Toto zjištění však není žádným velkým překvapením, protože už dříve byly objeveny důkazy o použití tohoto konceptu ve starověkém Babylóně, Číně a Indii.

stonehenge-bw.jpg

Britský badatel nyní v nově publikované knize (Megalith) tvrdí, že stavitelé Stonehenge znali slavnou Pythagorovu větu, která říká, že obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami).

"Lidé často přemýšlejí o našich předcích jako o primitivních jeskynních lidech, ale oni byli i velice zdatní astronomové." uvedl John Matineau, editor knihy. "Dokázali aplikovat Pythagorovu větu více než 2 000 let před tím, než se Pythagoras narodil."

"V rozložení Stonehenge můžeme vypozorovat trojúhelníky a dvojité čtverce, které představují jednoduchou verzi pythagorejské geometrie." dodal Martineau.

Při pohledu shora můžeme ve Stonehenge pozorovat obdélník a pythagorejské trojúhelníky.

Při pohledu shora můžeme ve Stonehenge pozorovat obdélník a pythagorejské trojúhelníky.

Kniha naznačuje, že mezi kameny Stonehenge (a dvou dalších historických míst v Británii) existuje geometrický vztah, ve kterém můžeme spatřit pythagorejské trojúhelníky. Stojí za to připomenout, že Stonehenge byl vybudován v několik fázích mezi roky 2000 a 3000 před naším letopočtem.

Je však třeba brát v úvahu to, že kniha, ačkoliv je nesmírně zajímavá a plná informací, není vědeckou publikací, která by čelila kritice vědecké obce. Ačkoliv je tedy přítomnost pythagorejské geometrie, o které se kniha zmiňuje, zcela prokazatelná, stále nám to neříká nic o stavitelích Stonehenge ani o technikách, které při jeho stavbě použili.

I tak je ale objev této matematické formule ve stavbě staré tisíce let nesmírně důležitý. Jde se jednoznačný důkaz toho, že naši předkové disponovali znalostmi, které bychom jim ještě nedávno nepřisoudili ani v těch nejdivočejších představách.