Lidské stopy nalezené na ostrově poblíž pobřeží Britské Kolumbie na západě Kanady jsou zhruba 13 000 let staré, což z nich dělá dosud nejstarší lidské stopy objevené v Severní Americe. Archeologové odkryli celkem 29 stop třech různých velikostí.

Vlevo je originální fotografie nalezené stopy - na fotografii vpravo byly zvýrazněny některé detaily stopy.

Vlevo je originální fotografie nalezené stopy - na fotografii vpravo byly zvýrazněny některé detaily stopy. [Duncan McLaren]

Tento nález ukazuje hned na několik skutečností.

V první řadě se potvrdilo, že lidé se pohybovali v Severní Americe mnohem dříve, než odborníci dosud naznačovali.

Nyní je také jasné, že během poslední doby ledové se lidé dostali do Ameriky z Asie, přes pevninský most, který tehdy mezi oběma světadíly existoval.

Za třetí se jedná o jediné takto staré stopy, které byly dosud nalezeny. Odborníci si myslí, že tyto stopy byly vytvořeny když se lidé vylodili z lodí na břeh a odešli do sušších míst.

Pomocí radiokarbonového datování sedimentů ze spodních částí některých stop a dvou nalezených kousků dřeva dokázal doktor Duncan McLaren, hlavní autor studie a profesor antropologie na institutu Hakai na univerzitě Victoria v Britské Kolumbii, se svým týmem určit jejich stáři na zhruba 13 000 let.

Prvotní studie, které zahrnovaly hlavně digitální vylepšení pořízených fotografií, pravděpodobně stopy patřily dvěma dospělým a jednomu dítěti, kteří kráčeli bosí ve vlhké hlíně, která později ztvrdla a nyní tvoří kamenný podklad pláže na ostrově Calvert, severovýchodně od ostrova Vancouver.

Nově nalezené stopy ukazují na to, že lidé přišli do Ameriky před 14 000 až 10 000 lety z Asie.

Nově nalezené stopy ukazují na to, že lidé přišli do Ameriky před 14 000 až 10 000 lety z Asie.

"Během vykopávek prováděných v letech 2014 a 2016 jsem v sedimentech našli celkem 29 různých stop." uvedl doktor Duncan McLaren.

"Tento ostrov byl v době, kdy stopy vznikly, přístupný pouze pomocí nějakého plavidla," dodal doktor McLaren, "což ukazuje na to, že lidé, kteří stopy zanechali, byli mořeplavci, kteří používali k přepravě lodě a zkoumali tyto ostrovy, na kterých také pravděpodobně sbírali plodiny a lovili zvěř."

Uveřejněná studie ukázala, že lidé byli přítomni na pobřeží Pacifiku v Britské Kolumbii už nejméně před 13 000 lety, tedy v době, kdy tato oblast nebyla ještě zaledněna a dlouho před koncem poslední doby ledové na kontinentu, který nastal před zhruba 11 700 lety.

Tento nález také podporuje hypotézu o tom, že první lidé dorazily do Ameriky z Asie po pobřeží pevninského mostu, který tehdy mezi oběma světadíly existoval. K této hypotéze se v poslední době přiklání stále více vědců, zejména proto, že tato cesta vedla nezaledněným územím a bylo tedy relativně snadné dostat se až do Britské Kolumbie.

Stopy pocházející z poslední doby ledové.

Stopy pocházející z poslední doby ledové. [Duncan McLaren]

Získat pro tuto hypotézu podporu nebylo pro vědce vůbec snadné, hlavně proto, že tuto část Kanady pokrývá velice drsná divočina s hustými lesy přístupná jedině lodí.

Badatelé zaměřili své vykopávky na oblast na ostrově Calvert, kde je hladina vody v současnosti asi o 3 metry níž, než tomu bylo během poslední doby ledové mezi 14 000 a 10 000 lety.

Autoři studie věří, že další vykopávky pomocí pracnějších metod povedou k objevu ještě většího počtu stop, což by jim mohlo pomoci zrekonstruovat historii prvního lidského osídlení na západním pobřeží Severní Ameriky.

Digitálně vylepšená fotografie jedné z nalezených stop.

Digitálně vylepšená fotografie jedné z nalezených stop. [Duncan McLaren]

"Nejde jen o samotné stopy, které jsou úžasné a v archeologickém kontextu tak unikátní, jde i o stáří tohoto místa." řekl Michael Petraglia, archeolog z institutu Maxe Plancka pro studium lidské historie v Německu, který studii revidoval. "Ukázalo nám to bránu, kterou lidé přišli do Ameriky."