ita-letra-vintage.jpg

Tento záhadný soubor petroglyfů je zhruba 5 000 let starý a obsahuje množství smbolů. Nejvýraznější z nich byly považovány za hvězdné mapy, nebo zobrazení souhvězdí.

Nejnovější výzkumy však tyto teorie vyvrátily a přisuzují autorství těchto symbolů původním obyvatelům Paraguaye, nicméně význam symbolů stále zůstává neznámý.

Toto místo bylo známé už před začátkem archeologických průzkumů, kdy jej dobrodruzi z celého světa poměrně často navštěvovali, přitahováni možností, že symboly byly vyryty mořeplavci z Norska tisíce let před tím, než byla Amerika spatřena Kryštofem Kolumbem.

Ita-letra-Paraguay-1.jpg

Tyto nevědecké expedice také položily základ dalším mýtům o tomto místě, mezi nimi i tomu, že místní populace, nazývaná Guayakí, která pohoří Ybytyruzú až donedávna obývala, původně pocházela z potomků vikingských průzkumníků.

Tento záhadný soubor petroglyfů byl poprvé řádně studován archeologickým týmem z muzea Museo de Altamira ve Španělsku v roce 2010.

Výzkumníci zjistili, že symboly byly vytvořeny místními lidmi v letech 5000 až 2500 před naším letopočtem, což vyločilo Vikingy jako možné autory.

Díky této studii je také zaznamenána podoba všech symbolů a u mnoha z nich je možné vyložit jejich pravý význam. Symboly zobrazují všechno možné, od map hvězdné oblohy, až po předměty denní potřeby.

Tyto petroglyfy, nacházející se v jedné z jeskyní, byly vytvořeny okolo roku 5000 před naším letopočtem.

Tyto petroglyfy, nacházející se v jedné z jeskyní, byly vytvořeny okolo roku 5000 před naším letopočtem.

Nejstarší symboly z Itá Letra jsou tedy až 7 000 let staré a nacházejí se v nejnepřístupnějších jeskyních. Tyto symboly znázorňují mimo jiných věcí nejčastěji souhvězdí, stopy kočkovitých šelem a ptáků a ženské pohlavní orgány.

Nejznámější skupina symbolů, nacházející se na povrchu, je tvořena abstraktními tvary, které se nepodařilo interpretovat a které jsou tvořeny vlnovkami, spirálami a přímými linkami. Tyto symboly byly vytvořeny zhruba v roce 2500 před naším letopočtem a jsou tedy jedny z nejmladších.

Tyto petroglyfy v Itá Letra jsou úžasným příkladem toho, kolik tajemství ještě skrývá jihoamerický kontinent, který je mnohem záhadnější, než si vůbec dokážeme představit.