"Nejen, že staří Egypťané zmiňovali druhou Sfingu, ale o její existenci psali i Řekové, Římané a Muslimové. Byla zničena někdy mezi lety 1000 a 1200 našeho letopočtu."

Přikryta tunami kamenů a písku, skvěle ukryta pod planinou v Gíze leží jedna z největších záhad starověkého Egypta. Druhá Sfinga z Gízy, dávný monument který doprovázel Sfingu, která dnes stále stojí.

sphinx-faces.jpg

Zdá se, jako by zmizela za záhadných okolností, ale i tak nám zbyl dostatek informací, které naznačují že byla stejně skutečná, jako Velká Sfinga která dnes stráží pyramidy.

Nejedná se o něco, co by si vymyslel senzacechtivý spisovatel. Tento názor zastává Bassam El Shammaa, egyptolog a učenec, který po ztracené Sfinze pátrá už desetiletí.

Ale na čem své domněnky o druhé Sfinze v Gíze zakládá?

Toto je nejstarší známý záznam zachycující Velkou Sfingu v Gíze. Záznam byl pořízen v roce 1897. [YouTube]

Pokud se podíváme na historii starověkého Egypta, zjistíme, že Sfingy byly přítomny téměř po celém Egyptě. Vždy byly také přítomny ve dvou, takže fakt, že Sfinga v Gíze stojí osamoceně je poměrně veliká anomálie. To je hlavní důvod, proč si El Shammaa myslí, že existence dvou Sfing daleko více odráží víru starověkých Egypťanů, která byla založena na dualitě. Nicméně jeho tvrzení není založeno jen na tom.

Během svého pátrání nasbíral nesčetné starodávné texty, archeologické důkazy a neobvyklé satelitní záběry pořízené satelity NASA které, jak se zdá, jeho hypotézu podporují.

"Pokaždé, když narazíme na kult Slunce, objevuje se v něm lev na jedné a lvice na druhé straně, sedící k sobě zády." uvedl El Shammaa.

sphinx-stela.jpg

Egyptologové poukazují na Egyptský mýtus o stvoření, kdy všemocný Atum porodí syna Shu a dceru Tefnut, ve formě lva a lvice.

Odborník také poukazuje na takzvanou Stélu snů, o které se věří že byla vytvořena faraonem Thutmosem IV. a která se nachází mezi předními packami Sfingy, názorně zobrazující dvě Sfingy.

Druhá Sfinga tedy pravděpodobně měla podobu lvice. Ale co se s ní stalo?

El Shammaa věří, že ji před staletími zasáhl silný blesk, který ji z větší části zničil.

second_sphix_guiza.jpg

Podle něj se definitivní důkazy pro tato tvrzení nacházejí v Textech pyramid, rozsáhlém souboru náboženských textů zapsaných původně na stěnách vnitřních komor několika pyramid staroegyptských králů a královen. Zde si můžeme přečíst slova boha Tuna: "byl jsem se dvěma, nyní jsem zůstal s jednou". Něco strašného se tedy muselo stát.

Teorii o druhé Sfinze podporují nejen důkazy které se vynořily po analýze textů a ikonografie zapsané starými Egypťany. Bassam také poskytl důkazy z aktuální fotodokumentace NASA. Díky fotografické studii SIR-C/X-SAR provedené Americkou leteckou agenturou bylo možné analyzovat hustotu geologických vrstev které tvoří monumenty na planině v Gíze. Jak lze na fotografii vidět, v místě, o kterém Bassam tvrdí, že se na něm nacházela druhá Sfinga, lze opravdu pozorovat stavbu, kterou dokonce NASA označila.

Second-Sphinx.jpg

"Tento signál" vysvětluje Bassam, "je obvykle přijat ve formě pulzů o specifické vlnové délce od 1 centimetru do 1 metru, což odpovídá frekvenci od 300 MHz do 30 GHz. Výsledkem jsou ozvěny, které tvoří digitální informaci která byla poté složena do podoby obrazu. Ten tvoří množství bodů a piktografických prvků, z nichž každý odpovídá specifickému místu které bylo na zemi snímáno radarem. V případě mé hypotézy to odpovídá druhé Sfinze."

"Snímky ze satelitu Endeavor uvolněné NASA zachycující oblast kolem pyramid tento objev potvrdily. Ale to, že blesk druhou Sfingu zničil dává smysl už proto, že tyto monumenty byly často zobrazovány s dvojitou železnou korunou která by snadno svedla šok z blesku do krku Sfingy, tedy jejího nejslabšího místa." tvrdí El Shammaa.

Pyramidy v Gíze předcházejí svědecké texty objevené v Sakkaře popisující podobu tehdejšího Egypta, ale lví božstvo je předdynastické a konstrukce pyramid musela být inspirována těmito mýtickými postavami, které se vždy objevovaly ve dvou.

Například archeolog Michael Poe s tímto názorem souhlasí, a je také přesvědčen že v Gíze stála druhá Sfinga.

Poe tvrdí, že starověké texty s touto teorií také souhlasí. Napsal:

"V současné době neexistují důkazy, že Khafra "opravil" Sfingu. Existují dva starověké Egyptské texty které se o ní zmiňují, oba dva z období střední říše, což je o dost později. Jeden tvrdí, že Khafra našel Sfingu (což znamená, že Sfinga je starší než Khafra) a pozměnil její tvář. Stejný zdroj (fragment papyru) uvádí, že existovala druhá Sfinga na druhé straně Nilu, a oba monumenty byly postaveny aby reprezentovaly dělící linii mezi Severním a Jižním Egyptem. Druhý zdroj uvádí, že Sfingu postavil Khephren, což je "parodie" na jméno Khafra."

3 důvody, proč by Sfinga mohla být starší, než Egyptská civilizace. [YouTube]

"Viděli jste snad někdy v Egyptě Sfingu, která by byla postavena osamocená? Nejen že se o druhé Sfinze zmiňovali Egypťané, ale také Řekové, Římané a Muslimové. Byla zničena někdy mezi lety 1000 a 1200 našeho letopočtu."

"U přístupových cest ke stavbám a chrámům jsou vždy dvě Sfingy, vedle sebe, ale na přístupové cestě k chrámům jsou vždy obráceny čelem k sobě. Kdysi dávno jich mohlo být okolo této cesty až 100. Nil je hlavní ulice Egypta, odděluje Sever a Jih. Nesčetné starověké texty se zmiňují o dvou sfingách, které stojí tváří k sobě. Druhá byla částečně zničena když se Nil rozvodnil, a poté kompletně zničena aby ji Muslimové nemohli rozebrat a použít k obnově svých vesnic." usuzuje Poe.

A jak se prokopáváme stále hlouběji do minulosti Egypta, nacházíme stále více důkazů o existenci druhé Sfingy. Spisovatelé Graham Hancock a Robert Bauval s touto teorií také souhlasí a ve své knize Poselství Sfingy uvádějí, že Sfingy představovaly bohy Atuma a Harmachise.

Poté, co ve své práci El Shamma předložil přesvědčivé důkazy svých tvrzení, které získával celá desetiletí, jediné co zbývá je dostat povolení k provedení archeologických vykopávek, které s definitivní platností prokážou, zda v Gíze opravdu stála druhá Sfinga.