Opeřený had představuje aztéckého boha Quetzalcoatla.

Opeřený had představuje aztéckého boha Quetzalcoatla.

Aztécká, nebo také Mexická kultura byla předkolumbovská civilizace obývající Mezoameriku, která vzkvétala mezi 14. a 16. stoletím našeho letopočtu v místech kde v dnešní době leží Mexiko.

Aztékové hovořili jazykem náhuatl a jejich kultura se v oblasti Mexika vyvíjela zhruba od roku 1325 našeho letopočtu (v tohoto roku existují první spolehlivě datované artefakty této civilizace) do roku 1521 našeho letopočtu, kdy do Mexika dorazili španělští konkvistadoři vedení Hernánem Cortésem, který Aztéky porazil a zničil jejich civilizaci.

aztec-giant.jpg

Aztékové dosáhli vysokého technologického a kulturního rozvoje. Jejich vládu tvořili volení monarchové, rozdělení do několika různých sociálních vrstev, jako byli vznešení, kněží, válečníci, obchodníci, farmáři a otroci.

Kromě neuvěřitelné úrovně znalostí, které dosáhli v oborech jako je zemědělství, astronomie a ekonomika byli Aztékové známí také díky svým dvěma piktografickým kalendářům - astronomickému a zemědělskému, které řídily v podstatě všechny aspekty jejich života.

Centrem jejich říše bylo město Tenochtitlán, nacházející se na území dnešního Mexico city.

Fungování Aztéckého státu bylo založeno na byrokratické síti profesionálních úředníků, mezi které patřili kněží, obchodní kontroloři a výběrčí daní - Tecuhtli.

Stejně jako mnoho jiných dávných kultur byli i Aztékové polyteisté a uctívali několik bohů. Mimo jiné věřili, že pokud není Slunečnímu bohu obětována lidská krev, přestane slunce svítit a svět pohltí temnota. Lidské oběti byly určeny následujícím bohům:

  • Huitzilopochtli a Tezcatlipoca - obětovaný byl čtyřmi kněžími umístěn a přidržen na kamenném stole, přičemž pátý kněz ostrým nožem zaživa vřízl oběti z hrudi srdce aby jím nakrmil bohy.
  • Tlaloc - jemu byly určeny pravidelné dětské oběti prováděné na vrcholcích hor. Aztékové věřili, že čím více bytostí pláče, tím více deště to přinese.

Aztécký panteon se skládal z mnoha bohů. Hlavní božstva byla spojena se slunečním cyklem a zemědělskou aktivitou. Nejvíce uctívaným bohem byl Quetzalcoatl, kterého představoval opeřený had.

Podle španělských kronikářů bylo krveprolití ze srdcí zvířat a lidí jedním z nejdůležitějších rituálů, které měly uspokojit Aztécké bohy.

Mimo obrovských úspěchů na poli kulturního a vědeckého vývoje nelze opomenout ani Aztéckou mytologie, která je jednou z nejbohatších v Americe.

Určitě není bez zajímavosti, že se k této mytologii váží i dvě nejúžasnější stavby v Mezoamerice - Teotihuacán a Velká pyramida Cholula.

Model Velké pyramidy Cholula.

Model Velké pyramidy Cholula. [Wikipedia]

Velká pyramida Cholula je největší pyramidou na světě. Zabírá stejnou plochu, jako devět olympijských plaveckých bazénů.

Badatelé nemají nejmenší tušení kdo pyramidu postavil, nicméně aztécké legendy tvrdí, že ji vystavěli obři Quinametzin.

Podle aztécké mytologie nejsou obři Quinametzin jen stavitelé pyramidy Cholula, ale postavili také nejúžasnější město ve střední Americe - Teotihuacán.

Pokud se podíváme do mytologie Aztéků, zjistíme, že obři Quinametzin údajně obývali svět během předchozího období Slunečního deště (Nahui-Quiahuitl). Byli více než 3 metry vysocí a vážili téměř 300 kilogramů.

Stejně jako o tom hovoří mnoho jiných mytologií po celém světě zmiňujících obry, i Quinametzin byli zničeni bohy, protože je nevelebili a jejich civilizace došla náhlého konce na svém vrcholu, kdy na ně bohové seslali pohromy a tresty za obrovské hříchy, které spáchali.

V mytologii Aztéků vystupují následující obři:

  • Cuauhtemoc, Izcoalt, Izcaqlli a Tenexuche - čtyři obři, kteří drželi oblohu na začátku období pátého slunce.
  • Xelhua, zakladatel měst Cuauquechollan, Itzocan, Epatlan, Teopantlan, Tehuacan, Cuzcatlan and Teotitlan a stavitel Velké pyramidy Cholula.
  • Tenoch, zakladatel Tenochtitlánu.
  • Ulmecatl, zakladatel měst Cuetlachcoapan, Tontonihuacan a Huitzilapan.
  • Mixtecatl, zakladatel města Mixteca.
  • Xicalancatl, zakladatel města Xicallancatl.
  • Otomitl, zakladatel měst Xilotepec, Tollan, Otompan.