Greg Kondrak, specialista z Laboratoře umělé inteligence na univerzitě v Albertě v Kanadě věří, že našel klíč k rozluštění záhadného Voynichova rukopisu sepsaného v 15. století našeho letopočtu v neznámém jazyce.

Voynichův rukopis je středověká kniha s neznámým obsahem, sepsaná neznámým autorem pomocí abecedy, která se nikde jinde v historii neobjevila a která pravděpodobně představuje zcela neznámý jazyk.

Ačkoliv není známo, kdy byl rukopis sepsán, radiokarbonové datování provedené na čtrnácti částech pergamenu ukázalo, že pergamen byl vyroben mezi lety 1404 a 1438.

Rukopis je pojmenován po litevském specialistovi na starověké knihy Wilfridu M. Voynichovi (1865 - 1930), který knihu získal v roce 1912.

V současné sobě je rukopis uložen pod evidenčním číslem MS 408 v Beinecke Library of rare books and manuscripts na univerzitě v Yale.

Tento středověký rukopis je předmětem intenzivního výzkumu mnoha profesionálů i amatérských kryptografů, včetně předním amerických a britských specialistů, kteří se jej snaží rozluštit už od konce 2. světové války.

Voynichův rukopis je jedním z nejzáhadnějších středověkých rukopisů.

Voynichův rukopis je jedním z nejzáhadnějších středověkých rukopisů.

Až dodnes nebyl nikdo schopen přesvědčivě rozluštit ani jedno jediné slovo rukopisu. Tato obrovská řada neúspěchů proměnila tento rukopis ve svatý grál kryptografie, ale současně také rozdmýchala hypotézy o tom, že celá kniha není nic víc, než vydařený klam, náhodná sekvence symbolů bez jakéhokoliv významu.

Kondrak si vzal nicméně na pomoc umělou inteligenci schopnou správně identifikovat jazyk v 97% případů a po opakované analýze rukopisu naznačuje, že jeho jazyk připomíná hebrejštinu.

Dřívější studie naznačovaly, že záhadný rukopis je sepsán nějakou formou arabského písma.

Podle nové analýzy by přibližný překlad první věty rukopisu zněl "učinila doporučení knězi, pánovi domu, mně i lidu".

Ačkoliv ostatní odborníci nesdílí mnoho nadšení pro tuto práci kvůli příliš velké roli, jakou v ní hraje umělá inteligence, Kondrak tvrdí, že je potřeba aby text prozkoumali odborníci na Hebrejštinu, kteří budou schopni pochopit jeho syntaxi a význam slov.

"Tento výsledek byl velice překvapující" řekl Kondrak, "a konstatovat, že se jedná o Hebrejštinu je jen první krok. Další je dešifrovat celý text."

Kondrak a jeho tým použili při analýze textu univerzální statistické algoritmy, které byly například při překladu Deklarace lidských práv vydané Spojenými národy do 380 různých jazyků přesně z 97%.

Voynich-manuscript-2.jpg

Poté, co nechali své závěry ověřit odborníky na Hebrejštinu, obrátili se Kondrak a jeho tým také na Google Translate.

"Překladač nám vrátil větu, která dává gramaticky smysl a můžete ji interpretovat." uvedl doktor Kondrak. "Věta zní 'učinila doporučení knězi, pánovi domu, mně i lidu'. Je to hodně podivná věta, zvlášť pokud jí kniha začíná, ale rozhodně dává smysl." dodal.

Kondrak nicméně poznamenává, že bez odborníků na starodávnou Hebrejštinu, kteří by dokázali interpretovat správně a smysluplně celý text, zůstane obsah knihy nadále tajemstvím.

Věří však, že rukopis obsahuje odkazy na pojmy jako je farmář, světlo, vzduch a oheň.

Záhadná kniha, kterou nikdo nedokáže rozluštit: starodávný Voynichův rukopis [YouTube]

"Rukopis obsahuje tolik mnohovýznamových pojmů, že si to ani nedokážeme představit." řekl doktor Kondrak.

Také vysvětlil, že stále zbývá spousta práce a rozluštění celého rukopisu bude vyžadovat víc, než jen nakrmit umělou inteligenci daty, zejména proto, že je potřeba lidský zásah aby data dostala smysl a věty správnou syntaxi.

"Někdo, kdo je zároveň historikem a odborníkem ne starodávnou Hebrejštinu by však mohl naši práci vzít a použít ji jako základ ke konečnému rozluštění obsahu této knihy. Pevně doufáme, že se někdo takový opravdu najde."

Ke stažení: Voynichův rukopis (PDF; 53,62 Mb)