Dokument, který se datuje do 17. století byl sepsán samotným Isaacem Newtonem a popisuje základní část procesu zahrnujícího výrobu mýtického kamene mudrců, substance o které alchymisté věřili, že dokáže měnit základní kovy ve zlato.

Množství publikací, které Isaac Newton sepsal o teologii a alchymii dalece převyšovalo množství těch, které publikoval o fyzice, astronomii a matematice, tedy vědách, v nichž je považován za jednu z hlavních postav.

Za svůj život Newton publikoval jen o alchymii práce v celkovém rozsahu více než milionu slov, což ale vyšlo najevo až po jeho smrti, protože v jeho době byly tyto "proto-vědy" ilegální.

Proto byly také všechny jeho alchymistické práce publikovány pod pseudonymem Jeova Sanctus Unus.

Tento dokument obsahuje text zkopírovaný z práce jiného alchymisty spolu s popisem Newtonových vlastních experimentů.

Tento dokument obsahuje text zkopírovaný z práce jiného alchymisty spolu s popisem Newtonových vlastních experimentů. [Chemical Heritage Foundation]

Kámen mudrců je podle tradice alchymistů a nekromancerů substance s velmi neobvyklými schopnostmi. Dokáže přeměnit jakýkoliv kov ve zlato, léčit nemoci a zajistit nesmrtelnost prostřednictvím elixíru života.

Jedním z velkých výzkumníků těchto tajemství byl sir Isaac Newton, otec moderní fyziky, který prakticky zasvětil svůj život Opus magnum.

Opus magnum je alchymistický termín, který označuje práci se základními materiály jejímž konečným cílem je výroba kamene mudrců. V Hermetismu je takto popisována také osobní a spirituální proměna, vázaná na laboratorní procesy a chemické změny barvy a v některé literatuře jsou takto označována i různá zařízení.

Rukopis, který recept obsahuje, se nacházel v soukromé sbírce a byl vydražen v aukci v Pasadeně v Kalifornii. Dokument zakoupila Chemical Heritage Foundation of Philadelphia.

Jedná se o návod, který popisuje detaily přípravy "alchymistické rtuti", recept, který Newton zkopíroval od amerického alchymisty George Starkeyho, jehož považoval v oblasti alchymie za odborníka.

Starkey (1628 – 1665), který je považován za prvního amerického vědce, také publikoval pod pseudonymem - Eirenaeus Philalethes.

"Alchymistická rtuť byla substance, která mohla být použita k rozložení kovů na jejich prvotní činitele." vysvětluje James Voelkel, kurátor vzácných knih v Chemical Heritage Foundation of Philadelphia. "Myšlenka byla taková, že pokud dokážete kovy rozložit na prvky, jež je tvoří, můžete tyto prvky přeskládat a vyrobit z nich jiné kovy." Tento proces byl součástí výroby kamene mudrců, mýtické substance o které alchymisté věřili, že dokáže proměnit olovo ve zlato.