Odborníci identifikovali zhruba 1200 petroglyfů rozprostřených na ploše 20 km2, včetně několika vrcholů, jako je například Besov Nos, na kterém se nachází záhadný "Démon".

Rytiny jsou 1-2 mm hluboké a zobrazují zvířata, lidi, lodě a geometrické tvary, jako jsou kruhy a půlměsíce, které podle několika výzkumníků představují různá souhvězdí.

Petroglyfy Onega, nacházející se v Karelské republice, jsou považovány za nejsložitější a nejvýraznější příklady skalního umění v severní Evropě.

Postavy vytesané do zdejší skály vystupují v různých situacích, jako jsou náboženské obřady, rituální scény, boj i každodenní život.

První sklaní rytiny v Karelské republice nalezl v roce 1848 Konstantin Grevingk, kurátor muzea mineralogie v Petrohradu, poblíž vesnice Besov We na břehu jezera Onega.

Na začátku 20. století pak tyto petroglyfy studoval švédský výzkumník Gustaf Hallström.

Onega-Petroglyphs-1.jpg

Petroglyfy Onega obsahují i řadu velmi neobvyklých symbolů.

Kromě poměrně obvyklých kruhových a půlměsícových symbolů s paprsky zde můžeme najít řadu antropomorfních postav, které někdy vzdáleně připomínají křížence losa a vlka a také zpodobnění šamanských holí.

Téměř polovinu všech symbolů pak tvoří labutě, kachny a husy.

Několik scén také znázorňuje lidské osídlení.

Obsah různých skupin petroglyfů se od sebe značně liší, což je pravděpodobně dáno tím, že tyto petroglyfy vznikaly v různých dobách s tím, jak se mělina zdejší lidská populace.

Onega-Petroglyphs-2.jpg

Zajímavý je také výběr umístění některých petroglyfů. Na konci července můžeme z kopce Besov pozorovat dlouhý paprsek světla, který postupuje opačným směrem, než kde vychází jasný, velký a plný měsíc.

Když pak slunce vyjde celé nad horizontem, petroglyfy které jeho paprsek osvětlovat z pholedu pozorovatele zmizí. Zůstane jen naprosto čistý kámen bez života.

Možná to byl podobný fenomén, který inspiroval pradávné pozorovatele z oblasti jezera Onega k vytvoření kruhových a půměsícových petroglyfů, které podle mnoha vědců představují právě Slunce a Měsíc.

Tento fenomén, označovaný vědci jako "efekt prehistorické kinematografie" nás nepřestává udivovat i v dnešní době.

Démon z Besov Nos

Onega-Petroglyphs-3.jpg

Mezi petroglyfy se nachází také podivný, dva metry vysoký "petroglyf Démona", kterého doprovázejí zobrazení sumců a ještěrek.

Tento petroglyf pokrývá plochu dvou kamenů, které vypadají jako kdyby je kdysi tvořil jediný kámen, který se rozlomil napůl. Místní pověsti naznačují, že právě zde pradávní obyvatelé před 8 000 lety prováděli rituály a přinášeli oběti a že zde byly napřirozené bytosti krmeny krví, která se vsakovala do pukliny mezi kameny.

Onega-Petroglyphs-4.jpg

Petroglyf "Démona" způsobil v 15. století mezi místními mnichy pozdvižení. Jednoho dne se tak rozhodli vytesat vedle tohoto petroglyfu velký kříž, jako znamení boje se zlými silami.