Jesus-Christ-images.jpg

Jakou měl barvu kůže? Proč je vždy zobrazován jako běloch s dlouhými vlasy a hustými vousy? A byl vždy zobrazován takhle, nebo je jeho zpodobnění v průběhu času měnilo? Odpovědi vás možná překvapí.

Většina historiků a odborníků na písmo svaté se shoduje, že Ježíš Nazaretský se narodil v dnešním hlavním a největším městě Severního distriktu v Izraeli. V Novém zákoně je město Nazaret také popisováno jako místo Ježíšova dětství a tak je dnes cílem mnoha křesťanských poutníků a stojí zde mnoho svatyní, kde se konají křesťanské obřady.

Učenci se nemohou shodnout na tom, jak Ježíš vypadal. V průběhu staletí byl zobrazován různě.

Učenci se nemohou shodnout na tom, jak Ježíš vypadal. V průběhu staletí byl zobrazován různě. [Wikipedia]

Tento historický fakt by nám mohl trochu napovědět, jak vlastně Ježíš vypadal. Je možné, že měl středomořské vzezření?

Navzdory jeho pravděpodobné středomořské podobě s tímto faktem mnoho historiků nesouhlasí a tvrdí, že Ježíš byl běloch.

V Bibli toho o jeho vzhledu moc nenajdeme a pokud už se nějaký text týká Ježíše, zaobírá se spíše jeho božskou povahou a mocí, než popisem jeho skutečného vzhledu.

Jak tedy Ježíš vypadal?

Jedno z mnoha zpodobnění Ježíše.

Jedno z mnoha zpodobnění Ježíše.

Většina expertů se shoduje v tom, že abychom pochopili jak Ježíš skutečně vypadal, musíme se podívat především na oblast, ve které se narodil.

Obecně se věří, že dávní Židé byli podobní spíše dnešním obyvatelům středomoří a měli tedy tmavou pleť i vlasy.

Zajímavé je, že mnoho nejstarších ilustrací zobrazujících Ježíše jej zpodobňuje právě takto a autoři těchto ilustrací si dali záležet, aby byl patrný Ježíšův semitský původ.

To se však během let postupně změnilo a způsob, jaký byl Ježíš zobrazován se drasticky proměnil.

Přichází věda

Richard Neave, vědec z univerzity v Manchesteru, strávil velkou část svého života snahou o rekonstrukci tváře Ježíše Nazaretského pomocí forenzní antropologie, jednoho z podoborů antropologie.

Není to poprvé, co se tento profesor věnoval rekonstrukci historické tváře, už dříve provedl rekonstrukci podoby Filipa II. Makedonského (otce Alexandra Velikého) a krále Midase.

Aby přiblížil Ježíšův obraz realitě, pečlivě analyzoval tři dobře zachovalé lebky z prvního století pocházející z oblasti, kde se Ježíš narodil. Z nich pomocí počítačové tomografie získal i ty nejmenší detaily.

Tento návrh Ježíšovy podoby byl představen v roce 2001 britskými vědci. Forenzní antropologové se nyní shodují, že se jedná o prozatím nejpřesnější zpodobnění Ježíše Krista.

Tento návrh Ježíšovy podoby byl představen v roce 2001 britskými vědci. Forenzní antropologové se nyní shodují, že se jedná o prozatím nejpřesnější zpodobnění Ježíše Krista.

V dnešní době jsme zvyklí vídat podobu Ježíše Nazaretského, která jej zobrazuje s kaštanovými vlasy, bílou kůží, světlýma očima a hustými vousy.

Vědci však nyní tvrdí, že tento bělošský obraz se nezakládá na pravdě a že jeho kůže byla ve skutečnosti tmavá, měl větší nos a celkově mnohem korpulentnější vzezření.

Podle článku uveřejněného v časopise Popular Mechanics je tato rekonstrukce Ježíšovy podoby pravděpodobně zatím nejblíže realitě.

Alison Galloway, profesor antropologie na univerzitě v Kalifornii k tomu řekl: "Je to pravděpodobně mnohem věrnější zobrazení, než práce všech slovutných mistrů malířů."

Když tedy víme, že Ježíš pravděpodobně nebyl běloch, proč ho tak stále zobrazujeme?

Když císař Konstantin konvertoval ke křesťanství a to se rozšířilo Římskou říší, klasická podoba Ježíše Nazaretského se začala měnit.

Římští umělci začali Ježíše zobrazovat s dlouhými hnědými vlasy, hustým vousem a světlou kůží, aby podtrhli jeho spojení s římským lidem a s obyvateli Evropy. Tato podobizna se pak po staletí šířila kontinentem i celým světem a výsledkem je, že Ježíš je zobrazován spíše jako muž ze střední Evropy než někdo, kdo se narodil v Nazaretu.