Göbekli Tepe je archeologické naleziště na jihu Turecka, jehož stáří se odhaduje až na 11 000 let. Tento starověký chrám obsahuje více než 20 kamenných kruh lemovaných kamennými pilíři ve tvaru písmene T, které jsou pokryty rytinami postav, zvířat a dalších motivů.

Ve středu těchto kruhů se nacházejí dva paralelní megality, které více než co jiného upoutaly zájem historiků a archeologů, kteří se snaží pochopit jejich význam a účel.

Od svého objevu Göbekli Tepe radikálně změnilo naši představu o původu lidské civilizace a kultury.

Před tímto objevem archeologové věřili, že objev zemědělství dal vzniknout usedlé civilizaci, umění a náboženství. Ukazuje se však, že stavitelé Göbekli Tepe byli pravděpodobně lovci a sběrači.

Jinými slovy se ukázalo, že nomádi dokázali dokázali vyvinou architekturu, umění a náboženství a že se tak stalo doslova v mžiku.

Sloupy uvnitř kamenných kruhů v Göbekli Tepe ohranučují místa na obloze, kde se nad horizontem objevila hvězda Sirius.

Sloupy uvnitř kamenných kruhů v Göbekli Tepe ohranučují místa na obloze, kde se nad horizontem objevila hvězda Sirius.

Je Göbekli Tepe observatoří?

"Moje teorie předpokládá, že tento chrám mohl být postaven tak, aby sledoval "zrození" hvězdy Sirius." uvedl Magli. "Asi si dokážete představit, že zjevení nového objektu na obloze mohlo dokonce způsobit vytvoření nového náboženství."

Díky naklonění zemské osy nebyla hvězda Sirius v místě, kde stojí Göbekli Tepe až do roku 9300 před naším letopočtem pozorovatelná. Do té doby se nacházela výhradně pod horizontem, na obloze se v celé své nádheře objevila až v roce 9300 před naším letopočtem.

Za pomocí existujících map Göbekli Tepe a satelitních snímků celé oblasti dokázal Magli určit pomyslnou linii souběžnou s tímto monumentem, která je paralelní se dvěma megalitickými kameny v každém kruhu monumentu.

Tři z těchto kruhů se zdají být zarovnány s body na horizontu, kde hvězda Sirius v letech 9100, 8750 a 8300 před naším letopočtem vycházela.

Okolo těchto bodů zrodu hvězdy pak mohl být vystavěn chrám a kolem celé události mohlo dokonce vzniknout celé náboženství.

"Navzdory vzrušujícímu vývoji našeho porozumění Göbekli Tepe jsou však výsledky této nové teorie pouze předběžné." uvádí Magli.

Sám věří, že budou potřeba mnohem přesnější výpočty a rozsáhlý průzkum na pomoci přístrojů, jako je například teodolit, což je zařízení pro měření horizontálních a vertikálních úhlů.

Také poznamenává, že je stále nejasné, v jakém pořadí byly jednotlivé části Göbekli Tepe vystavěny, takže je prozatím těžké říci, zda byly jednotlivé kruhy postaveny tak, aby byly zarovnány s body, kde Sirius v různých letech vycházel nad horizontem.