venus-havoc.jpg

U vědců však tato planeta přirozeně vzbuzuje zvědavost. Tým z NASA tak nedávno představil projekt HAVOC, což je "High Altitude Venus Operational Concept" - koncept zkoumající možnost výzkumu Venuše z velkých výšek. Tento projekt se zabývá tím, jak by mohla probíhat třicetidenní pilotovaná mise zkoumající Venuši.

A i když je zatím takováto mise jen teorií, zejména proto, že většina technologie potřebné k jejímu uskutečnění zatím neexistuje, jedná se o první vážně míněný plán na to, jak by lidé mohli prozkoumat našeho nejbližšího planetárního souseda.

A i když tento návrch přišel v době, kdy je většina veřejnosti s prací NASA nespokojená, protože NASA nedělá věci, které po ní veřejnost požaduje, nikdo proti tomuto návrhu neprotestuje, zejména proto, že je zde teoretická možnost objevit vysoko v atmosféře Venuše mimozemský život.

Jako zkoumat Venuši? [YouTube]

Abychom mohli Venuši studovat a dokázali najít případné stopy toho, že planeta měla kdysi mnohem přívětivější klima a možná dokonce vodu, navrhují inženýři NASA použít obrovskou létající výzkumnou kolonii. Tato výzkumná stanice by se vznášela asi 50 kilometrů nad kyselinovými mraky v oblasti, kde je teplota atmosféry mnohem nižší než na povrchu a dosahuje vcelku snesitelných 20°C.

Navrhovaný plán je nicméně poměrně riskantní. Poté, co by vesmírná loď dosáhla oběžné dráhy, připojil by se výsadkový modul k samostatné lodi obsahující výzkumnou stanici ve složeném stavu. Tato loď by poté zahájila sestup do atmosféry planety. Během sestupu by loď vypustila obrovský padák a výzkumná stanice by nafoukla své vaky héliem, díky čemuž by se její pozice ustálila a stanice by se udržela v atmosféře planety ve výšce, která by pro ni nebyla devastující.

Zhruba po měsíci výzkumu by se poté transportní loď s posádkou od stanice oddělila a vystoupala zpět na oběžnou dráhu, kde by se opět spojila s meziplanetární lodí a vydala se zpět k Zemi.

Celkově by tato mise trvala kratší dobu než cesta k Marsu a zpět, protože Venuše je Zemi mnohem blíže než Mars a také by byla mnohem méně náročná na palivo, zejména proto, že posádka stanice by nepřistála přímo na povrchu planety a nepotřebovala by tak tolik energie pro návrat zpět.

Pokud vám tento plán zní příliš ambiciózně, nejste rozhodně sami. NASA v současné době nedisponuje technologií potřebnou k tomu, aby byla takováto mise proveditelná aniž by při ní astronauti zahynuli, nicméně jedná se jen o jeden z několika návrhů na průzkum Venuše z výšky. V budoucnu se tak pravděpodobně nějaké formy vznášející se výzkumné laboratoře dočkáme, ale nejspíše ji budou obývat pouze roboti a drony.