Slyšeli jste už někdy o takzvaných stínových bytostech? Tyto záhadné bytosti vystupují v nesčetných svědectvích a lidé, kteří tvrdí, že je viděli, jsou přesvědčeni, že se jedná o interdimenzionální bytosti, duchy, cestovatele v čase, astrální těla a dokonce mimozemšťany.

Ti, kdo je údajně viděli, si však vůbec nejsou jisti tím, co vlastně viděli. Spousta těchto svědectví také vypovídá o tom, že se tyto bytosti objevily odnikud.

Většinou je svědectví zhruba následující:

Sedíte a díváte se na televizi, když si najednou v nějaké části místnosti všimnete pohybu. Vypadá jako temný stín, ale když se snažíte zaměřit na místo pohybu zrak, zjistíte, že je prázdné, jste v místnosti sami. Hraje si s vámi vaše mysl a představivost? Pochybujete... ale jen do chvíle, než se to stane znovu.

Z toho, co jste právě viděli, nebo možná spíš neviděli, jste v šoku. Nejste si jistí co se vlastně stalo a nutí vás to ptát se: jsou duchové skuteční?

Umělecká představa stínové bytosti.

Umělecká představa stínové bytosti. [Wikipedia]

Tyto bytosti jsou obvykle popisovány jako vysoká stvoření schopná velice rychle se pohybovat v místnostech a dokonce procházet zdmi.

Jejich výskyt je zcela náhodný - když se lidé věnují četbě, sledování televize nebo i zcela běžným denním aktivitám.

Jejich siluety se obvykle objeví jen na okamžik a ihned zase zmizí, díky čemuž nejsou nikdy zcela vidět a není možné rozeznat žádné jejich detaily.

V několika případech však svědkové tvrdili, že zahlédli například nohu nebo ruku těchto bytostí a někdy dokonce i jejich oči, zejména v noci. Tato svědectví se většinou shodují v tom, že když lidé spali, objevili se tyto bytosti náhle v jejich pokoji, což v nich vyvolalo naprosté zděšení. Díky těmto pozorováním také mnozí svědkové začali pochybovat o své vlastní příčetnosti.

Svědectví o pozorování těchto bytostí také nejsou jednotná v tom, jak vlastně vypadají, ačkoliv se zdá, že se shodnou v tom, že tyto bytosti se chovají jako by je netvořila běžná hmota. Jejich přesný popis je však velice různorodý, od stínu, přes oblak plynu až po rozmazanou siluetu.

Shadow-People.jpg

Jejich pohyb je často popisován jako velmi rychlý ale postrádající řád, někdy jako roztřesený v tom smyslu, že se nejdříve pohybují pomalu jako vysoce viskózní kapalina a náhle se rychle přesunou na jiné místo.

Jediné, na čem se shodnou snad všechna svědectví, je to, že se tyto bytosti objevují vždy na okraji zorného pole a zmizí, jakmile se na ně zrak zaměří, obvykle během několika vteřin.

Existují však i svědectví popisující stínové bytosti, které se objevily ve středu zorného pole a dokonce se pohybovaly směrem k pozorovateli, než během několika vteřin zmizely.

Ti, kdo si však myslí, že jsou stínové bytosti produktem moderního folklóru, se však pletou. Existuje dokonce několik náboženství a legend, které tyto bytosti popisují. V minulosti byly tyto bytosti popisovány jako stíny z podsvětí a ztracené duše, zatímco v dnešní době je lidé spíše vysvětlují jako interdimenzionální bytosti které pronikly do naší reality.

Vědci se pokusili vysvětlit jejich pozorování několika psychologickým a fyziologickým stavům, které měly vyústit v to, že lidé prodělají tuto zkušenost, kdy jejich mysl vdechne stínům život.

někteří odborníci se přiklánějí k tomu, že tato pozorování se spíše týkají lidí trpících takzvanou spánkovou paralýzou, díky které mohou vnímat "nejasné stíny a tvary", které se k nim přibližují, když leží vzhůru a paralyzováni a které je vyděsí. Neurologové Baland Jalal a V.S. Ramachandran nedávno předložili hypotézu, ve které se zabývají možnými neurologickými příčinami těchto pozorování během spánkové paralýzy.

Nedostatek spánku je také často spojován s pozorováním stínových bytostí.

Nicméně spousta lidí je přesvědčena o tom, že naše současná věda není vůbec schopná tato pozorování přesvědčivě vysvětlit a že jejich výskyt je mimo naše současné chápání prostoru a času.

Jedna zajímavá teorie naznačuje, že stínové bytosti by ve skutečnosti mohla být astrální těla. Tyto stíny by tedy ve skutečnosti mohli být lidé prožívající mimotělní zkušenost.

Jiní zase tvrdí, že stínové bytosti jsou ve skutečnosti mimozemšťané. Zde je zajímavá zejména zkušenost, že lidé, kteří tvrdí, že byli uneseni mimozemšťany, popisují své únosce jako bytosti schopné rychle se přesouvat v místnostech i procházet zdmi. Tento popis tedy poměrně dobře odpovídá stínovým bytostem.

Shadow-person.jpg

Potom jsou tací, kteří si myslí, že stínové bytosti jsou ve skutečnosti cestovatelé v čase a jejich pozorování jsou ve skutečnosti záblesky alternativní časové linie.

Ti, kdo věří na duchy, samozřejmě tvrdí, že stínové bytosti jsou ve skutečnosti duchové. Nicméně svědkové, kteří je spatřili tvrdí, že se jejich vzhled od duchů výrazně liší. Zatímco duchové jsou většinou mlžní a bílí a působí jako oblak ve tvaru lidské postavy, stínové bytosti jsou temné.

A zatímco přesná povaha stínových bytostí zůstává záhadou, skeptici tvrdí, že tyto bytosti nejsou nic víc, než výplod bujné fantazie a představivosti.

Podle skeptiků si s námi naše mysl hraje. Způsobuje, že naše oči vidí věci, které ve skutečnosti neexistují, vyvolává halucinace a vytváří iluze, které se zdají být velice skutečné.

Bohužel zatím neexistuje způsob, jak tyto teorie a pozorování potvrdit nebo vyvrátit. Pro vědu je navíc nemožné tyto nadpřirozené fenomény studovat a vědci o to ani nejeví velký zájem. Jediné co tak máme k dispozici jsou svědectví, kterým můžeme, ale také nemusíme věřit.

Možná, že existence stínových bytostí má naprosto jednoduché vysvětlení. Ať už je to jakkoliv, je to je jeden z mnoha dalších příkladů toho, že zdaleka nerozumíme všemu co se děje kolem nás a vlastně pořádně nerozumíme ani sami sobě.