Nyní byly tyto dosud neznámé dokumenty díky badateli Robu Mercerovi a zakladateli projektu The Black Vault Johnu Greenewaldovi zdigitalizovány a zpřístupněny veřejnosti.

Tyto dokumenty byly původně nalezeny při garážovém výprodeji, který se konal ve Fairbornu v Ohiu.

new-blue-book-project-docs.jpg

Domovem projektu Blue Book byla letecká základna Wright-Patterson, kam byly údajně přemístěny i trosky mimozemské lodě z havárie u Rosswellu a která se také nachází poblíž Fairbornu.

Už jen tento samotný fakt motivoval badatele Roba Mercera k pomyšlení na to, že dokumenty by mohly být pravé a že by se měl pokusit je získat.

Vyšetřování, které mělo objasnit věrohodnost dokumentů zavedlo Mercera k důstojníkovi zodpovědnému za záchranu těchto archivů, namísto jejich zničení jak bylo na konci projektu nařízeno. Tímto důstojníkem byl Carmon Marano, poručík letectva Spojených států amerických, který se podílel na projektu Blue Book, jednom z pokusů americké vlády o objasnění fenoménu UFO.

Dokumenty, které už byly ověřeny jako bezpochyby pravé, byly nyní zpřístupněny veřejnosti Johnem Greenewaldem, zakladatelem projektu The Black Vault, který se snaží zveřejňovat utajované dokumenty vlády Spojených států amerických.

Poručík Carmon Marano (zakroužkován). Muž v brýlích sedící u stolu je Hector Quintanilla, poslední ředitel projektu Blue Book.

Poručík Carmon Marano (zakroužkován). Muž v brýlích sedící u stolu je Hector Quintanilla, poslední ředitel projektu Blue Book.

Projekt Blue Book byla série studií fenoménu UFO, kterou provádělo letectvo Spojených států amerických. Cílem projektu Blue Book bylo zjistit, zda fenomén UFO představuje potencionální ohrožení národní bezpečnosti.

V rámci projektu byly shromážděny, analyzovány a archivovány údajne o tisícovkách pozorování UFO. Jednalo se o poslední projekt letectva související s UFO, který byl odhalen veřejnosti.

Podle vyšetřovatelů bylo ke konci roku 1951 několik vysoce postavených generálů letectva Spojených států amerických natolik nespokojeno se stavem vyšetřování fenoménu UFO, že se rozhodli ukončit dosavadní projekt Grudge a nahradit jej začátkem roku 1952 novým projektem Blue Book.

Během trvání projektu Blue Book, až do roku 1969, bylo shromážděno 12 618 záznamů o pozorování UFO. Odborníci v té době považovali většinu z těchto pozorování za přírodní fenomény (mraky, hvězdy a podobně) nebo konvenční letouny.

Ancient-UFO.jpg

Několik pozorování bylo také označeno za podvody. Nicméně 701 případů, zhruba 6% z celkového počtu, bylo označeno jako nevysvětlitelných.

Tyto zprávy byly založeny do archivů a nyní jsou dostupné v rámci zákona Freedom of Information Act, nicméně jména svědků a jiné osobní informace, které tyto zprávy obsahují, byly vymazány.

Projekt Blue Book byl ukončen hned z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodů byla zpráva vypracovaná vědci na univerzitě v Coloradu nazvaná "Vědecká studie UFO", následné posouzení této zprávy Národní vědeckou radou a také výsledky předchozích studií údajných pozorování UFO prováděné letectvem Spojených států amerických, které tyto zprávy zkoumalo mezi lety 1940 a 1969.

Z projektu Blue Book byly vyvozeny následující závěry:

  • Žádné UFO, které letectvo Spojených států amerických, nepředstavovalo ohrožení národní bezpečnosti.
  • Letectvo Spojených států amerických nenašlo žádné důkazy o tom, že pozorování, která byla označena jako nevysvětlitelná, představují objekty nebo technologie přesahující tehdejší vědecké znalosti.
  • Nenašly se žádné důkazy o tom, že pozorování, která byla označena jako nevysvětlitelná, jakkoliv souvisejí s mimozemskými loděmi.

Nově zveřejněné dokumenty z projektu Blue Book si můžete prohlédnout zde.