Forest-Light-UFO.jpg

62letý muž, který serveru Express.co.uk požádal, aby nezveřejňoval jeho jméno tvrdí, že slyšel posádky amerického letectva mluvit o "světlech" a "malých bytostech" jne několik dnů po událostech v Rendleshamkém lese.

Jedno z nejznáějších pozorování UFO vůbec, událost v Rendleshamkém lese, se stala v prosinci 1980.

Událost, která dostala přezdívku "Britský Roswell", se stala poblíž dvou vojenských základen a zahrnovala přistání UFO v nedalekém lese, doprovázené stopami fyzické aktivity a asi 30 svědky, kteří tu noc něco viděli.

Svědek vyzpovídaný serverem Express.co.uk, který je často kritizován za to, že vydává zavádějící a nepravdivé články, tvrdí, že v té době pracoval ve skladišti novin a časopisů ve městě Felixstowe.

Jednu noc, mezi vánocemi a silvestrem, byl v baru v hotelu Marlborough, kde slyšel bizarní konverzaci vojenského personálu, zmiňující bytosti z jiného světa.

"Přímořské hotely byly mezi personálem letectva velice populární, zejména nově otevřený bar Flying Boat, který se nacházel na Marlborough.

Alien-UFO.jpg

"Znal jsem několik z těchto osob i jménem, ale jen z naší konverzace v baru. Mimo něj jsme se nikdy nesetkali ani spolu nemluvili."

"Do baru jsem chodil jen na drinky."

"V baru Flying Boat byl personál letectva Spojených států a jedna malá skupinka stála osamocená v rohu baru."

"Čas od času jsem se jejich směrem podíval a bylo vidět, že se baví na nějaké velice vážné téma."

"Jeden z letců se zdál být velice vybuzený."

"Trochu jsem se k nim přiblížil - jestli jsem se chtěl zapojit, nebo jsem se chtěl jen přesunout blíže ke krbu si už nevzpomínám, ale z jejich konverzace jsem slyšel pár slov."

"Ten letec, který vypadal tak nabuzeně, mluvil o světlech a o malých bytostech."

Svědek také uvedl, že v době, kdy si konverzaci vyslechl neměl ponětí o událostech v Rendleshamkém lese a nevěděl o nich ještě několik dalších let.

"Je zřejmé, že to bylo trochu tajemné, ale události z roku 1980 nebyly v tu dobu známé a tak pro mně tato konverzace moc neznamenala."

"Letce pak jeho přátelé uklidnili a šli společně na další drink."

"Později jsem se zeptal jiného letce, který přišel do baru, jestli je jeho kamarád v pořádku. Odpověděl jen, že byl jeho kamarád trochu naštvaný, nic víc."

"O něco později se ten první letec opět trochu rozzuřil a začal na své přátele hlasitěji uštěkávat, ale tomu co říkal, jsem už nerozuměl."

"Jeden z jeho přítel ho pak objal, ve snaze ho uklidnit a řekl mu, aby mluvil více potichu, nebo bude mít problémy."

Aby nebyl celé záhadě konec, tvrdí svědek, že když se do baru vrátil o několik dnů později, potkal jednoho z letců, kteří tam ten večer byli.

Zeptal se ho, jestli je jeho kamarád od posledně, kdy ho viděl, v pořádku, na což mu letec odpověděl že jeho kamarád byl odvelen zpět do Států a nikdo neví proč.