To jen ukazuje na to, jak velké množství podobných míst, o kterých většina lidí nemá nejmenší tušení, na Zemi existuje.

Na ploše 30 000 km2 se severně od města Janjanbureh (dříve Georgetown) nacházejí stavby dávné ztracené civilizace.

Tyto masivní stavby jsou někdy označovány jako Wassu (nacházející se na území Gambie) a Sine-Saloum (na území Senegalu, nicméně toto rozdělené je čistě geografické a s původem těchto staveb nebo jejich stylem nemá nic společného.

Kamenné kruhy Wassu.

Kamenné kruhy Wassu. [Wikipedia]

Stavby se obvykle dělí do čtyř velkých oblastí: Sine Ngayene a Wanar v Senegalu a Wassu a Kerbatch v Central River Division v Gambii.

Samotné monumenty jsou záhadou. Odborníci je zatím stále nedokázali přesně datovat a obecně se předpokládá, že tyto megalitické stavby byly vztyčeny někdy mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 6. stoletím našeho letopočtu.

Kruhy tvoří dohromady více než 29 000 kamenů, 17 000 menších staveb a 2 000 dalších megalitických míst.

Poprvé tyto monumenty studovali archeologové Todd a Ozanne v roce 1903.

Kamenné kruhy Wassu.

Kamenné kruhy Wassu. [Wikipedia]

Dnes jsou tyto stavby zařazeny do světového dědictví UNESCO, kam byly zapsány v roce 2006.

Archeolog Todd provedl spolu s dalším archeologem Wolbachem v roce 1911 vykopávky u těchto staveb a zjistili, že jejich stavbu nelze připsat žádné kultuře, která tehdy tuto oblast obývala.

Odborníci také poznamenávají, že takovouto rozsáhlou výstavbu si mohla dovolit uskutečnit pouze velice dobře prosperující a organizovaná společnost.

Toto zjištění pak odborníky vedlo k tomu, aby odhadli pracovní sílu potřebnou k výstavbě takovýchto staveb.

Kamenné kruhy Wassu.

Kamenné kruhy Wassu. [Wikipedia]

Kameny byly lámány v lateritových kamenolomech za pomoci železných nástrojů, přičemž archeologové dokázali některé stavby spojit s konkrétními místy, odkud byly kameny dopraveny.

Jak však dávní stavitelé tyto velké kameny přepravovali zůstává záhadou.

Stejně tak zůstává záhadou, kdo tito dávní stavitelé vlastně byli.

Někteří archeologové si myslí, že tito lidé patřili ke kultuře Serer, což je etnická skupina obyvatel Afriky, která tuto oblast obývá. Jejich předpoklad se opírá o to, že tito lidé dodnes používají pohřební stavby podobné těm, které se nacházejí ve Wanaru.

Kamenné kruhy Wassu.

Kamenné kruhy Wassu. [Wikipedia]

Lidé patřící ke kultuře Serer tvoří třetí největší etnografickou skupinu v Senegalu, která tvoří 15% celkové populace.

Kolem monumentů byly nalezeny pohřební mohyly obsahující lidské ostatky, keramiku a předměty denní potřeby, nicméně jejich přímá spojitost s megalitickými stavbami není úplně jasná.

Některé teorie naznačují, že stavitelé těchto staveb byli farmáři, protože většina z kruhů se nachází poblíž řek, nicméně odborníci našli v přilehlých hrobkách i oštěpy a kopí, což ukazuje na to, že minimálně někteří členové tohoto společenství byli lovci.

Většina odborníků se pak shoduje na tom, že není jasné, zda se zde dřív nacházely hrobky nebo kamenné kruhy, nebo zda byly tyto stavby stavěny současně.

Podle místních legend byly kruhy vybudovány kolem hrobek králů dávného království Ghana.

Kamenné kruhy Wassu.

Kamenné kruhy Wassu. [Wikipedia]

Největší z kamenů se nachází ve Wassu v Gambii a má výšku 2,59 metrů. Je součástí kamenného kruhu, který tvoří dalších 10 menších kamenů.

Obast, kde se nachází nejvíce kamenů je Sine Ngayene v Senegalu, kde můžeme najít 52 kamenných kruhů, někdy dokonce dvojitých, které tvoří celkem 1102 kamenů.

Archeologické vykopávky prováděné v roce 2002 v této oblasti ukázaly, že zdejší hrobky tyto kamenné kruhy předcházejí.

Mezi všemi záhadami obklopujícími tyto megalitické kamenné kruhy však jednu věc víme jistě: v této oblasti jich leží nejvíce na světě.