Cahokia-5.jpg

Původní název tohoto města není znám. Název Cahokia je převzat z názvu indiánského kmene, který žil v 16. století poblíž tohoto místa.

Učenci dnes považují Cahokii za jedno z nejvýznamnějších a nejvlivnějších starověkých sídlišť Mississippské kultura, které vyvinula a stavěla masivní stavby pět století před tím, než do Ameriky dopluli Evropané.

Cahokia měla rozlohu více než 23 km<sup>2</sup>.

Cahokia měla rozlohu více než 23 km2. [Cahokia Mounds State Historic Site]

Historie Cahokie je mnohev důležitější, než jsme ochotni si připustit.

John Kelly, který se na univerzitě ve Washingtonu dlouhodobě zabývá historií tohoto místa, shrnul naše dosavadní vědomosti o Cahokii následovně: "Lidé si nejsou jistí, co to vlastně je."

Prvním člověkem, který o tomto starověkém městě psal, byl Henry Brackenridge, právník a amatérský historik, který poznamenal, že byl ohromen tím, co viděl:

"Zůstal jsem stát v němém úžasu, podobném, jaký pocítíte, když se díváte na Egyptské pyramidy. Jaká obrovská masa země! Navršit takovéto stavby muselo trvat celé roky a vyžadovat práci tisíců lidí."

Město, jeho stavby a jeho kultura jsou velice hodnotné, ačkoliv si to zatím plně nepřipouštíme.

Odborníci si myslí, že Cahokia byla vrcholem rozkvětu tamní civilizace a že by dokonce mohla být kolébkou kultury, kterou učenci označují jako Mississippskou a která se rozprostírala po celém americkém středozápadu a jihovýchodu, kde vzkvétala zhruba od roku 1000 našeho letopočtu až do konce 13. století.

Samotná stavba města je nicméně další záhadou. Výzkumníci tvrdí, že ať už kopali kdekoliv, všude našli cenné předměty, obytné domy, budovy nebo památky. Tyto objevy naznačují, že Cahokia bylo obrovské město, které bylo často a masivně přestavováno a které muselo být vybudováno velice rychle.

Cahokia-2.jpg

Jinými slovy, vypadá to, že celé město bylo vybudováno a probuzeno k životu kolem roku 1050 našeho letopočtu doslova "přes noc".

Lidé z celého okolí se začali do Cahokie stěhovat, což dovolilo vybudování složité infrastruktury. Tamní obyvatelé potom začali se stavbou obrovských pyramid z navršené hlíny, náměstí o velikosti 45 fotbalových hřišť a různých náboženských a ceremoniálních staveb.

Cahokia-3.jpg

Abyste si udělali představu o velikosti tamních pyramid - pokud byste vystoupali 156 schodů na vrchol jedné z nich, nacházeli byste se na vrcholku stavby, jejíž základna svojí velikostí přesahuje základnu Velké pyramidy v Gíze. Jak velká lidská síla byla v roce 1050 asi potřeba k vybudování něčeho takového?

Obvod největší zdejší pyramidy, Monks Mound, je větší, než obvod Pyramidy slunce v Teotihuacánu. Odborníci věří, že obyvatelé začali s její výstavbou mezi lety 900 - 950 našeho letopočtu a dokončili jsi zhruba o 150 let později.

Cahokia-4.jpg

V dobách svého největšího rozkvětu měla Cahokia rozlohu více než 23 km2 a tvořilo ji až 120 pyramid. Její obyvatelé byli zkušení farmáři, obchodníci a lovci, ale také byli skvělými plánovači a své město stavěli, stejně jako mnoho jiných kultur té doby, tak, aby odpovídalo nebeským úkazům a souhvězdím.

Zvláštní je, že se po tamních obyvatelích nedochovaly žádné stopy psaného jazyka. Netušíme jak si říkali, odkud pocházeli, proč stavěli tak obrovské pyramidy, jejichž stavbě věnovali staletí, v tak velkém množství, ani proč zmizeli.

V době, kdy Kryštof Kolumbus připlul do Ameriky už byla Cahokia městem duchů. Odborníci se shodnou pouze na tom, že město se objevilo v době, kdy v této oblasti panovalo velice příznivé klima a že ho jeho obyvatelé pravděpodobně začali opouštět, když začalo být klima sušší, chladnější a méně předvídatelné.