Giants-on-Earth.jpg

O Obrech se zmiňuje Bible, Mahábhárata, posvátné texty Thai z Cejlonu, řecká mytologie, Aztékové, Egypťané, jsou zmiňování i v Irských a Baskických tradice.

Dědictví této rasy obrů je údajně ukryto v megalitech, obrovských pahorcích na severovýchodě Spojených států amerických i obrovských stavbách jako je Baalbek (Libanon), Tiwanaku (Bolívie) nebo Sacsayhuamán (Peru).

Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že v dávných dobách, kdy obři žili na Zemi, pomáhali stavět tyto obrovské kamenné monumenty, které tvoří kameny vážící až sto tun.

Ale to všechno je jen mýtus... nebo snad existují reálné důkazy o tom, že obři kdysi skutečně žili?

Před více než padesáti lety narazili badatelé na v jeskyních v Kumránu na starodávné svitky. Mezi nimi byla i takzvaná Kniha obrů, která hovoří o Nephilim a jejich zničení.

Kniha obrů, která je bohužel nekompletní, nabízí úplně jiný pohled na Nephilim, než jaký nám zanechaly starodávné legendy.

giant-skeleton.jpg

(Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci.

Deuteronomium 2:10–11

(I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci – Amonci je ovšem nazývali Zamzumci – mohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě.

Deuteronomium 2:20–21

Neboť právě bášanský král Óg zůstal ze zbytku Refájců. Hle, jeho lože, lože železné, je v Rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket a široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem.

Deuteronomium 3:11

Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

Genesis 6:4

Senzační tvrzení však vyžadují senzační důkazy. Slovy Vina Deloria, původního Američana a spisovatele:

"Dnešní moderní archeologie a antropologie téměř zavřela dveře naší představivosti, plošnou interpretací minulosti Severní Ameriky jako místa zbaveného všeho neobvyklého, co se týká mocných civilizací charakterizovaných lidmi neobvyklého chování. Velký nepřítel dávných pohřebišť, Smithsonovský institut, vytvořil jednosměrný portál skrz který proudí nesčetné pozůstatky a ostatky z pohřebišť. Jeho dveře a trezory však zůstávají běžným smrtelníkům uzavřeny a přístup k nim mají jen vládní představitelé. Mezi těmito nashromážděnými kostmi však mohou ležet odpovědi na nejednu otázku z minulosti."

Ostatně i článek publikovaný 4. května 1912 v New York Times hovoří zcela vážně o nálezu koster obrů.

"Jejich výška byla mezi 7,6 a 10 stopami a jejich lebky, připomínající lebky lidí, jsou mnohem větší než lebky jakékoliv rasy, která byla do dnešních dnů v Americe nalezena. Mají dvě řady zubů, 6 prstů na rukou, 6 prstů na nohou a stejně jako lidé tvoří několik ras. Jejich lebky jsou protáhlé, uzpůsobené k delšímu životu, než jak dlouhý je život lidí."

Pokud nahlédneme do Aztécké mytologie, zjistíme, že Aztékové věřili v existenci obrů pojmenovaných Quinametzin, kteří obývali náš svět během předchozího období Slunečního deště. Tito obři také údajně postavili Teotihuacán.

Zkamenělá stopa z Číny

Obrovská zkamenělá stopa nalezená v Číně.

Obrovská zkamenělá stopa nalezená v Číně.

Poblíž vesnice PingYan v Číně narazila skupina dobrodruhů na něco, co připomíná obrovskou zkamenělou stopu.

S délkou 57 centimetrů a šířkou 20 centimetrů nám tato stopa nabízí poměrně hodně prostoru pro představivost.

Je to však jen jedna z mnoha obrovských stop, které byly po celém světě nalezeny.

Michael Tellinger je objevitelem další obrovské stopy, tentokrát v Jižní Africe. Kámen, ve kterém se stopa nachází je starý neuvěřitelných 200 milionů let. Místní toto místo znají pod názvem "stopa Boha" a Tellinger objev této 1,2 metru vysoké stopy označuje za naprostou senzaci.

Norimitsu Odachi - meč dlouhý 3,77 metru

Meč Norimitsu Odachi.

Meč Norimitsu Odachi.

Tento mocný meč, známý jako Norimitsu Odachi, byl vyroben z jediného kusu materiálu. Je 3,77 metru dlouhý a váží 14,5 kilogramu.

Tato úžasná zbraň byla patrně vyrobena v 15. století. A i když je tento meč skutečně obrovský a vypadá, jako by byl vyroben pro nějakého obra, pravdou je, že jeho majitel obrem nebyl a ani nebyl pro žádného obra určen. Jedná se pouze o obřadní meč. V dávné minulosti nesly meče, jako je tento, jasné poselství. Ukazovaly, že jejich majitel má k dispozici ohromné bohatství, protože si může dovolit najmou si odborníky schopné vytvořit takovouto zbraň.

Nicméně i tak je zajímavé zamyslet se nad tím, proč chtěli lidé vlastnit takto velké zbraně.

Pokud se totiž podíváme do Japonské mytologie, najdeme popis Oni, nadpřirozeného zlobra, který je popisován jako odporná stvůra s ostrými drápy a dvěma dlouhými rohy trčícími z jeho hlavy, která má však humanoidní rysy.

Dvouhlavý obr z Patagonie

A pak je tu ještě Kap-dwa, 3,5 metru vysoký dvouhlavý obr, kterého údajně zajali španělští námořníci v 16. století.

Kap-dwa byl dvouhlavý, 3,5 metru vysoký obr, kterého údajně živého zajali španělští námořníci v 16. století.

Kap-dwa byl dvouhlavý, 3,5 metru vysoký obr, kterého údajně živého zajali španělští námořníci v 16. století. [Cryptid Wiki]

Příběh o Kap-Dwa lze vystopovat až do roku 1673, kdy byl tento obr údajně zajat španělskými námořníky. V jejich zajetí zůstal až do chvíle, než byl zabit při pokusu o útěk, kdy ho stráže zabily kopím, kterým mu probodli hruď. Tyto události byly později zapomenuty až do chvíle, než se jeho mumifikované ostatky nějakým způsobem dostaly v 19. století do Velké Británie.

V roce 1914, poté, co ostatky Kap-Dwa putovaly od jednoho majitele cirkusu ke druhému, skončily vystaveny na západním molu Birnbeck. Zde byly vystaveny dalších 45 let, než je lord Thomas Howard v roce 1959 koupil. Kap-Dwa poté dále udivoval lidi na výstavách a nějakým způsobem se dostal do Baltimoru spolu se sbírkou podivností, kterou vlastnil Robert Gerber a jeho žena.

Jsou tyto zprávy a zkazky dostačující jako důkazy toho, že na Zemi žili obři? Jen stěží, stále se jedná pouze o nepřímé důkazy nebo důkazy, které nebyly nikdy řádné prozkoumány ani ověřeny. To ale stále nevylučuje možnost, že po Zemi kdysi chodili obrovští tvorové podobní lidem.