Kdykoliv narazíme na zmínku o pyramidách, naše mysl automaticky přeskočí ke starověkému Egyptu a jeho majestátním stavbám.

Ačkoliv Egypt nejvíce proslavily jeho tři velké pyramidy na planině v Gíze, pravdou je, že pyramidy se nacházejí po celém světě. Můžeme je najít téměř na všech kontinentech. Víme o pyramidách v Americe, Evropět, Asii i Indii.

Jedou z evropských pyramid je pyramida nacházející se poblíž města Argos v Řecku, známá jako pyramida z Hellenikonu.

Tuto řeckou pyramidu do detailu popsal už ve starověku Pausanias - řecký cestovatel a geograf, který žil ve 2. století našeho letopočtu. Popis je součástí jeho knihy "Popis Řecka", ve které ji označoval jako Pyramidu z Hellinikonu poblíž Argosu.

Pyramid-of-Hellinikon-1.jpg

Tato pyramida je nesmírně zajímavá hned z několika důvodů, přičemž hlavním z nich je její údajné stáří.

Pokud jsou výsledky studií správné, měla by tato pyramida být nejméně o 100 let starší, než nejstarší egyptské pyramidy a o 170 let starší, než Velká pyramida v Gíze.

V roce 1938 navštívili pyramidu i američtí archeologové, kterří provedli její první datování a zjistili, že byla postaveny někdy mezi lety 400 a 300 před naším letopočtem.

Pyramid-of-Hellinikon-2.jpg

V roce 1991 pak jiný vědecký tým, pod vedením doktora I. Lyritzise z univerzity v Aténách provedl nové datování a došel k závěru, že pyramida byla postavena okolo roku 3000 před naším letopočtem.

Další výzkum, který byl společným úsilím univerzity v Aténách a univerzity v Edinburgu pak posunul dobu výstavby pyramidy do roku 2720 před naším letopočtem. Datování prováděla laboratoř archeometrie z Dimokritos Research Institute v Aténách a jaderná datovací laboratoř z oddělení fyziky na univerzitě v Edinburgu.

Čísla mluví sama za sebe - pokud jsou správná, a vše nsvědčuje tomu, že ano, pak je řecká pyramida starší, než Džoserova pyramida v Egyptě, která je považována za vůbec nejstarší egyptskou pyramidu.

Ilustrace pyramidy z roku 1887.

Ilustrace pyramidy z roku 1887. [Wikipedia]

Řecká pyramida je však nesrovnatelně menší, než její egyptské protějšky. Základna má rozměry 7,03 krát 9,07 metrů. Je postavena z šedého vápence, kterého je v oblasti dostatek, vytvarovaného do trapezoidních a polygonních bloků.

V současné době se pyramida nachází v rozvalinách. Nevíme sice kdy byla pyramida zničena, nicméně nálezy a struktura rozvalin naznačuje, že ji zničilo už někdy ve starověku velice silné zemětřesení.