Snímek ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter v extrémně vysokém rozlišení některé z nově nalezených vstupů do lávových tunelů pod povrchem Měsíce poblíž jeho severního pólu v kráteru Philolaus.

Snímek ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter v extrémně vysokém rozlišení některé z nově nalezených vstupů do lávových tunelů pod povrchem Měsíce poblíž jeho severního pólu v kráteru Philolaus. [NASA/Lunar Reconnaissance Orbiter/SETI Institute/Mars Institute/Pascal Lee]

Organizace SETI, zaměřená na hledání života mimo naši planetu a Mars Institute, který se zaměřuje na propagaci studia Marsu, oznámili společně objev malých vstupů, které pravděpodobně vedou po sítě podzemních lávových tunelů nacházejících se pod velkým kráterem poblíž severního pólu Měsíce.

Tyto vstupy by mohly umožnit budoucím průzkumníkům snadnější přístup k vodnímu ledu, který by se v těchto podzemních prostorách mohl nacházet. To by mimo jiné znamenalo, že by astronauti nemuseli provádět náročnou extrakci vody z regolitu, který tvoří povrch Měsíce.

Vstupy byly nalezeny díky pečlivé analýze snímků pořízených sondou Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Podzemní tunely se nacházejí v severovýchodní části kráteru Philolaus, velkého impaktního kráteru, který má asi 70 kilometrů v průměru a nachází se 550 kilometrů od severního pólu.

Vstupy se zdají být poměrně malé, bez výrazného ohraničení, s průměrem 15 až 30 metrů. Jejich interiér je kompletně zastíněn.

Philolaus Traverse [Vimeo]

Nacházejí se poblíž ubíhajících kanálů, známých jako "vlnité rýhy" které křižují dno kráteru Philolaus. Vědci soudí, že měsíční vlnité rýhy jsou původně lávové tunely, jejichž stropy zkolabovaly buďto úplně, nebo jen částečně.

"Snímky kráteru Philolaus v maximálním dostupném rozlišení nám zatím nedovolují s určitostí potvrdit, zda jsou tyto jámy skutečně vchody do lávových tunelů, ale vzhledem k jejich tvaru, velikosti a poloze se díváme na velice nadějné kandidáty." prohlásil Pascal Lee, planetární vědec působící v organizacích SETI a Mars Institute, který za tímto objevem stojí.

Polární jeskyně na Měsíci? - Pascal Lee [Vimeo]

Odborníci poznamenávají, že již před tímto objevem bylo na Měsíci nalezeno více než 200 jam, přičemž mnohé z nich byly označeny jako možné vstupy vedoucí do podzemních lávových tunelů. Tento nový objev však představuje podle jeho autorů první potvrzený výskyt těchto útvarů v polárních oblastech Měsíce.

Co je na tomto objevu ještě zajímavější je to, že jelikož se nachází na straně Měsíce, byla by z tohoto místa možná přímá komunikace se Zemí.

"Také bychom odtamtud měli úžasný výhled na Zemi. Místa, kde přistávaly mise Apollo byla všechna poblíž rovníku, takže Země byla téměř přímo nad hlavami astronautů. Ale při pohledu z kráteru Philolaus byste Zemi viděli těsně nad hornatým okrajem kráteru, na jihovýchodním horizontu." dodal Pascal Lee.