Obrovská trhlina, která se nedávno objevila v Keni a přetnula dálnici Nairobi-Narok je naléhavým připomenutím zneklidňující skutečnosti. Geologové tvrdí, že jde o projev pomalu probíhajícího fenoménu: rozpadu Afriky na dva samostatné kontinenty.

Trhlina táhnoucí se v délce několika kilometrů nalezená odborníky naznačuje, že by se Afrika mohla v brzké době rozdělit na dva kontinenty a změnit tak opět geologickou mapu Země.

Zneklidňující pohled.

Zneklidňující pohled.

Jak poznamenávají odborníci, obrovská trhlina, která se stále zvětšuje, způsobila kolaps částí dálnice Nairobi-Narok a byla doprovázena seismickou aktivitou.

Tento proces začal být patrný v roce 2005, kdy se po výbuchu sopky Dabbahu v Etiopii vytvořila trhlina dlouhá 60 metrů.

Topografie Velké příkopové propadliny.

Topografie Velké příkopové propadliny.

Vědci také vědí, kdo je za tyto změny zodpovědný: Velká příkopová propadlina, obrovská geologická trhlina o celkové délce 4 830 kilometrů táhnoucí se severo-jižním směrem přes východ Afriky.

Propadlina se začala formovat zhruba před 30 miliony let a nepřestává růst ani v dnešní době, jak do šířky, tak do délky. V jejím místě se v budoucnu vytvoří nové moře.

Litosféra naší planety, kterou tvoří zemská kůra a svrchní části zemského pláště, se skládá z tektonických desek. Tyto desky však nejsou statické, ale navzájem se pohybují různými rychlostmi na oceánu roztaveného magmatu, což způsobuje jejich tření.

Různé síly pak pohánějí pohyb těchto desek a způsobují jejich rozpad, kdy se na deskách vytvoří zlomy, které později vedou tvorbě zcela nových hranic těchto desek.

Neustálé otřesy a výrony lávy pak přispívají k dalšímu růstu těchto desek a prohlubování zlomů, což bude mít za následek, že bude Velká příkopová propadlina zaplavena mořem během příštích 10 milionů let.

Zlom Suswa - Kenya se rozpadá. [YouTube]

To způsobí, že se Afrika v budoucnu rozdělí na dva kontinenty oddělené oceánem.

Africký kontinent se zmenší a v Indické oceánu vznikne velký ostrov tvořený částmi Tanzánie, Keni, Etiopie a Somálska.

Takhle nějak bude vypadat Afrika za 10 milionů let.

Takhle nějak bude vypadat Afrika za 10 milionů let.