Viking-And-Boat.jpg

Většina Vikingů, které dnešní historie zná, pocházela z oblastí, kde dnes leží země jako je Dánsko, Norsko a Švédsko a z menší části dnešního Islandu a Finska.

Největší rozdíl mezi nimi a lidmi z Evropy, se kterými bojovali, byl ten, že Vikingové nebyli křesťané a byli tak považování za necivilizované cizince.

Díky své válečnické povaze byli dokonce mnoha obyvateli dávné Evropy považováni za démony.

To z nich udělalo bezpochyby jedny z nejpozoruhodnějších bojovníků ze všech.

Faroe-Island.jpg

Díky tomu, že terorizovali moře a unášeli obyvatele z celé Evropy uchvátili Vikingové představivost mnoha lidí. A ačkoliv se zapsali do historie z větší části jako vandalové, tvořili vysoce uspořádané společenství s pevnými základy práva a spravedlnosti.

Jejich společnost byla rozdělena do společenských vrstev, z nichž nejvyšší byly tvořeny králi a válečníky.

Ženy byly hlavami rodiny a měly na starost farmaření a pěstování ovoce, zejména v dobách, kdy jejich muži bojovali v cizích zemích.

První zprávy o Vikinzích

První historické zmínky zmiňující Vikingy pocházejí z roku 973, kdy bylo záhadnými válečníky napadeno opatství Lindisfarne na severovýchodě Anglie.

Do té doby byla opatství tvořena nechráněnými budovami, zejména proto, že tehdejší válčící strany braly v potaz jejich náboženský význam, což bylo něco, co Vikingové nerespektovali.

Viking-Warrior.jpg

V roce 799 se pak odehrál první zaznamenaný útok Vikingů v kontinentální Evropě, kdy bylo napadeno ostrovní opatství Saint Philibert v Noirmoutieru.

Vikingové se poté rozšířili zejména ve Francii a v Anglii, nicméně na konci 9. století našeho letopočtu začala přicházet jedna jejich porážka za druhou, které provázel i odpor místních obyvatel proti nim.

Poslední král Vikingů byl poražen v roce 1066 Williamem, vévodou z Normandie.

Vikingové připluli do Ameriky 500 let před Kryštofem Kolumbem

Dávní Vikingové byli jedněmi z nejlepších mořeplavců vůbec.

Vybudovali úžasné loďstvo, jehož základ tvořily drakkary, dlouhé a rychlé lodě schopné vézt až stovku mužů po moři o po řece.

Viking-drakkar-ship.jpg

Ovládání jejich lodí bylo sice náročné, což bylo dáno jejich velikostí i hmotností nákladu, ale i tak dokázali Vikingové několikrát přeplout otevřený Atlantický oceán.

Díky svým schopnostem orientace a znalosti svého okolí dokázali dostat své lodě bezpečně do míst, kam by se jiní nikdy neodvážili. To jim umožnilo plout do Grónska i na Island a dokonce díky svým schopnostem dokázali vstoupit na Americký kontinent o 500 let dříve, než k němu doplul Kryštof Kolumbus.

Vikingové disponovali vyspělými technologiemi

Kromě toho, že měli k dispozici velice vyspělé lodě, dokázali je dávní Vikingové navigovat jako nikdo jiný a mohli tak cestovat přes otevřený oceán, na rozdíl od ostatních, kteří se při svých cestách drželi pobřeží.

Když museli plout za polárním kruhem, používali k orientaci sluneční hodiny a využívali tak toho, že v létě za polárním kruhem slunce nikdy nezapadá. Jelikož se nemohli v tuto dobu orientovat podle hvězd, sluneční hodiny jim pomohly vždy určit přesnou polohu. Když bylo slunce schované za mraky, používali Vikingové "magické krystaly", nerosty schopné polarizovat světlo které jim pomohly určit, kde na obloze se Slunce zrovna nachází.

Islandský křišťál polarizuje světlo a umožňuje tak určit polohu slunce i v případě, že je schováno za mraky nebo se nachází těsně pod horizontem.

Islandský křišťál polarizuje světlo a umožňuje tak určit polohu slunce i v případě, že je schováno za mraky nebo se nachází těsně pod horizontem. [Wikipedia]

Dánský archeolog Thorkild Ramskou určil, že jedním z těchto minerálů mohl být sluneční kámen (cordierit, nebo také islandský křišťál) který polarizuje světlo a díky jeho otáčení se tak dá určit, kde se slunce nachází i v případě, že je ukryto za mraky nebo se nachází těsně pod horizontem.

Schopní obchodníci a řemeslníci

Navzdory tomu, že Vikingové jsou nejvíce proslulí svými navigačními schopnostmi a válečnickou povahou, jednou z jejich hlavních aktivit byl obchod.

Zpočátku vyváželi hlavně mroží kly a kůže polárních medvědů z Grónska a dováželi hedvábí a koření z Konstantinopole. Jak jejich populace postupně rostla, museli se poohlédnout po jiných zdrojích, jakými byli například otroci a suroviny ze zemí, které drancovali, což ještě více upevnilo jejich špatnou pověst.

Ačkoliv byli pohané, historie je změnila

Zpočátku byli všichni Vikingové pohané a věřili v několik bohů, mezi které patřily například Ódin, Thór nebo Frey.

Tito bohové podle jejich mytologie žili v Asgardu, místě, které bylo spojeno se Zemí mostem.

Věřili také, že konec světa nastane v obrovské bitvě nazývané Ragnarok.

Mezi 8. a 11. stoletím pak napadali opatství a kostely po celé Evropě, ale ke konci 12. století už většina z nich konvertovala ke křesťanství.

Jejich výzbroj byla jednoduchá

Mezi nejznámější zbraně Vikingů patřila beze sporu sekera, která byla jednoduchá na výrobu a byla velice efektivní jak v boji, tak při práci.

Také používali luky a šípy které měly opět dvě funkce: boj a lov.

Vikingové se chránili většinou kulatými dřevěnými štíty, jejichž přední strana byla potažena kůží a nosily železné helmy.

Jejich výzbroj se řídila tím, že by měla být jednoduchá, nenáročná na údržbu a funkční, což všechny tyto prvky splňovaly.

Jeden z jejich nejslavnějších králů...

...nebyl nikdo jiný, než Ragnar Lodbrok nebo také Lothbrok. Zní to povědomě? Ragnar Lodbrok byla postava, kterou hrál Travis Fimmel v seriálu Vikingové.

Scéna zachycující Lothbrok, králé Dánů a jeho syny Hinguara a Hubbu, jak se modlí k bohům.

Scéna zachycující Lothbrok, králé Dánů a jeho syny Hinguara a Hubbu, jak se modlí k bohům. [Wikipedia]

Lothbrok byl legendární Dánský a Švédský hrdina a panovník, známý už od dob Vikingů ze starých norských ság a poezie.

Podle tradiční literatury se Ragnar proslavil v 9. století našeho letopočtu četnými úspěšnými nájezdy proti Francii i Anglii.

Jak ale poznamenávají historikové, neexistují spolehlivé důkazy o tom, že muž tohoto jména skutečně existoval a je tedy možné, že je pouze mýtickou postavou.