Co ale jsou tato miniaturní záhadná zařízení? Jsou skutečná, nebo jde jen o výmysl? Pokud by tyto objekty byly opravdu reálné, pravděpodobně by se daly považovat za jednoznačný důkaz přítomnosti mimozemských bytostí na Zemi.

Celá léta zaměstnávají veřejnost zprávy o pozorování UFO a v některých případech i o přímých setkáních s mimozemšťany.

Problémem je, že u většiny těchto zpráv a historek je naprosto nemožné ověřit byť i jen základní fakta. Ve většině případů neexistují žádné přímé důkazy o tom, že se tyto věci skutečně odehrály a jediné, co máme, je slovo toho, kdo tento příběh vypráví.

Velkou část těchto zpráv je tedy nutné brát s velikou rezervou a nadhledem a nelze je považovat za věrohodné.

Z toho důvodu by také byl jakýkoliv fyzický důkaz týkající se fenoménu UFO doslova svatým grálem.

Zajímavé je však nepochybně obrovské množství informací, které byli ufologové schopni za desítky let nashromáždit.

Kromě toho se v posledních letech ukazuje, že vlády po celém světě financovaly rozsáhlé výzkumné projekty zaměřené právě na výzkum UFO, jejichž výsledky jsou postupně odtajňovány. To nám napovídá, že se možná pomalu blíží opravdu velké odhalení.

Navíc to není tak dávno, co samotná NASA uspořádala konferenci za účasti předních světových vědců, teologů, filozofů a historiků, jejímž cílem bylo zjistit, jak by se dala široká veřejnost připravit na mimozemský kontakt, ať už by se jednalo o objev mikrobů, nebo inteligentních bytostí.

Zdá se tedy, že v pozadí se něco skutečně děje a zmínky o mimozemských implantátech asi nelze jen tak smést ze stolu. O co se tedy jedná?

Na tělech některých lidí, kteří tvrdí, že byli uneseni mimozemšťany, byly objeveny podivné značky. Aby toho nebylo málo, byly poblíž některých těchto značek objeveny podivné miniaturní implantáty různých velikostí a tvarů.

Zejména tyto případy, kdy se podařilo implantáty z těla vyjmou jsou opravdu fascinující, protože pokud by tato zařízení byla pravá, stala by se dlouho hledaným jednoznačným důkazem.

Nejvíce zkušeností s těmito zařízeními má pravděpodobně doktor Roger Leir, který podle svých slov provedl nejméně 17 operací, při kterých vyjmul z těl pacientů malé předměty neznámého původu a účelu.

Skutečnost, nebo výmysl?

Skutečnost, nebo výmysl? [MUFON]

Podle doktora Leira mají tato zařízení halucinogenní účinky, orientují se podle magnetického severu a v některých případech jsou dokonce zdrojem slabého rádiového vysílání.

Některé ze zkoumaných objektů pak obsahovaly materiál, který běžně najdeme pouze v meteoritech: gallium, germanium, platinu, ruthenium, rhodium a iridium.

Podle Alexe Mosiera, který má titul z filozofie, chemie a fyziky a který spolu s doktorem Leirem tyto objekty zkoumal, jsou tyto předměty velmi podobné karbonovým nanovláknům, což naznačuje, že tyto předměty byly někým navrženy a vyrobeny.

"Takovéhle věci v přírodě nenajdete, musejí být vyrobeny, což vyžaduje složité inženýrství. Vzhledem ke svému složení je také poměrně obtížné něco takového vyrobit."

Jak poznamenává server mufon.com, testy byly provedeny jak na těchto implantátech, tak na lidech, kterým byly vyjmuty nejen ihned po operaci, ale i v průběhu několika dalších let. Výsledky jsou shrnuty v článku "Odstranění mimozemských implantátů: účinky před a po".

Údajné implantáty odstraněné během první série operací byly studovány dvěma různými patology a poté odeslány do různých nezávislých laboratoří k důkladné vědecké analýze. Na implantátech byly provedeny následující testy: patologické ohledání tkáně, laserová spektroskopie, skenování elektronovým mikroskopem, analýza rentgenového difrakčního vzorku, zkoumání vlastností elektronovou/magnetickou rezonancí. Také probíhají testy izotopového rozsahu. Testy provádí National Institute of Discovery of Science v Novém Mexiku a další laboratoře.

"Nalezení těchto implantátů je krajně neobvyklé." uvedl doktor Leir. "Ve všech případech navíc jejich přítomno neprovázel žádný zánět okolní tkáně."

Co je rozhodně velice neobvyklá reakce těla na přítomnost cizího předmětu. Typickou reakcí na přítomnost cizího předmětu v těle je silný zánět okolní tkáně, který může provázet i vznik cyst nebo fibrózy. To se ale ani v jednom ze zkoumaných případů nestalo. Patologická zpráva z prvních dvou případů odhalila, že tyto kovové předměty byly obaleny velice hustou a tvrdou šedou membránou tvořenou kolagenem, hemoseridinem a čistým keratinem.

Jinými slovy je tvořily buňky, které se obvykle nacházejí v krvi a svrchní vrstvě pokožky. Tyto biologické "kokony", ve kterých byly implantáty uzavřeny, také obsahovaly nervové proprioceptory - nervové buňky citlivé na tlak, které se v těchto částech těla obvykle vůbec nenacházejí. Pod ultrafialovým světlem navíc tyto kokony zeleně světélkovaly.

Doktor Roger Leir při veřejném slyšení. [YouTube]

Doktor Leir také tvrdí, že pacienti, jimž byly tyto implantáty vyjmuty, nenesli žádné stopy po jejich vložení do těla, žádné viditelné jizvy na kůži. Nebyly zde žádné známky zánětu, nicméně rentgeny ukázaly známky povlečení implantátů, což znamená, že je tělo přijalo. To se zdálo být do té doby naprosto nemožné.

Bohužel, tento specialista v roce 2014 zemřel a jeho výzkumy byly omezeny malým rozpočtem, který měl k dispozici. V jeho výzkumech navíc nikdo po jeho smrti nepokračoval.

Až dosud se lékaři a badatelé úzkostlivě vyhýbali zkoumání lidí, kteří o sobě tvrdili, že byli uneseni mimozemšťany.

Jen velice málo z nich se odvážilo pustit se do zkoumání ufologie, zejména proto, že se báli, že něco takového zničí jejich pověst a tím i praxi. I z tohoto důvodu zůstávají údajné mimozemské implantáty nadále záhadou.