Diváci sledující UFO, dobová fotografie.

Diváci sledující UFO, dobová fotografie. [Giornale Del Mattino]

Deset tisíc fanoušků sledovalo zápas na stadionu Artemi Franchi, když musel být zápas náhle, těsně po začátku druhé poloviny, přerušen, "protože diváci spatřili něco na obloze" jak uvedl tehdejší fotbalový rozhodčí do oficiálního zápisu.

Stadion najednou podivně ztichl a dav poté začal neklidně hlučet. Diváci už nesledovali zápas, ale dívali se na oblohu na kterou někteří ukazovali prstem. Hráči přestali hrát a míč se zastavil.

Ardico Magnini byl jedním z hráčů, kteří byli tehdy na stadionu přítomni a byl klubovou legendou, mimo jiné také reprezentoval Itálii na světovém šampionátu v roce 1954.

"Pamatuju si to všechno od A do Z." uvedl v místopřísežném prohlášení. "Ta věc připomínala vejce a pomalu, velice pomalu se pohybovala po obloze. Všichni se dívali nahoru. Zdálo se také, že se ta věc třpytí a odráží sluneční světlo."

"Stáli jsme tam v naprostém úžasu, nikdo z nás předtím nic takového neviděl. Byli jsme prostě v šoku."

Ardico Magnini také uvedl, že si vzpomíná, že na zem se snášel podivný, lepkavý a lesklý materiál.

Některá další prohlášení dokonce zmiňují přítomnost ne jednoho, ale hned několika objekt na obloze.

Titulky novin La Nazione’s uvádějí: na Toskánská města se snesla skleněná vlákna poté, co nad nimi prolétly koule a létající talíře. Menší titulek: Pozorování nad Florencií (originál fotografie se bohužel od té doby ztratil).

Titulky novin La Nazione’s uvádějí: na Toskánská města se snesla skleněná vlákna poté, co nad nimi prolétly koule a létající talíře. Menší titulek: Pozorování nad Florencií (originál fotografie se bohužel od té doby ztratil).

Následující dny byla z měst poblíž Florencie hlášena další pozorování UFO.

Podivná hmota, o které se zmínil Ardico Magnini, nezasáhla pouze stadion. Dopadla na většinu Florencie a poté se během několika desítek minut odpařila.

Ti, kdo s tímto materiálem přišli do styku jej popsali jako na pohled podobný bavlně, avšak nikomu se nepodařilo jej vzít do ruky - při jakémkoliv kontaktu s pokožkou se materiál rozpadl.

Velice vzácné, ale přesto vědecké vysvětlení tohoto podivného úkazu přišlo o několik let později: mohlo se jednat o obrovskou síť pavučin, které se díky tomu, jak odrážely a lámaly světlo jevily na obloze jako koule. Je známo, že tímto způsobem migrují některé druhy pavouků.

Tuto teorii podporuje také to, že říjen je měsícem, kdy pavouci na severní polokouli obvykle migrují.

Materiál nalezený v době výskytu UFO byl však analyzován v laboratoři a chemické prvky, kterými byl tvořen, se neshodovaly s tím, z čeho jsou obvykle tvořena pavoučí vlákna. To nabízenému vysvětlení podstatně ubírá na věrohodnosti.

Co tedy diváci zápasu na stadionu Artemio Franchi vlastně viděli zůstává dodnes záhadou. I tak se ale jedná o nejmasovější zdokumentované pozorování UFO v historii.