Organizace Cydonia Institute, která se zabývá průzkumem Marsu pomocí dostupných snímků nyní zveřejnila novou sérii fotografií, které zachycují údajné stavby na povrchu Marsu.

Ať už jde o stavby ve tvaru pyramidy nebo záhadné obrysy rýsující se pod pískem Marsu, vše ukazuje na možnost, že Mars byl před miliony nebo miliardami let obydlen vyspělou civilizací.

Tento nejnovější objev nyní představili zakladatel organizace George Haas a geofyzik Bill Saunders, kteří se o něm rozpovídali i v nedávném rozhovoru vysílaném po celých Spojených státech amerických.

Mars-Pyramid-1.jpg

Odborníci se ve své nově uveřejněné studii zaměřili na formaci připomínající třístěnnou pyramidu, která se nachází v oblasti Candor Chasma na Marsu.

Tento útvar je zřetelně vidět na snímcích ze sond Mars Global Surveyor i Mars Reconnaissance Orbiter.

Ve své studii naznačují Haas, Sunders, Miller a Dale, že se ve skutečnosti díváme na inteligentní design, který potvrzuje viditelná třístranná symetrie Reuleauxova trojúhelníku.

Mars-Pyramid-2.jpg

Myšlenka, že byl Mars v dávné minulosti obýván inteligentní civilizací uchvacovala představivost filozofů ve starověku, stejně jako představivost vědců v dnešní době.

Jak se naše technologie zlepšuje, máme stále lepší příležitosti k průzkumu Marsu a nacházíme tak najednou na jeho povrchu podivné "stavby", které nás nutí ptát se, zda jsme skutečně ve vesmíru sami.

Vědci se tak ve své studii pokouší prozkoumat přírodní mechanismus, který by mohl vést k tvorbě takovéto pyramidové formace, aby vyvrátili tvrzení, že se jedná o produkt inteligentního designu.

Studie také nabízí pohled na rozsáhlý průzkum podobných oblastí mimo Candor Chasma a podobných oblastí, nacházejících se i na Zemi.

Mars-Pyramid-3.jpg

Není bez zajímavosti, že tato údajná pyramida, kterou nyní zkoumají vědci z Cydonia Institute, upoutala pozornost také Carla Sagana už před více než 40 lety.

Sagan, kterého zaujal podivný tvar této formace, se rozhodl prezentovat její snímky britskému vědeckému společenství v Londýně během své přednášky v prosinci 1977.

Mars-Pyramid-4.jpg

Sagan také tyto snímky zveřejnil ve své knize vydané v roce 1980 a v televizním pořadu Cosmos, kde k nim přidal následující komentář:

"Největší pyramidy na Marsu mají základnu o délce strany 3 kilometrů a jsou kilometr vysoké, jsou tedy mnohem vyšší než sumerské, egyptské nebo mexické pyramidy. Vzhledem k probíhající erozi se může jednat o pouhé kopce, po staletí tvarované přírodními procesy do těchto podivných tvarů, ale je nezbytné je prozkoumat z blízka."

Mars-Pyramid-5.jpg

Závěr vědců, prezentovaný v této studii, zní následovně:

"My tvrdíme, že podoba této třístěnné pyramidy, pozorované na západě oblasti Candor Chasma je skutečná a představuje úroveň geometrie a symetrie, která podporuje vysokou pravděpodobnost jejího umělého původu. Doporučujeme, aby NASA i tým vědců na univerzitě v Arizoně nasměrovali sondu Mars Reconnaissance Orbiter tak, aby pořídila další, mnohem detailnější snímky tohoto útvaru."