Navzdory faktu, že takové bytosti existují pouze ve světe science fiction, fantazie a nadpřirozena, je mnoho ufologů označuje za reálné bytosti.

6735c-universe2b_a_matrix_computer_game_designed_by_aliens.jpg

Interdimenzionální hypotéza

Interdimenzionální hypotéza má množství zastánců, například známého ufologa Jacquese Valléeho, který si myslí, že neidentifikovatelné létající objekty a související události představují návštěvy bytostí ne z jiných světů, ale z jiných "realit" nebo "dimenzí", které existují odděleně od našeho prostoru a času. Někteří z ufologů tyto bytosti označují jako návštěvníky z jiného vesmíru.

Jinými slovy, Vallée a jeho kolegové se domnívají, že mimozemšťané nejsou skuteční, ale žijí spolu s námi na naší planetě, pouze v jiné realitě která koexistuje společně s tou, kterou vnímáme my.

Tato teorie je alternativou k teoriím o mimozemšťanech, které naznačují, že mimozemšťané jsou vyspělou civilizací schopnou uskutečnit mezihvězdné cesty, která existuje v našem vesmíru.

Interdimenzionální hypotéza hypotéza tvrdí, že UFO jsou pouze moderním označením fenoménu, který můžeme pozorovat během celé zaznamenané lidské historie a který byl v dřívějších dobách přisuzován mýtickým nebo nadpřirozeným bytostem, v posledních letech pak teorii o dávných astronautech.

Co když jsou mimozemšťané cestovatelé z jiných dimenzí? Znamená to, že jsme ve vesmíru opravdu sami?

Co když jsou mimozemšťané cestovatelé z jiných dimenzí? Znamená to, že jsme ve vesmíru opravdu sami?

Navzdory faktu, že moderní ufologové a miliony lidí po celém světě věří, že nejsme ve vesmíru sami, mnoho ufologů a výzkumníků paranormálních jevů interdimenzionální hypotézu přijalo a naznačuje, že tato hypotéza poskytuje mnohem elegantnější vysvětlení teorie o mimozemšťanech.

Paranormální vyšetřovatel Brad Steiger v jednom ze svých článků napsal, že "máme co dělat s multidimenzionálním parafyzikálním fenoménem, který z větší části pochází z planety Země".

Jiní ufologové, jako třeba John Ankerberg nebo John Weldon, kteří interdimenzionální hypotézu také podporují tvrdí, že pozorování UFO velice dobře zapadá mezi jiné spirituální fenomény.

Rozdíly mezi hypotézou o mimozemšťanech a popisy setkání lidí s UFO jsou podle nich "příliš velké na to, aby fenomén UFO a mimozemšťané představovali jednu a tutéž věc".

Interdimenzionální hypotéza je podrobně rozebírána v knize UFOs: Operation Trojan Horse publikované v roce 1970, kde její autor John Keel naznačuje propojení fenoménu UFO s nadpřirozenými jevy jako jsou duchové a démoni.

Někteří si myslí, že teorie o mimozemšťanech naopak převzala některé prvky naznačené interdimenzionální hypotézou, protože ta mnohem lépe vysvětluje, jako by mohli "mimozemšťané" cestovat vesmírem na velké vzdálenosti.

Vzdálenost mezi hvězdami činí mezihvězdné cestování značeně nepraktické, alespoň při použití nám známých forem pohonu. A jelikož zatím nikdo nedokázal v praxi demonstrovat žádný způsob pohonu, který by cestovali dovolil pohybovat se vesmírem rychleji než světlo, dává interdimenzionální hypotéza prozatím mnohem větší smysl.

Jsou mimozemšťané ve skutečnosti interdimenzionálními bytostmi?

Jsou mimozemšťané ve skutečnosti interdimenzionálními bytostmi?

Podlé této teorie nepotřebuji "mimozemšťané" vyspělé druhy pohonu vesmírných lodí, protože žijí na naší planetě. UFO pak nejsou vesmírné lodě, ale zařízení umožňující cestování mezi různými realitami.

Jednou z výhod interdimenzionální hypotézy je podle Hilary Evansové, kontroverzní britské publicistky a výzkumnice zaměřující se na UFO a paranormální jevy to, že tato hypotéza vysvětluje schopnost UFO v mžiku se objevit a zase zmizet, a to nejen opticky, ale i z radarů. Stroje interdimenzionálních bytostí by měly mít schopnost vstoupit do naší reality a opět z ní vystoupit podle libosti, v podstatě se materializovat a opět dematerializovat.

Další věcí je, že pokud jsou bytosti žijící v jiných dimenzích o něco vyspělejší než my, nebo jsou přímo obrazem naší budoucnosti, vysvětlovalo by to tendenci UFO reprezentovat technologie podobné těm, které předpovídá naše budoucnost.

Odtajněný dokument FBI odhaluje existenci interdimenzionálních bytostí

Ačkoliv se všechno, co je popsáno výše, může zdát jako čisté science fiction, v archivech FBI lze nalézt nedávno odtajněný dokument, který hovoří o interdimenzionálních bytostech a o schopnosti jejich "lodí" materializovat se a opět se dematerializovat v naší dimenzi.

Nebýt tohoto přísně tajného dokumentu z archivů FBI, dala by se hypotéza o interdimenzionálních bytostech považovat pouze za science fiction.

Nebýt tohoto přísně tajného dokumentu z archivů FBI, dala by se hypotéza o interdimenzionálních bytostech považovat pouze za science fiction. [FBI Records]

Dokument hovoří o tom, že lodě těchto bytostí jsou skutečné. Některé mají posádku, jiné jsou řízeny na dálku.

Jejich mise jsou mírumilovné, protože zvažují obydlení naší reality.

Tito návštěvníci jsou podobní lidem, jsou však mnohem vyšší. Nejsou to potomci lidí z naší reality, ale pocházejí ze svého vlastního světa.

Jejich svět však není planetou podle našich definic, jedná se z našeho pohledu o éterický svět existující v jiné realitě v prostoru, kde v naší realitě existuje Země. Jejich realitu ani svět nedokážeme vnímat.

Jejich těla a lodě se samovolně materializují v naší realitě ve chvíli, kdy se jejich oscilační frekvence přizpůsobí frekvenci hmoty v naší realitě.

Jejich lodě jsou vybaveny zařízením vyzařujícím energii, která dokáže rozložit naši hmotu v efektivně tak zničit jakou naši střelu, loď nebo technologii.

Stejně jako se dokážou v naší realitě materializovat, dokážou se také dematerializovat a během okamžiku tak beze stopy zmizet.