Velká pyramida v Gíze se Sfingou v popředí.

Velká pyramida v Gíze se Sfingou v popředí.

Minulý rok se Velká pyramida v Gíze dostala do zpráv po celém světě, když odborníci pracující na projektu ScanPyramids oznámili, že objevili uvnitř této pyramidy dosud neznámou obrovskou dutinu nacházející se nad Velkou galerií.

Jedná se o obrovský objev, který však vyvolal velké množství otázek.

Je to jediná tajná komora uvnitř pyramidy, nebo existují ještě další? Jaký je její účel?

Odborníci tuto dutinu překřtili na "Velkou prázdnotu". Jedná se o první prostor uvnitř Velké pyramidy v Gíze objevený od 18. století, ale co je důležitější - jedná se prozatím o jediný známý prostor tohoto typu, a to se týká všech známých pyramid. Nikde jinde na světě nebyla podobná dutina uvnitř nějaké pyramidy objevena.

Ale je tento záhadný prostor skutečně tajnou komnatou? Nebo je vysvětlení jeho existence jiné?

Podle egyptologa Davida Lightbodyho se o žádnou tajnou komnatu nejedná.

Červená linka vedená pod úhlem 63,5° ukazuje směr pohybu muonů od bodu P1 do bodu P2. Červený trojúhleník ukazuje oblast, ve které byly detekční přístroje schopny muony zaznamenat.

Červená linka vedená pod úhlem 63,5° ukazuje směr pohybu muonů od bodu P1 do bodu P2. Červený trojúhleník ukazuje oblast, ve které byly detekční přístroje schopny muony zaznamenat.

"Geometrické výpočty ukazují, že tyto prostory, které se na snímcích ze skenerů jeví jako jedna velká prázdnota viditelná ze dvou různých směrů, nacházející se asi 40 metrů od umístění snímačů směrem k severní straně stavby, by mohly ve skutečnosti být dva menší prostory nacházející se o něco blíže ke středu pyramidy po stranách Velké galerie. Vzhledem k rozmístění muonových detektorů a sklonu vnitřních stěn Velké galerie by se pak tyto dva prostory jevily jako jeden."

"Na jedné straně by tyto dutiny byly zarovnány se směrem, jakým byl orientován detektor a jevily by se tak jako souvislý prostor. Dutiny na druhé straně, které by nebyly s detektory zarovnány by naopak splynuly s ruchem způsobeným samotným prostorem Velké galerie."

Je však nutné poznamenat, že doktor Lightbody pouze navrhuje další vysvětlení existence těchto prostor, jeho teorie nemá za cíl vyvrátit původní teorii o existenci velké dutiny.

Nabízí pouze jiný pohled na původní objev.

Podle doktora Lightbodyho by existence Velké dutiny mohla objasnit jednu z hádanek konstrukce pyramidy, která se točí kolem Velké galerie.

Velkou galerii tvoří obrovské bloky kamene, které se k sobě směrem vzhůru přibližují pod velice strmým úhlem. Takovéto bloky je však nesmírně obtížné vytesat a umístit uvnitř rozestavěné stavby tak, aby držely na svém místě a nezřítily se.

Jak to tedy dávní stavitelé dokázali? Jednou z možností by bylo ponechat uvnitř pyramidy dutiny.

Stavitelé tehdy možná tyto dutiny vyplnili pískem nebo nějakým druhem malty, kterou však muonové detektory nezachytily a interpretovaly ji jako prázdný prostor, protože hustota tohoto materiálu by byla dramaticky nižší, než hustota okolních kamenů.

Doktor Lightbody také odhaduje, že některé konstrukční prvky pyramidy, jako je právě Velká galerie nebo Královská komnata možná byly navrženy a sestaveny jako samonosné stavby, vytvořené mimo pyramidu, které pak byly do nedokončené stavby transportovány a sestavy na místě.

Pokud by byla tato teorie správná, pak by dutiny uvnitř pyramidy byly ve skutečnosti pomocným architektonickým prvkem, pozůstatkem po sestavování pyramidy a na tajnými komnatami.

"Projekt ScanPyramids si zaslouží obrovské uznání za to, co vědci, kteří se na něm podílejí dokázali. Ukazuje však také na to, že je potřeba provést další a další experimenty a měření. Osobně si myslím, že naším hlavním cílem by mělo být celkové pochopení konstrukce pyramidy z pohledu jejích dávných stavitelů."