Fotografie označovaná jako Ptp.

Fotografie označovaná jako Ptp.

Jedním z nejslavnějších snímků týkajících se pterodaktylů je pravděpodobně fotografie, která byla údajně pořízena během americké občanské války v roce 1864.

Podle příběhu, který tuto fotografii provází, vojáci v roce 1864, během americké občanské války, poblíž města Vicksburg sestřelili z oblohy obrovského létajícího tvora.

Příběh tvrdí, že vojáci o tomto tvorovi řekli, že se jedná o "nějaký druh neznámého ptáka nebo příšery".

K překvapení všech se později objevila na internetu i druhá fotografie zobrazující podobnou scénu. Její autoři však neskrývali, že se jedná o podvrh vytvořený pro televizní program FreakyLinks, který se vysílal na stanici Fox v letech 2000 a 2001. Tento druhý snímek zobrazoval vojáky stojící na těle pterosaura.

Dvě verze snímku

Na internetu se na mnoha diskuzních fórech rozvinula vášnivá debata ohledně této fotografie zobrazující tvora, jež by podle vědců měl být už 65 milionů let vyhynulý.

Mnoho odborníků na fotografie se zároveň vyjádřilo v tom smyslu, že původní fotografie, která byla později pro FreakyLinks okopírována, je skutečně autentická a neprošla žádnými úpravami v grafických editorech. Naopak fotografie vytvořená pro FreakyLinks je jistým podvrhem a pouhou kopií originální fotografie.

Vlevo je původní autentická fotografie. Vpravo pak padělek vytvoření pro pořad FreakyLinks.

Vlevo je původní autentická fotografie. Vpravo pak padělek vytvoření pro pořad FreakyLinks. [Live Pterosaur]

Původní fotografie se stala tak populární, že vznikla celá internetová stránka zabývající se možností přežití pterosaurů až do dnešních dnů.

Autor stránek Jonathan Whitcomb sám sebe označuje za kryptozoologa a "nesouhlasného vědce". Na webu nabízí velké množství informací o pterousaurech a databází údajných zpráv o pozorování těchto tvorů od očitých svědků.

Podle jeho vyjádření obsahuje fotografie pterosaura z americké občanské války mnoho podivností. V první čadě jde o křídla vyfotografovaného tvora, která neodpovídají archeologickým nálezům a vzdáleně svým tvarem připomínají spíše kánoi.

Dále nicméně poznamenává: "Stíny, které na fotografii vrhá slunce, ukazují, že vojákova bota se skutečně nachází na tomto zvířeti. Množství detailů na hlavě, krku a na jiných místech těla pak poměrně dobře odpovídá anatomii Pteranodona."

Dinosauři v americké občanské válce? [YouTube]

Množství skeptiků ale s těmito detaily nesouhlasí. Například Loen Colman, americký kryptozoolog, který je autorem více než 40 knih o kryptozoologii tvrdí, že tato fotografie pterosaura je jasný podvrh.

Také Glen Kuban, který analyzoval jak původní fotografii, tak snímek vytvořený pro FreakyLinks si myslí, že se v obou případech jedná o podvrh, přičemž snímek vytvořený pro FreakyLinks je bezpochyby vytvořen v grafickém editoru.

Nicméně navzdory obrovskému množství kritiky, která tato stará fotografie, označovaná jako "Ptp" sklidila, ji v lednu roku 2017 dva jiní vědci prohlásili za pravou.

Celá záhada by však mohla mít poměrně jednoduché řešení. Ačkoliv mnoho zastánců původní fotografie nepochybuje o tom, že verze vytvořená pro pořad FreakyLinks je podvrh, jen málo z nich si dalo tu práci, aby se podívali na epizodu která se této fotografie týká a kde je jednoduché řešení této záhady i navrženo. Stačilo by podrobně analyzovat uniformy vojáků na fotografii, zjistit k jakému patřili regimentu a poté podle vojenských záznamů dohledat, zda tito muži skutečně existovali a zda v dané době sloužili v místech, kde byla fotografie údajně pořízena.

Jednoduché a spolehlivé řešení - bohužel, až do dnešního dne se nenašel nikdo, kdo by si dal tu práci a tento postup aplikoval. Nicméně i pokud by byla fotografie autentická, nevypovídalo by to stále nic o tom, zda je zvíře, které je na ní zobrazeno skutečné, nebo zda se jedná pouze o podvrh.