Earth-split.jpg

Je možné, aby se pod našima nohama nacházel obrovský oceán? Článek nedávno publikovaný v časopise Nature naznačuje, že ano.

Vědci poměrně nedávno objevili zvláštní druh diamantu, který v sobě ukrývá mikroskopické kapsy vody bohaté na minerál nazývaná ringwoodit (podle svého objevitele Alfréda Ringwooda).

Tento minerál pochází z vrstev, které oddělují vnější a vnitřní plášť naší planet, jinými slovy z hloubky mezi 4 a 6 kilometry pod zemí.

Vědce překvapilo, kolik této vody nalezený diamant obsahoval - jednalo se zhruba o 1,5%, což je skutečně velké množství a vedlo vědce k domněnce, že oblast přechodu mezi vnějším a vnitřním pláštěm Země je velice bohatá na vodu.

Ve skutečnosti si vědci myslí, že se pod povrchem naší planety nachází tolik vody, že by bylo možné pokrýt beze zbytku celý její povrch natolik, že by veškerá pevnina zmizela pod vodou, včetně nejvyšších hor. Existence tohoto "podzemního oceánu" navíc vysvětluje některé vulkanické a tektonické projevy Země.

Graham Pearson, výzkumník z univerzity v Albertě v Kanadě tvrdí, že nalezený ringwoodit "potvrzuje, že v hloubi Země jsou skutečně kapsy obsahující velké množství vody".

Alfréd Ringwood naznačuje, že minerál nesoucí jeho jména může vznikat jen v přechodové zóně mezi vrstvami zemského pláště za vysokých tlaků a teplot.

Jedná se nicméně jen o teoretická tvrzení, zejména proto, že nemáme techniku potřebnou k tomu, abychom získali ze zemského pláště fyzické důkazy.

Odborníci věří, že zmiňovaný diamant vytlačila na povrch sopečná erupce, která jej vyplavila na povrch uvnitř kemberlitu (druh kamene, který se utváří z magmatu ve velkých hloubkách). Tento diamant má pouze 3 milimetry v průměru a jeho komerční hodnota je tedy nulová, nicméně jeho nálezce jej prodal vědcům, kteří hledali nové druhy minerálů. Ukázalo se, že pro ně má tento diamant nevyčíslitelnou cenu, protože obsahoval mikroskopické stopy ringwooditu.

Nicméně ne každý je přesvědčen, že pod povrchem Země leží obrovský oceán a že výsledky analýzy jednoho malého diamantu lze extrapolovat do teorie o obrovském podpovrchovém oceánu založené na malém množství ringwooditu.

Vědci navíc tvrdí, že i kdyby se pod našima nohama nacházel obrovský oceán, nejednalo by se pravděpodobně o vodu v kapalné formě, ale o její variantu nazývanou hydroxyl, kdy molekuly kapaliny tvoří jeden atom kyslíku a jeden atom vodíku, namísto obvyklých dvou.

David Wilcock a civilizace obývající vnitřní Zemi

Inner-Earth-pyramids.jpg

V roce 2015 se v pořadu Coast to Cast AM objevila diskuze, ve které publicista a výzkumník David Wilcock spekuloval o existenci civilizací obývajících vnitřek Země.

Wilcock uvedl, že v současné době uvnitř Země přebývá aliance dávných civilizací, které se možná brzy odhalí vnějšímu světu.

Vysvětlil, že během formování všech světů, které obsahují vodu, vznikají v plášti těchto světů obrovské dutiny, které mají svoje vlastní biomy včetně bakterií produkujících světlo.

"To znamená, že pokud byste v těchto dutinách uvnitř Země žili, měli byste světlo."

Ze svého výzkumu Wilcock vyvozuje, že "to vypadá, že tyto dutiny jsou využívány vyspělými civilizacemi jako místa, kde mohou žít, zatímco jen sledují, co se děje na povrchu."

"V průběhu historie", vysvětlil, "hledají různá vyspělá společenství, jakou Atlanťané, úkryt v podzemí, kde mohou přežít těžké časy a přírodní katastrofy. Časem se tyto civilizace ve svých podzemních úkrytech zabydlely a ztratily zájem o nové osídlení povrchu Země."

Ačkoliv otázka existence těchto civilizací koluje mezi ufology už celá desetiletí, vlády po celém světě údajně o jejich přítomnosti vědí, protože na některé z těchto civilizací narazily při stavbě svých tajných podzemních základem.

"Jejich obrovské razící stroje se někdy dostanou na místo, kam se dostat neměly... a najednou jejich posádky zjistí, že tam už někdo žije."