Jedním z nejvýznamnějších měst starověké Mezopotámie bylo město Kish (poloha: 32°32'25"N 44°36'17"E).

babylon2.jpg

Předpokládá se, že se nacházelo někde poblíž dnešního Tell al-Uhaymir v provincii Babil v Iráku, východně od Babylonu a asi 80 kilometrů jiždě od Bagdádu. Kish bylo místem, kam se podruhé sneslo království z nebes, poté, co potopa zalila Zemi a voda ustoupila.

Podle Sumerského královského seznamu to bylo právě zde, ve městě Kish, kde Bohové znovu stanuli na Zemi a obnovili svoji vládu po naprosté zkáze způsobené potopu.

První vládce města Kish byl Jushur, který mu vládl 1200 let. Odborníci tvrdí, že jeho vláda není historicky zcela podložena, přes to, že je jeho jméno zmíněno v Sumerském královském seznamu.

Ve skutečnost považují moderní vědci všechny krále zmíněné v Sumerském královském seznamu před králem Etanou na mýtické, protože jejich vláda ani existence není archeologicky nijak ověřena.

Ruiny města Kish.

Ruiny města Kish. [as.miami.edu]

Po Jashurovi je jako vládci města Kish uvedeno dalších 22 králů. Celkem vládli 16 480 let a tvoří první dynastii Kish.

Téměř všichni králové, kteří vládli po potopě a jsou zmíněni v Sumerském královském seznamu žili a vládli nepřirozeně dlouhou dobu.

Seznam králů je následující:

 • Jashur, vládl 1200 let
 • Kullassina-bel, vládl 960 let
 • Nangishlishma, vládl 670 let
 • En-tarah-ana, vládl 420 let
 • Babum, vládl 300 let
 • Puannum, vládl 840 let
 • Kalibum, vládl 960 let
 • Kalumum, vládl 840 let
 • Zuqaqip, vládl 900 let
 • Atab, vládl 600 let
 • Mashda, syn Ataba, vládl 840 let
 • Arwium, syn Mashdy, vládl 720 let

Poté se objevuje král Etana, označovaný jako "pastýř, který vystoupil do nebes a sjednotil všechny cizí země". Etana vládl 1500 let.

 • Balih, syn Etany, vládl 400 let
 • En-me-nuna, vládl 660 let
 • Melem-Kish, syn En-me-nuny, vládl 900 let
 • Barsal-nuna, syn En-me-nuny a bratr Melem-Kishe, vládl 1200 let
 • Zamzug, vládl 140 let
 • Tizqar, syn Zamzuga, vládl 305 let
 • Ilku, vládl 900 let
 • Iltasadum, vládl 1200 let
 • En-me-barage-si—he ("ten, který přinutil zemi Elam podřídit se"), vládl 900 let
 • Aga z Kishe, vládl 625 let

Poté bylo Kish poraženo a království se přesunulo do města E-ana.

Etana, také označovaný jako pastýř, je některými vědci považován za prvního vládce města Kish a také za jeho zakladatele.

První archeologicky potvrzeným vládcem města Kish byl nicméně En-me-barage-si. Archeologové věří, že se mu podařilo získat zbraně Elamu a v některých literárních pramenech je jeho syn Aga z Kishe popisován jako rival Dumuzida, Rybáře a Gilgameshe - prvních vládců města Uruk.

Dnes je archeologické naleziště Kish rozprostřeno na ploše zabírající zhruba 8×3 kilometry protnuté vyschlým říčním korytem Eufratu, které obklopuje asi 40 kopců, z nichž největší jsou Uhaimir a Ingharra.