Odborníci si myslí, že byl vyroben okolo roku 1700 před naším letopočtem, na konci doby bronzové, je tedy starý zhruba 3 700 let.

Strana A záhadného Disku z Faistu.

Strana A záhadného Disku z Faistu. [Wikipedia]

Průměr disku je zhruba 15 centimetrů a obě jeho strany jsou pokryty spirálou symbolů.

Jeho účel a význam a dokonce a původní místo, kde byl vyroben, zůstávají mezi odborníky předmětem debat, což z něj činí velice zajímavý archeologický artefakt.

Symboly na disku byly vyrobeny tak, že byla do nevypálené hlíny otlačena předem připravená "razítka", protože podoba a tvar opakujících se symbolů na straně A i na straně B je téměř shodná. Symboly na disku jsou hieroglyfy podobné těm, které používala krétská kultura a mykénská civilizace a dosud nebyly rozluštěny.

Někteří archeologové si myslí, že původ tohoto disku neleží na Krétě, navzdory tomu, že byl disk v roce 1908 objeven ve Faistu na Krétě.

Pohled ze strany.

Pohled ze strany. [Wikipedia]

Disk objevil italský archeolog Luigi Pernier v mínojském paláci ve Faistu. Na disku se nachází celkem 242 symbolů, které tvoří 45 různých znaků, které byly pomocí předem připravených šablon vytlačeny do nepálené hlíny ve spirále orientované ve směru pohybu hodinových ručiček od krajů disku směrem k jeho středu. Mnoho z těchto znaků lze poměrně snadno identifikovat. Kromě toho se na disku nacházejí malé diagonální linie, které se zdají být umístěny vždy za posledním znakem skupiny a objevují se celkem 18 krát. Na několika místech jsou pak na disku také patrné opravy symbolů.

Mnoho historiků však věří, že tento disk je podvrh.

Tento názor pramení ze samotné podoby disku - disk z Faistu obsahuje přímé linky, navzdory faktu, že téměř všechny ostatní nalezené disky z té doby obsahují výhradně zakřivené linky.

Největší pochybnosti však budí fakt, že při výrobě disku byly použity typografické šablony, což je věc, která se nikde jinde v antice neobjevuje. První další příklad použití typografických šablon můžeme najít až ve středověku s vynálezem knihtisku.

Na pravosti disku nepřidává ani to, že na rozdíl od jiných starověkých artefaktů, u kterých panovaly pochybnosti o jejich pravosti nebo datu výroby, nebylo stáří disku z Faistu zkoumáno pomocí termoluminiscence, která umožňuje poměrně přesně určit stáří objektu.

Je tedy disk z Faistu pravý? Pokud ne, jedná se o poměrně laciný podvrh, který měl být již dávno odhalen. Pokud se však pravý, jedná se o ukázku technologie, která byla dalších více než 2 500 let naprosto zapomenuta...