Velká pyramida v Gíze.

Velká pyramida v Gíze.

Na začátku listopadu 2017 publikoval časopis Nature výsledky projektu ScanPyramids, který vedou Mehdi Tayoubi a Kunihiro Morishima. Výzkumníci zjistili, že v pyramidě se nachází dosud neznámá obrovská, až 30 metrů dlouhá dutina.

Giulio Magli, ředitel oddělení matematiky a profesor archeoastronomie na polytechnickém institutu v Miláně nyní zveřejnil jedny z prvních teroií o tom, co by mohl tento prostor ukrývat.

"Je tu jedno možné vysvětlení, které velice dobře odpovídá tomu, co víme o pohřbech Egypťanů, jejich náboženství a víře v posmrtný život, jak ji popisují Texty pyramid. Ty uvádějí, že faraon ještě před tím, než doputuje ke hvězdám severu, musí projít nebeskou branou a usadit se na svém železném trůnu."

Co se skrývá uvnitř?

Co se skrývá uvnitř? [ScanPyramids]

Archeologové dnes věří, že Velká pyramida byla postavena okolo roku 2500 před naším letopočtem. Je považována za nejsložitější stavbu, jakou starodávné civilizace na Zemi postavily.

Tento obrovský monument obsahuje množství místností přístupných pouze bludištěm úzkých chodeb. Jedna z těchto chodeb se před pohřební komorou rozšiřuje a zvětšuje a tvoří takzvanou Velkou galerii.

"Nově objevený prostor se nachází nad touto galerií, ale neplní praktickou funkci, jakou by bylo například zmenšení zátěže působící na strop Velké galerie, protože strop samotný je už navržen tak, aby unesl dostatečně velkou váhu." poznamenává Magli.

Magli si dokonce myslí, že možná víme, jak trůn vypadá. Podle něj můžeme o trůnu získat poměrně přesnou představu pokud se podíváme na trůn vyrobený pro Cheopsovu matku, královnu Hetepheres I, který byl nalezen v jednotlivých kusech a později zrekonstruován odborníky z Harvardu.

Trůn vyrobený pro matku faraona Cheopse, královnu Hetepheres I.

Trůn vyrobený pro matku faraona Cheopse, královnu Hetepheres I.

"Samozřejmě by se nejednalo o trůn z obyčejného železa, ale z železa pocházejícího z železných meteoritů, které dopadly na Zemi, o kterých se zmiňují i Texty pyramid." tvrdí výzkumníci.

Uvnitř Velké pyramidy se nacházejí čtyři úzké šachty, jejich průměr odpovídá zhruba ploše kapesníku, které směřují ke hvězdám. Faraon podle starověkých textů prožíval svůj posmrtný život na nebesích, zejména ve společnosti severních hvězd které tvoří souhvězdí velké medvědice nebo draka.

Dvě z těchto šachet směřují až k povrchu stavby, zatímco další dvě jsou zakončeny malými dvířky.

Dvířka v šachtě vedoucí k jihu i prostor za nimi byl opakovaně prozkoumán, nicméně nebylo zde objeveno nic zvláštního. Prostor za dvířky v severní šachtě je zatím stále uzavřen.

Průřez Velkou pyramidou v Gíze.

Průřez Velkou pyramidou v Gíze.

Vědci poznamenávají, že tato malá dvířka mohla reprezentovat "dveře do nebe", přičemž dvířka v severní šachtě mohou docela dobře vést do nově objevené dutiny.

Tento prostor by mohl obsahovat ve své horní části objekt, který měl Chufu potřebovat poté, co prošel nebeskými branami: železný trůn zmiňovaný v Textech pyramid.

Mimozemský materiál

Samozřejmě zde nemluvíme o obyčejném železe, ale železe ze železných meteoritů, které dopadly na Zemi - o tomto materiálu se ostatně zmiňuj i Texty pyramid.

Egypťané znali tento materiál už staletí před tím, než se vlády ujal faraon Chufu a vyráběli z něj po staletí předměty určené pro faraona a nejvyšší kněží, jako byla například slavná dýka faraona Tutanchamona.

Je potřeba tyto teorie ověřit

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak potvrdit nebo vyvrátit tuto hypotézu, je nový průzkum severní šachty.

Na tento průzkum ostatně odborníci čekají už celá desetiletí, nejen kvůli nově objevené dutině.

V tuto chvíli je nesmírně obtížné říct s jistotou, zda severní šachta opravdu vede do nově objeveného prostoru, nebo také "Velké dutiny" jak byl prostor svými objeviteli pojmenován, protože snímky, které jsou zatím dostupné, nemají dostatečné rozlišení na to, aby takto malé šachty odhalily.