Kámen, označovaný jako Menhir, byl posvátnou stavbou vztyčenou pradávnými obyvateli této oblasti. Tento obrovský oválný kámen váží více než 3 tuny, je vysorý přes 2 metry a jeho průměr je až 1,3 metru. Archeologové věří, že byl vztyčen před 4 000 až 5 000 lety.

Menhir-Switzerland-1.jpg

Podle archeologů však tento kámen nestál osamoceně. Různé indicie nalezené poblíž tohoto místa naznačují, že tento obrovský třítunový kámen byl v minulosti součástí mnohem větší stavby, připomínající Stonehenge.

Kámen byl nalezen během vykopávek sídliště z doby bronzové, nacházejícího se poblíž vesnice Breitnacher jižně od švýcarského města Bern.

Odborníci také v okolí odkryli další pozůstatky dávného osídlení, jejichž stáří se odhaduje na zhruba 3 500 let.

Tyto vykopávky byly součástní rutinního archeologického průzkumu na místě, kde má být zaháje výstavba nových domů.

Podle archeologů je možné, že byly obrovské kameny v minulosti dávnými obyvateli přesunuty z jiného místa, na kteérm původně stály.

Vzhledem k blízkosti míst análezu menhiru a starověkého sídliště si odborníci myslí, že tyto dva nálezy spolu přímo nesouvisí a že sídliště bylo vybudováno až dlouho poté, co byla megalitická stavba zničena.

Menhir-Switzerland-2.jpg

Tento objev je velice významný, protože vědci toho o osídlení oblasti dnešního Švýcarska v době bronzové moc nevědí. Tento menhir je jedním z dalších prozatím celkem 15ti podobných kamenů, které byly ve Švýcarsku objeveny.

Menhiry mohou stát buďto samostatně, nebo mohou tvořit větší struktury, připomínající Stonehenge. Menhiry se nacházejí po celém světě, v nespočtu různých tvarů a velikostí. Jejich výskyt je naprosto běžný v Evropě, Asii i v Africe. Většina z nich se však nachází v západní Evropě.

Obecně platí, že místa, kde stojí menhiry byla využívána k náboženských rituálům, případně zde byly stavěny další posvátné stavby.

Do dnešního dne bylo ve Švýcarsku nalezeno jen asi dalších 15 menhirů. Obvykle se jedná o samostatně stojící kameny vysoké od jednoho do čtyř metrů.

Odborníci musejí nejnovější nález pečlivě prozkoumat. Jisté však je, že vykopávky budou pokračovat, protože o osídlení této oblasti Švýcarka v době bronzové toho odborníci zatím moc nevědí a tento nález jim může poskytnou množství nových informací.