Představa umělce o tom, jak by mohl vypadat průlet těsně nad Velkou rudou skvrnou na Jupiteru.

Představa umělce o tom, jak by mohl vypadat průlet těsně nad Velkou rudou skvrnou na Jupiteru.

Už od starověku je jednou z nejstudovanějších planet sluneční soustavy, jednoduše proto, že je ze Země nejlépe viditelný.

Hned po Slunci je Jupiter největším tělesem ve Sluneční soustavě a obsahuje přibližně 2,5 násobek hmoty všech ostatních planet dohromady. Jen pro srovnání - jeho hmotnost je stejná jakou by mělo 318 Zemí a do jeho objemu by se Země vešla 1317 krát.

Jupiter má ze všech planet nejrychlejší rotaci - kolem své osy se otočí jednou za 10 hodin, což při jeho velikosti znamená, že rychlost jeho rotace na rovníku je 45 262 km/h. Také je to nejstarší planeta Sluneční soustavy, dokonce je starší, než samotné Slunce.

Při několika příležitostech byl tento plynný obr zkoumán robotickými sondami, poprvé při průletu sond Pioneer a Voyager a později sondou Galileo. V únoru 2007 navštívila Jupier sonda New Horizons, která využila jeho gravitaci jako praku, který ji vystřelil a nasměroval k Plutu. Poslední sondou, která Jupiter navštívila je Juno - tato sonda vstoupila na oběžnou dráhu Jupiteru 4. července 2016.

Co zatím sonda Juno zjistila o Jupiteru? [YouTube]

Hlavní měsíce Jupiteru objevil 7. ledna 1610 Galileo Galilei, což je také důvod, proč se jim říká Galileovské měsíce.

Jejich jména jsou odvozena z řecké mytologie, ačkoliv v dobách svého oběhu byly označeny pouze římskými písmeny v pořadí podlé své vzdálenosti od planety.

Objev Jupiterových měsíců také ve své době zasáhl do debaty mezi stoupenci geocentrického názoru, podle kterého je Země středem vesmíru a heliocentrického názoru, podle kterého je středem vesmíru Slunce a který mnohem snáze vysvětloval pohyb a samotnou existenci měsíců Jupiteru.

Jupiter-1.jpg
Jupiter-2.jpg
Jupiter-3.jpg
Jupiter-4.jpg
Bouře na jižním pólu Jupiteru o velikosti Země.

Bouře na jižním pólu Jupiteru o velikosti Země. [NASA/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko]

Jupiter-6.jpg
Jupiter-7.jpg
Jupiter-8.jpg
Tento snímek zachycuje jižní pól Jupiteru ze vzdálenosti zhruba 52 000 kilometrů.

Tento snímek zachycuje jižní pól Jupiteru ze vzdálenosti zhruba 52 000 kilometrů. [NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles]

Jupiter-10.jpg