undiscovered-planet.jpg

To si alespoň myslí početná skupina astronomů. K této úvaze je vedlo zjištění, že se některé menší objekty ve vzdálených končinách Sluneční soustavy pohybují po jiných drahách, než po jakých by se pohybovat měly. Jejích dráhy musí něco narušovat a musí se jednat o něco velkého. Jaké je nejjednodušší vysvětlení těchto anomálií? Existence dosud neobjevené planety, která je několikrát hmotnější než Země.

Toto vysvětlení je poměrně přímočaré. Nové důkazy však naznačují, že tato pozorování by bylo možné vysvětlit bez přítomnosti takovéto planety. Nový výzkum, publikovaný v pondělí na 232 setkání Americké astronomické společnosti a citovaný portálem space.com naznačuje, že některé z důkazů údajně ukazujících na existenci deváté planety by mohly být vysvětleny také existencí shluku několika menších vesmírných těles pohybujících se jako skupina.

V minulosti už někteří skeptikové upozorňovali na to, že by ve vnějších částech Sluneční soustavy vůbec žádná hmotná planeta být nemusela. Podle jejich názoru lze pozorování pokládaná za důkaz její existence vysvětlit i chybami při měření nebo nepřesností pozorovacích přístrojů.

Grafické znázornění narušení oběžných drah objektů Kuiperova pásu, za kterým by měla stát planeta devět.

Grafické znázornění narušení oběžných drah objektů Kuiperova pásu, za kterým by měla stát planeta devět. [CALTECH/R. HURT (IPAC)]

Nová studie se nepřiklání ani k jednomu z těchto názorů. Zaměřuje se na způsob, jakým jsou propočítávány oběžné dráhy známých objektů. Aby astronomové ušetřili drahocenný strojový čas na superpočítačích, používají zjednodušené modely transneptunických těles nebo jejich skupin, které neberou v potaz skutečnou velikost a hmotnost těchto objektů. To by ale také mohlo znamenat, že jejich modely jsou hodně vzdálené realitě a představují jen velice zjednodušený pohled na to, jak tyto objekty ovlivňují jiné objekty ve své blízkosti. V takovéto vzdálenosti od Slunce by totiž samotná gravitace těchto objektů mohla stačit k tomu, aby se seskupovaly a navzájem výrazně ovlivňovaly své oběžné dráhy.

Studie také přímo naznačuje, že skupina asteroidů by mohla vysvětli některá (ačkoliv ne všechna) pozorování, která jsou přisuzována hypotetické planetě devět. Jeden příklad za všechny - proč mají oběžné dráhy některých vzdálených objektů Sluneční soustavy podobný sklon? Pokud by jejich příčinou byla planeta devět, dávalo by to perfektní smysl. Skupina asteroidů by však takovýto sklon oběžných drah způsobit nemohla.

Nejedná se tedy o dokonalou teorii, která by vysvětlila všechna pozorování, jedná se jen o další pohled na uvedenou problematiku. Konečným důkazem by bylo až přímé pozorování deváté planety. Do té doby si budeme muset vystačit s matematickými modely a simulacemi.