Global-Internet-Connectivity.jpg

V dnešní době obdivujeme a zkoumáme úžasné monumenty vystavěné před tisíci lety a snažíme se tak zodpovědět jedny z nejdůležitějších otázek historie: Jak se dávné civilizace vyvíjely? Jak dokázaly přepravit obrovské kusy kamene na velké vzdálenosti? A proč jsou si všechny dávné stavby tak podobné?

Možná nejpalčivější otázka je ale přece jen trochu jiná. Je možné, že tyto stavby plnily ještě jiný účel? že právě kvůli tomu nebyly umístěny náhodně, ale byly strategicky rozmístěny po celém světě?

Všimli jste si někdy, že některé starodávné stavby vypadají, že jsou navzájem nějak propojeny i přes to, že je dělí polovina světa? Pokud se podíváme na rozmístění starodávným monumentů, můžeme si všimnout, že spojením míst, kde se nacházejí, vznikají přímé linky. Jako kdyby dávní stavitelé používali při plánování vyspělou geometrii v planetárním měřítku.

Začít můžeme třeba hned u Egyptských pyramid, jedněch z nejúžasnějších staveb na planetě. Dodnes nemáme tušení, jak vlastně byly stavěny. Nemáme nejmenší tušení, jak dokázali dávní inženýři vtisknout do Velké pyramidy v Gíze základy geometrie, matematiky a informace o Sluneční soustavě, netušíme jak se jim podařilo umístit tuto pyramidu přesně do středu Zemské masy.

Víte, že pokud vytvoříte pomyslnou linku mezi východem a západem planety a mezi jejím severem a jihem, protnou se tyto dvě linky přesně v místě, kde stojí Velká pyramida v Gíze, přesněji řečeno přesně v její špici?

Jak něco takového naši předkové dokázali bez použití letadel, satelitních systémů a detailního fotografického mapování? Opravdu je možné postavit zázrak inženýrství, jaký Velká pyramida v Gíze bezpochyby je jen za pomoci klacků a kamínků?

Zdaleka však nejde jen o pyramidy v Gíze, podobné monumenty můžeme najít opravdu po celém světě. Stonehenge, Teotihuacán, Puma Punku, Göbekli Tepe, Angkor Vat a podobné stavby jsou jen jedněmi z mnoha takových příkladů, mnohdy umístěných na místech, kde z našeho pohledu jejich stavba naprosto vzdoruje logice.

Co když ale jejich umístění sledovalo nějaký vzor? Vzor, který jsme sotva začali objevovat a který tvoří dohromady jednu obrovskou, planetární skládačku?

the-planetary-grid.jpg

Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že v těchto starodávných stavbách leží klíč, který může vysvětlit jak, kdy a proč byly tyto monumenty po celé planetě vystavěny.

Čím více tyto stavby objevujeme a poznáváme, tím více nás překvapují. A čím více toho o nich víme, tím více zjišťujeme, že jsme se k jejich plnému pochopení ještě zdaleka nepřiblížili.

Co když tedy Egypťané nerozmístili své pyramidy a chrámy náhodně, ale podle přesně daného plánu? A co když ostatní civilizace v Americe, Indii, Asii a na jiných místech Země udělaly totéž?

Výzkumníci už objevili spojení mezi tím, jak jsou tyto starodávné stavby rozmístěny a místy, kde se na Zemi hromadí větší množství elektromagnetické energie.

Tato místa byla pro naše předky posvátná a měla v jejich životech zvláštní místo. Jak o nich ale věděli?

Teorie o dávných astronautech předkládá jednu velice zajímavou tezi, pojmenovanou "světová síť", nebo také "pozemská síť". Podle ní dávné civilizace stavěly své stavby tak, aby jejich propojením vznikla jakási síť - energetická síť obklopující celou planetu.

Celá tato teorie je založena na myšlence, že Země funguje jako obrovský krystal, ve kterém energie proudí mezi jeho vrcholy po linkách, které tvoří zlomy jeho stěn. Energetické dráhy by pak obklopovaly celou Zemi.

Tato myšlenka však není nijak nová, už před několika tisíci lety naznačovali řečtí filozofové, že by takováto síť mohla existovat.

Jedním z prvních, kdo se touto myšlenkou zabýval byl Platón. Podle něj se základní struktura Země vyvinula z geometrických tvarů, kterým dnes říkáme Platónská tělesa.

Platón popsal Zemi jako těleso tvořené dvanácti dvanáctistěny doplněnými o 20 vírů na jeho povrchu, později však svůj popis upravil a popsal Zemi jako 120-ti stěn, jehož stěny tvoří identické trojúhelníky.

Pokud tato tělesa spojíme a promítneme jejich tvar na povrch Země, objeví se na povrchu pravidelný geometrický obrazec a vše najednou začíná být propojeno.

Je možné, že se v tomto vzoru skrývá i nějaký zdroj energie, který by dávným civilizacím mohl pomoct při stavbě jejich úžasných monumentů? Jedná se snad o důkaz toho, že planetární síť skutečně existuje a že bychom z ní mohli čerpat energii?

Díky dnešní vyspělé vědě a technologii víme o elektromagnetickém poli Země a o dalších druzích energie, které se v Zemi skrývají.

Jak by něco takového ale mohli vědět naší předci před tisícovkami let? Jak by mohli znát konkrétní frekvence elektromagnetického záření, jejichž znalost by jim umožnila tuto energii využít? Nebo to snad byla vše jen náhoda?

Šance, že by civilizace po celém světě jednaly na vlastní pěst a náhodou umístily své stavby podle globálního geometrického vzoru je takřka nulová. Zjevně tedy o sobě dávné civilizace nejen věděly, ale dokázaly i určitým způsobem spolupracovat a jednaly ve vyšším zájmu, když umístily své stavby do předem pečlivě vybraných míst.

Otázkou nicméně zůstává, proč...