeho letopočtu. Je rozdělena na tři části, které reprezentují světové oceány a mnozí kartografové jsou přesvědčeni o tom, že její podoba ukazuje na to, že autor této mapy byl přesvědčen že Země je kulatá a ne placatá.

Na mapě můžeme jasně vidět Středozemní moře oddělující Evropu a Afriku a Rudé moře a řeku Don oddělující Evropu od Asie. Zajímavé je také to, že mapa zobrazuje na každém kontinentu Noemovy syny.

Tuto úžasnou mapu vytvořil Peter Goos v roce 1666.

Tuto úžasnou mapu vytvořil Peter Goos v roce 1666.

Další zajímavou mapou je potom mapa, kterou vytvořil v roce 1666 Peter Goose. Mapa je zajímavá zejména svým detailním zobrazení Asie a také naznačením téměř kompletního pobřeží Ameriky, přičemž vnitrozemské detaily severní části tohoto kontinentu téměř zcela chybí, zatímco Jižní Amerika je zobrazena poměrně detailně.

Mapa zobrazující Zemi z pohledu od pólů.

Mapa zobrazující Zemi z pohledu od pólů. [Sotherby's]

Dalším úžasným kouskem v aukci je mapa, jejímž autorem je Cornelius De Jode, kartograf žijící v Antverpách. Mapa byla vytvořena okolo roku 1500 a zobrazuje Zemi z nezvyklého pohledu. Středem obou polokoulí na mapě jsou póly, což je zobrazení, které je naprosto nezvyklé.

Zajímavé také je zobrazení Antarktidy, která však byla objevena až více než 350 let poté, co byla tato mapa vytvořena...